SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Záchrana stupavskej synagógy

Každá moderná spoločnosť považuje za svoju prirodzenú povinnosť starať sa o kultúrno-historické dedičstvo. V Českej republike sa už niekoľko rokov intenzívne a s veľkým úspechom venujú záchrane synagóg. Na Slovensku je, až na niektoré výnimky, situácia úplne opačná.

 

Židovská obec v Stupave patrí k najstarším na Slovensku. Písomné doklady o živote židovskej komunity v Stupave pochádzajú z konca 16. storočia. Miestna synagóga bola postavená v roku 1806 pravdepodobne na mieste staršej modlitebne. Nádherný interiér, postavený podľa vzoru slávnej ľvovskej synagógy, ešte aj dnes ohromuje návštevníka. Ten sa však do synagógy môže dostať len na vlastné riziko, keďže stropu hrozí zrútenie. Z pôvodného interiéru sa dodnes zachovala len schátraná maľovka z konca 19. storočia, ako i torzo hebrejského požehnania pri vstupe do hlavnej modlitebne. Zachovali sa aj zvyšky kijoru - rituálneho umývadla v predsieni modlitebne.
Nezisková organizácia Jewrope sa rozhodla pokúsiť o záchranu stupavskej synagógy. Náklady na úplnú rekonštrukciu dosahujú sumu niekoľkých miliónov slovenských korún. Z tohto dôvodu smerujú všetky snaženia k získaniu finančných prostriedkov na dočasné zakonzervovanie stavby a jej postupnú rekonštrukciu. Do dnešných dní bola už preinvestovaná značná suma potrebná na vypracovanie projektovej dokumentácie celkovej rekonštrukcie objektu. Vzhľadom na akútnu hrozbu zrútenia strechy a stropu je nevyhnutné vykonať základné práce, ktoré by mohli zabrániť samotnej deštrukcii synagógy. Náklady na bezprostrednú sanáciu strechy predstavujú 200 000 Sk. Polovicu danej sumy sa organizácii Jewrope podarilo zohnať z vlastných zdrojov a z prostriedkov súkromných darcov.
Zámerom Jewrope je vytvoriť v priestoroch synagógy stálu expozíciu bohatej histórie Židovskej obce v Stupave, ako aj kultúrno-spoločenskú miestnosť slúžiacu potrebám širokej verejnosti i židovskej obce. Touto cestou sa obraciame na vás - čitateľov s prosbou o pomoc pri zadovážení zvyšku potrebnej sumy!
V prípade záujmu o finančnú podporu, kontaktujte, prosím: Jewrope, n. o., Karpatská 8, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52 45 11 12, 0905 600 873.
Touto cestou si dovoľujeme vopred poďakovať všetkým sponzorom za podporu uvedeného projektu a najmä Židovskej obci v Bratislave, ktorá aj napriek ťažkej finančnej situácii venovala na záchranu stupavskej synagógy sumu 10 000 Sk.
Ďakujeme, že ste nezostali ľahostajnými.

Tomáš Stern,
koordinátor projektu

by Michael Szatmary l Feb 22, 2003 3:47 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or