SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Začal sa sviatok zjednotenia Lag B´Omer

Začal sa sviatok zjednotenia Lag B´Omer

V tento deň sa pred 1 900 rokmi stala v židovskej histórii významná udalosť.

 

Medzi sviatkami Pesach a Šavuot, v období, ktoré nazývame Omer, zomrelo na mor 24 000 študentov legendárneho rabína Akivu. Od tých čias sa stalo zvykom dodržiavať v tomto čase čiastočný smútok. Vtedy nerobíme svadby ani nepočúvame veselú hudbu. Podľa tradície mor skončil tridsiateho tretieho dňa Omeru, čo hebrejsky znie Lag B´Omer. V tento deň končíme so smútkom. Rabín Akiva potom učil 5 vynikajúcich študentov, ktorí pokračovali v jeho učení. Jedným zo študentov bol veľký Šimon Bar Jochaj. Podľa tradície je autorom základného diela židovskej mystiky – knihy Zohar. Nakázal svojim žiakom, aby deň jeho smrti slávili ako veselý sviatok. Tento deň bol práve Lag B´Omer.


Tradícia hovorí, že študenti rabína Akivu sa jeden k druhému nesprávali úctivo. Preto sa harmónia a rešpekt stali stredobodom učenia Lag B´Omer. Jedna vec však nie je jasná. Tóra hovorí: „Budeš milovať blížneho svojho ako seba samého.“ Bol práve sám rabbi Akiva, ktorý výrok komentoval: „Toto je hlavný zákon Tóry.“ Ako je teda možné, že práve študenti rabbiho Akivu nevtelili jeho učenie do vzťahu jedného k druhému?


Odpoveď znie, že v skutočnosti konali voči sebe s láskou, spravili však jednu chybu. Z tejto chyby získavame dôležité poučenie. Každý jednotlivec je unikátny. Aj keď zdieľame spoločné princípy, realizujeme ich rôznym spôsobom. Napriek vzájomnej láske cítili študenti rabbiho Akivu nutnosť presvedčiť ostatných o správnosti vlastnej cesty, k čomu ich fakticky motivovala láska. Ukázalo sa však, že to nie je správne. Pravdou je, že každý z nás má svoj jedinečný spôsob, ako slúžiť Bohu, rodine a spoločnosti.


Poučením tohto sviatku je naučiť sa milovať ostatných tak, že uznáme jedinečný prínos každého jedinca a každej komunity. Spôsob života niekoho druhého sa môže líšiť od môjho. Napriek tomu však uznávam, že čo on alebo ona robí, je dôležité a cenné. Fakticky je odlišný spôsob, akým vecí robíme, hodnotný p r á v e preto, že je odlišný. Keď každý človek, každá rodina a každý národ zanechá na svojej ceste históriou svoj unikátny odtlačok, výsledkom bude zložitá a krásna mozaika civilizácie.

 


Najznámejší bratislavský rabín Chatam Sofer vysvetľoval, prečo je láska k blížnemu ako k sebe samému hlavným zákonom Tóry. Posolstvom Tóry je zlepšovanie sveta tak, že sa učíme a žijeme božie zákony. Je to odvážna úloha a nikto z nás ju nezvládne vykonávať sám. Bez toho, že sa spojíme, každý z nás, s manželkou či manželom, s rodinou, s ľuďmi, so svetom – bez toho sme stratení skôr, než sme začali. Prácu môžeme vykonať len spoločne. A je to láska, ktorá nám umožňuje spojiť to, čo sme dokázali, s tým, čo dokázali ostatní.


Bez jednoty nedokážeme realizovať každodenné naliehavé úlohy: zabezpečiť potravu, ošatenie a prístrešie pre chudobných, zabezpečiť naše deti a starších ľudí, chorých, vzdelanie pre deti, znižovať kriminalitu... zoznam úloh je nekonečný. Obrovské úlohy zdoláme iba spoločnými silami. Preto rabbi Akiva hovorí, že láska k blížnemu „je veľkým zákonom Tóry“. Preto je heslom tohto sviatku: „V jednote je sila.“


Spojeným úsilím všetkých ľudí a národov meníme svet, povedané slovami našich múdrych, na miesto obývateľné Bohom. Vyvrcholením bude doba mieru, prosperity a jednoty všetkých ľudí. Nastane záverečná kapitola histórie, kedy ako vraví prorok Izajáš „Vlk bude prebývať s ovečkou... nebudú si ubližovať ani sa zabíjať na svätých pahorkoch, lebo zem bude naplnená poznaním Boha, ako voda pokrýva morské dno.“ (Izajáš, kapitola 11, verš 6 a 9). Úlohou každého z nás je priblížiť túto dobu skutkami dobroty a lásky. Ak nás sviatok Lag B´Omer takto inšpiroval, naplnili sme jeho zmysel.


rabín Baruch Myers l Máj 10, 2012 00:00 l Tlač l
Súvisiace články
Pre tlač kliknite sem.
Pridajte reakciu
Musíte sa prihlásiť alebo registrovať aby ste mohli písať komentáre.
2000Vaša reakcia môže obsahovať maximálne 2000 znakov. HTML tagy nie su povolené. Zmazať alebo