SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Purim nás naučí ako čeliť antisemitizmu

Sviatky

Rabín Benjamín Blech l Mar 17, 2017 00:00
Purim nás naučí ako čeliť antisemitizmu

Nanešťastie, túžba „zničiť, pozabíjať a vyhubiť všetkých Židov, mladých aj starých, ženy aj deti,“ Hamana prežila.

Zoznámte sa s veselým sviatkom Purim

Sviatky

rabín David Fohrman l Feb 23, 2013

Len pred niekoľkými desaťročiami sa jeden národ snažil vymazať Židov z povrchu zemského. A Purim je sviatok, ktorý o tom hovorí.


 

Začal sa Pesach, sviatok našej slobody

Sviatky

Emil Vojtánek l Apr 12, 2017

Významný židovský sviatok Pesach, sviatok slobody, pripomínajúci odchod Izraelitov z otroctva, pripadá v tomto roku na dni 11. až 18. apríla.


 

Keď sa Vianoce a Chanuka stretávajú

Sviatky

Rabín Benjamín Blech l Dec 24, 2016

Židia sa líšia od kresťanov v mnohých kritických teologických bodoch, ale môžeme sa zamerať na hrozbu, ktorej spoločne čelí naše prežitie.


 

Ďalšie články: Sviatky

Chanuka je nádej, ktorú nikdy nestratíme

Rabín Benjamín Blech l Dec 9, 2015 00:00
Chanuka je nádej, ktorú nikdy nestratíme

Prečo znovu zapaľovať menoru, keď rozum vraví, že ďalší deň príde opäť tma? Je to snáď jedna z najviac prehliadaných častí príbehu.


Drobné z neba: Novoročný odkaz svetu

David Sacks l Sep 11, 2015 00:00
Drobné z neba: Novoročný odkaz svetu

So svojimi rodičmi som neprehovoril už niekoľko rokov. Nie, nezanedbávam ich, oni tento svet už dávnejšie opustili.


Niektoré zvyklosti okolo sviatku Šavuot

rabín Baruch Myers l Máj 25, 2015 00:00
Niektoré zvyklosti okolo sviatku Šavuot

Roš Hašana spájame s trúbením na šofar, Sukot so stánkami a Pesach s macesom. Sviatok Šavuot sa na rozdiel od iných sviatkov so špecifickým príkazom nespája.


Pesach: Cesta z otroctva za slobodou

Emil Vojtánek l Apr 3, 2015 00:00
Pesach: Cesta z otroctva za slobodou

Sviatok Pesach pripomína vyslobodenie Izraelitov z otroctva v Egypte. Prvý deň sviatku v tomto roku pripadá na sobotu sláviť sa však začína večer pred tým.

 


Pesach: Maces je symbolom nádeje

Rabín Benjamín Blech l Apr 3, 2015 00:00
Pesach: Maces je symbolom nádeje

Azda niet sviatku, ktorý by Židia dodržiavali horlivejšie a prežívali intenzívnejšie, ako Pesach. Je silným potvrdením našej jednoty v tej historickej chvíli, kedy sa rodil náš národ.


Sviatok Purim: Zapáľme v sebe radosť

Baruch Myers l Mar 4, 2015 00:00
Sviatok Purim: Zapáľme v sebe radosť

Ak bol prvý mesiac Adar radostný, čo z neho vyplýva, je priam hodné lásky. Každý možno nevie, že na Adar, dvanásty mesiac roka, pripadá sviatok Purim. Isteže, všetky sviatky sú veselé, Purim má však navyše čosi osobité.


Tubišvat je oslava súžitia prírody s ľuďmi

Věra Tydlitátová l Feb 6, 2015 00:00
Tubišvat je oslava súžitia prírody s ľuďmi

Judaismus zná celou řadu svátků odvozených z dávného zemědělského kalendáře a historických událostí starověkého Izraele.


Chanuka, Vianoce, Židia a darčeky

Jill Crimmingsová l Dec 22, 2014 00:00
Chanuka, Vianoce, Židia a darčeky

Pred niekoľkými rokmi sa ma na úvodnej hodine judaizmu jedna  študentka opýtala, prečo si Židia na Chanuku dávajú darčeky.


Základné informácie o sviatku Chanuka

Emil Vojtánek l Dec 16, 2014 00:00
Základné informácie o sviatku Chanuka

Sviatok Chanuka pripomína znovuvysvätenie chrámu, zneucteného sýrskym vojskom, po víťaznom povstaní makkabejcovských v roku 165 pred Kristom.


Všetko dobré - vstupujeme do roku 5775

Michael Szatmary l Sep 24, 2014 00:00
Všetko dobré - vstupujeme do roku 5775

V židovských rodinách na celom svete sa dnes začína sviatok Roš hašana, ktorý je židovským Novým rokom. V židovskom kalendári sa týmto dňom začína rok 5775.


Stranka 2 z 10 «1 2 3 4 5 » ... last »