SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Začal sa Pesach, sviatok našej slobody

Sviatky

by Emil Vojtánek l Apr 12, 2017 12:00 AM
Začal sa Pesach, sviatok našej slobody

Významný židovský sviatok Pesach, sviatok slobody, pripomínajúci odchod Izraelitov z otroctva, pripadá v tomto roku na dni 11. až 18. apríla.

Purim nás naučí ako čeliť antisemitizmu

Sviatky

by Rabín Benjamín Blech l Mar 17, 2017

Nanešťastie, túžba „zničiť, pozabíjať a vyhubiť všetkých Židov, mladých aj starých, ženy aj deti,“ Hamana prežila.


 

Keď sa Vianoce a Chanuka stretávajú

Sviatky

by Rabín Benjamín Blech l Dec 24, 2016

Židia sa líšia od kresťanov v mnohých kritických teologických bodoch, ale môžeme sa zamerať na hrozbu, ktorej spoločne čelí naše prežitie.


 

Začína sa sviatok svetiel: Chanuka 5777

Sviatky

by J.D. l Dec 23, 2016

Sviatok Chanuka, slávnosť svetiel, sa začína tento rok 24. decembra po zotmení. Teda presne na Štedrý večer, podobná zhoda tu už nebola storočia.


 

More in Sviatky

Oslavujeme Šmini aceret a Simchat Tóra

by Peter Godovic l Sep 26, 2013 12:00 AM
Oslavujeme Šmini aceret a Simchat Tóra

Po sviatku Sukot nasleduje ďalší sviatok zvaný Šmini aceret. V Izraeli trvá jeden deň, ale inde vo svete sa slávi až dva dni.


Sukkot prichádza po veľkých sviatkoch

by rabín Dovid Rosenfeld l Sep 18, 2013 12:00 AM
Sukkot prichádza po veľkých sviatkoch

Sviatok Sukkot akoby vždy prišiel nečakane. Týždne sa pripravujeme na Pesach. Sviatkom Roš Hašana a Jom Kipur predchádza celý mesiac na zhodnotenie našich minulých predsavzatí a na prijatie rozhodnutí nových.


Mesiac Tišri: láska k bohu a blížnemu

by rabín Baruch Myers l Sep 18, 2013 12:00 AM
Mesiac Tišri: láska k bohu a blížnemu

Staré chasidské príslovie hovorí, že keď Tišri skončil, máme si vybaliť, čo znamená, že tešiť sa zo všetkého, čo nám sviatky duchovne aj materiálne ponúkli.


Jom Kipur je stále trocha tajomný sviatok

by Lubomír Stejskal l Sep 16, 2013 12:00 AM
Jom Kipur je stále trocha tajomný sviatok

Jom Kipur, nejvýznamnější svátek židovského kalendáře, je širší veřejností znám především díky jomkipurské válce, od níž letos 6. října uplynule 40. let.


10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

by Baruch Myers l Sep 14, 2013 12:00 AM
10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

Šabat medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva Tešuva. Nastáva mimoriadne preduchovnené obdobie roka. Desať dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva „aseret jimej tešuva“ – dni pokánia.


Prečo si Židia neželajú Šťastný nový rok

by Rabín Benjamín Blech l Sep 4, 2013 12:00 AM
Prečo si Židia neželajú Šťastný nový rok

Všimli ste si niekedy, že Židia si navzájom neprajú tradičné "Šťastný nový rok"? Namiesto toho používame hebrejský výraz "Šana Tova", ktorý - aj napriek mylnému prekladu, sa pravidelne objavuje na takmer všetkých sviatočných pohľadniciach a nemá žiadnu súvislosť s výrazom „Šťastný nový rok."


Päť spôsobov, ako si užiť Roš Hašana

by Rabín Dov Heller l Sep 2, 2013 12:00 AM
Päť spôsobov, ako si užiť Roš Hašana

Roš Hašana je židovský Deň súdu a napriek tomu, že znie hrozivo, môže sa stať jedným z najradostnejších dní v našom živote.


O pôste Tiša B'Av a období 3 týždňov

by Rabín Shraga Simmons l Jul 16, 2013 12:00 AM
O pôste Tiša B'Av a období 3 týždňov

Tri týždne medzi sedemnástym dňom mesiaca Tammuz a pôstnym dňom Tiša B'Av sú obdobím, ktoré sa v židovských dejinách spája s nešťastím a pohromami.


Záplava modlitieb pri starobylej hrobke

by Peter Godovic l Apr 30, 2013 12:00 AM
Záplava modlitieb pri starobylej hrobke

Viac než 200-tisíc pútnikov sa počas víkendu zhromaždilo v malom mestečku Meron, aby oslávilo židovský sviatok Lag B'Omer.


Obama usporiadal sederovú večeru

by J.D. l Mar 27, 2013 12:00 AM
Obama usporiadal sederovú večeru

Americký prezident Barack Obama v rámci slávenia sviatku pesach usporiadal v Bielom dome tradičnú sederovú večeru.


Page 5 of 10 « first ... «3 4 5 6 7 » ... last »