SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Začal sa Pesach, sviatok našej slobody

Sviatky

by Emil Vojtánek l Apr 12, 2017 12:00 AM
Začal sa Pesach, sviatok našej slobody

Významný židovský sviatok Pesach, sviatok slobody, pripomínajúci odchod Izraelitov z otroctva, pripadá v tomto roku na dni 11. až 18. apríla.

Purim nás naučí ako čeliť antisemitizmu

Sviatky

by Rabín Benjamín Blech l Mar 17, 2017

Nanešťastie, túžba „zničiť, pozabíjať a vyhubiť všetkých Židov, mladých aj starých, ženy aj deti,“ Hamana prežila.


 

Keď sa Vianoce a Chanuka stretávajú

Sviatky

by Rabín Benjamín Blech l Dec 24, 2016

Židia sa líšia od kresťanov v mnohých kritických teologických bodoch, ale môžeme sa zamerať na hrozbu, ktorej spoločne čelí naše prežitie.


 

Začína sa sviatok svetiel: Chanuka 5777

Sviatky

by J.D. l Dec 23, 2016

Sviatok Chanuka, slávnosť svetiel, sa začína tento rok 24. decembra po zotmení. Teda presne na Štedrý večer, podobná zhoda tu už nebola storočia.


 

More in Sviatky

Sviatok Šavuot je oslava darovania Tóry

by rabín Baruch Myers l Jun 3, 2014 12:00 AM
Sviatok Šavuot je oslava darovania Tóry

Zažili sme vyslobodenie z Egypta. Prešli sme procesom Sefirat Ha-Omer, v ktorom sme očistili naše charaktery. Tretieho júna privítame sviatok Šavuot, kedy oslavujeme a opäť prežívame darovanie Tóry.


Izrael žiada OSN, aby uznala Jom Kipur

by Doron Keshet l May 19, 2014 12:00 AM
Izrael žiada OSN, aby uznala Jom Kipur

Izrael spustil kampaň v rámci ktorej vyzval OSN, aby oficiálne uznala najposvätnejší deň judaizmu Jom Kipur (Deň zmierenia) za sviatok.


Má zverokruh a Pesach niečo spoločné?

by Rabín Benjamín Blech l Apr 18, 2014 12:00 AM
Má zverokruh a Pesach niečo spoločné?

Zvyknete si v časopisoch pozerať horoskopy? Ak sa s niekým zoznamujete, opýtate v akom znamení zverokruhu sa narodil? Odvolávate sa na to, že máte typickú povahu práve toho vášho znamenia?


Vyhnanstvo je mapou duchovného rastu

by rabín Yaakov Singer l Apr 16, 2014 12:00 AM
Vyhnanstvo je mapou duchovného rastu

V Hagade má číslo štyri svoj podstatný význam. Máme štyri poháre vína, štyri položené otázky, štyroch synov...


Aké je historické pozadie sviatku Pesach

by Emil Vojtánek l Apr 14, 2014 12:00 AM
Aké je historické pozadie sviatku Pesach

O čom je vlastne Pesach. Je to spomienka na vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva. Tento rok sa začína 15. nissana, teda v pondelok 14. apríla.


Tajomstvo prežitia židovského národa

by rabín Menachem M. Schneerson l Mar 14, 2014 12:00 AM
Tajomstvo prežitia židovského národa

Príbeh sviatku Purim, ako je opísaný v Knihe Ester, nám dáva jasnú predstavu o „tajomstve prežitia židovského národa“...


Purim a schopnosť hľadať serendipita

by Rabín Benjamín Blech l Mar 14, 2014 12:00 AM
Purim a schopnosť hľadať serendipita

Mnohí sa ma často a vo všetkej úprimnosti ako rabína pýtajú: „Ako mám nájsť Boha?“ Odpovedám, že hľadanie Hospodina vôbec ťažké nie je.


Purim je sviatok radosti a víťazstva

by Baruch Myers l Mar 14, 2014 12:00 AM
Purim je sviatok radosti a víťazstva

Medzi ustanoveniami o čítaní Zvitku Ester (v predvečer a ráno na sviatok Purim) Talmud uvádza: „Kto číta Megilat Ester (Zvitok Ester) len so spätnou platnosťou, nesplnil si povinnosť.“


Najväčšie omyly ľudskej lásky vo vzťahu

by Rabín Benjamín Blech l Feb 14, 2014 12:00 AM
Najväčšie omyly ľudskej lásky vo vzťahu

V povetrí už cítiť lásku a tak mi dovoľte poukázať na tri najväčšie omyly, ktorých sa podľa môjho názoru ľudia v láske dopúšťajú.


Prichádza Tu Bišvat - sviatok stromov

by Sara Debbie Gutfreund l Jan 14, 2014 12:00 AM
Prichádza Tu Bišvat - sviatok stromov

V to ráno sme s manželom liezli na strmý útes pri Mŕtvom mori. Bolo síce 50°C a hoci vzduch bol taký ťažký od horúčosti, že priam tisol človeka k zemi, počítali sme, že vody máme dosť.


Page 3 of 10 «1 2 3 4 5 » ... last »