SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Vyhlásenie ÚZ ŽNO v SR k procesu čiastkového majetkového odškodnenia obetí holokaustu v SR

V dňoch 26. novembra 2002 a 12. decembra 2002 sa uskutočnili prvé zasadania Rady pre odškodnenie obetí holokaustu v SR (Rada) a Alokačnej komisie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZ ŽNO), kde bol prerokovaný návrh štatútu Rady a zásady procesu odškodňovania.
Tento proces čiastkového odškodnenia obetí holokaustu v SR bude poskytovaním príspevkov:

 

a) fyzickým osobám na zmiernenie niektorých majetkových krívd spôsobených obetiam holokaustu, ktorým ich nehnuteľnosti neboli vrátené a ani žiadnym spôsobom neboli odškodnené,
b) na sociálno-zdravotnú, spoločenskú a kultúrnu starostlivosť so zvláštnym zreteľom na potreby tých, ktorí prežili holokaust,
c) na rekonštrukciu, obnovu a údržbu nehnuteľných a hnuteľných židovských pamiatok na území Slovenskej republiky,
d) na projekty slúžiace dôstojnej pamiatke obetí holokaustu,
e) na podporu spoločenských a vzdelávacích aktivít v oblasti judaizmu.

Rada a ÚZ ŽNO oznamujú fyzickým osobám, ktoré utrpeli majetkovú ujmu na nehnuteľnostiach v dôsledku holokaustu, že môžu podať predbežné žiadosti o čiastkové odškodnenie podľa bodu a) tohto vyhlásenia na adresu: ÚZ ŽNO v SR, Kozia 21, 814 47 Bratislava, SR (Slovakia)
fax: +421(2)5441 1106

Predbežná žiadosť má obsahovať: meno a priezvisko žiadateľa (oprávnené osoby sú žijúci majitelia, ich manželia, rodičia, deti), opis nehnuteľností. Forma predbežnej žiadosti nie je predpísaná.
Na základe písomnej žiadosti dostanú žiadatelia vyrozumenie o ďalšom postupe v procese odškodnenia. Podávanie predbežných žiadostí sa týka len žiadateľov podľa bodu a), o postupe podľa ostatných bodov bude verejnosť včas informovaná.

Termín podania predbežných žiadostí fyzických osôb je do 31. augusta 2003.

by Michael Szatmary l Feb 22, 2003 3:48 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or