SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Začal sa Pesach, sviatok našej slobody

Sviatky

by Emil Vojtánek l Apr 12, 2017 12:00 AM
Začal sa Pesach, sviatok našej slobody

Významný židovský sviatok Pesach, sviatok slobody, pripomínajúci odchod Izraelitov z otroctva, pripadá v tomto roku na dni 11. až 18. apríla.

Purim nás naučí ako čeliť antisemitizmu

Sviatky

by Rabín Benjamín Blech l Mar 17, 2017

Nanešťastie, túžba „zničiť, pozabíjať a vyhubiť všetkých Židov, mladých aj starých, ženy aj deti,“ Hamana prežila.


 

Keď sa Vianoce a Chanuka stretávajú

Sviatky

by Rabín Benjamín Blech l Dec 24, 2016

Židia sa líšia od kresťanov v mnohých kritických teologických bodoch, ale môžeme sa zamerať na hrozbu, ktorej spoločne čelí naše prežitie.


 

Začína sa sviatok svetiel: Chanuka 5777

Sviatky

by J.D. l Dec 23, 2016

Sviatok Chanuka, slávnosť svetiel, sa začína tento rok 24. decembra po zotmení. Teda presne na Štedrý večer, podobná zhoda tu už nebola storočia.


 

More in Sviatky

Drobné z neba: Novoročný odkaz svetu

by David Sacks l Sep 11, 2015 12:00 AM
Drobné z neba: Novoročný odkaz svetu

So svojimi rodičmi som neprehovoril už niekoľko rokov. Nie, nezanedbávam ich, oni tento svet už dávnejšie opustili.


Niektoré zvyklosti okolo sviatku Šavuot

by rabín Baruch Myers l May 25, 2015 12:00 AM
Niektoré zvyklosti okolo sviatku Šavuot

Roš Hašana spájame s trúbením na šofar, Sukot so stánkami a Pesach s macesom. Sviatok Šavuot sa na rozdiel od iných sviatkov so špecifickým príkazom nespája.


Pesach: Cesta z otroctva za slobodou

by Emil Vojtánek l Apr 3, 2015 12:00 AM
Pesach: Cesta z otroctva za slobodou

Sviatok Pesach pripomína vyslobodenie Izraelitov z otroctva v Egypte. Prvý deň sviatku v tomto roku pripadá na sobotu sláviť sa však začína večer pred tým.

 


Pesach: Maces je symbolom nádeje

by Rabín Benjamín Blech l Apr 3, 2015 12:00 AM
Pesach: Maces je symbolom nádeje

Azda niet sviatku, ktorý by Židia dodržiavali horlivejšie a prežívali intenzívnejšie, ako Pesach. Je silným potvrdením našej jednoty v tej historickej chvíli, kedy sa rodil náš národ.


Sviatok Purim: Zapáľme v sebe radosť

by Baruch Myers l Mar 4, 2015 12:00 AM
Sviatok Purim: Zapáľme v sebe radosť

Ak bol prvý mesiac Adar radostný, čo z neho vyplýva, je priam hodné lásky. Každý možno nevie, že na Adar, dvanásty mesiac roka, pripadá sviatok Purim. Isteže, všetky sviatky sú veselé, Purim má však navyše čosi osobité.


Tubišvat je oslava súžitia prírody s ľuďmi

by Věra Tydlitátová l Feb 6, 2015 12:00 AM
Tubišvat je oslava súžitia prírody s ľuďmi

Judaismus zná celou řadu svátků odvozených z dávného zemědělského kalendáře a historických událostí starověkého Izraele.


Chanuka, Vianoce, Židia a darčeky

by Jill Crimmingsová l Dec 22, 2014 12:00 AM
Chanuka, Vianoce, Židia a darčeky

Pred niekoľkými rokmi sa ma na úvodnej hodine judaizmu jedna  študentka opýtala, prečo si Židia na Chanuku dávajú darčeky.


Základné informácie o sviatku Chanuka

by Emil Vojtánek l Dec 16, 2014 12:00 AM
Základné informácie o sviatku Chanuka

Sviatok Chanuka pripomína znovuvysvätenie chrámu, zneucteného sýrskym vojskom, po víťaznom povstaní makkabejcovských v roku 165 pred Kristom.


Všetko dobré - vstupujeme do roku 5775

by Michael Szatmary l Sep 24, 2014 12:00 AM
Všetko dobré - vstupujeme do roku 5775

V židovských rodinách na celom svete sa dnes začína sviatok Roš hašana, ktorý je židovským Novým rokom. V židovskom kalendári sa týmto dňom začína rok 5775.


Prečo Židia nevravia Šťastný nový rok

by Rabín Benjamín Blech l Sep 24, 2014 12:00 AM
Prečo Židia nevravia Šťastný nový rok

Podľa židovskej tradície si Židia nevinšujú „šťastný nový rok“, ale „dobrý rok“ - „šana tova“. Výraz v rozpore s chybným prekladom na väčšine písomných pozdravov nemá nič spoločné s výrazom „prajeme šťastný nový rok“.


Page 2 of 10 «1 2 3 4 5 » ... last »