SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tradície a zvyky na sviatok Lag B'Omer

Tradície a zvyky na sviatok Lag B'Omer

Sviatok Lag B'Omer je spomienkou na deň, keď zomrel rabín Šimon Bar Yochai. Tak prečo je deň plný osláv a radosti?

 

Lag B'Omer sa slávi na 33. deň počítania Omer (obdobie medzi sviatkami Pesach a Šavuot) – tento rok vychádza na 27. apríl – a v židovskom kalendári je to sviatočný deň. Ľudia chodia na prechádzky, deti sa podľa tradície hrajú s lukmi a šípmi alebo zapaľujú vatry ako pripomienku ohňa, ktorý obklopoval rabína Šimona.

 

Mnohí prichádzajú do Meironu, ktorý sa nachádza v severnej časti Izraela a je miestom odpočinku veľkého učenca a mystika, rabína Šimona Bar Yochai, ktorého výročie smrti si v tento deň pripomíname. Rabín Šimon Bar Yochai žil v 2. storočí občianskeho letopočtu a bol prvý, kto verejne vyučoval o mystike Tóry zvanej „kabala“. Taktiež sa mu pripisuje autorstvo základnej knihy o kabale – Zohar. Svojim žiakom opísal deň svojej smrti ako „deň mojej radosti“.

 

Chasidskí učenci objasňujú, že posledný deň pozemského života spravodlivého človeka je časom, kedy „všetky jeho skutky, učenie a snaha“ dosiahnu vrchol dokonalosti a vplyvu na naše životy. Preto vždy na sviatok  Lag B'Omer spomíname na život rabína Šimona a oslavujeme napísanie diela o ezoterickej duši Tóry.

 

Sviatok Lag B'Omer nám ale pripomína aj inú udalosť. V Talmude sa píše, že počas obdobia medzi sviatkami Pesach a Šavuot vypukol mor medzi žiakmi veľkého učenca a rabína Akivu, lebo „sa k sebe navzájom nesprávali s rešpektom“. Preto sú tieto dni aj časom smútku plnom rôznych tradícií a zvykov. Práve na Lag B'Omer už žiaden zo žiakov nezomrel, takže si v tento deň treba viac uvedomovať dôležitosť lásky a vzájomného rešpektu medzi ľuďmi.

 

Tradície a zvyky počas sviatku Lag B'Omer

  • V predvečer sviatku Lag B'Omer ľudia zakladajú vatry. Tieto predstavujú veľké svetlo, ktoré priniesol rabín Šimon Bar Yochai svojím mystickým učením na tento svet. V deň svojej smrti odhalil svojim žiakom rabín Šimon tajomstvá Tóry, ktorých hĺbku a šírku svet ešte nevidel. V Zohare sa píše, že v ten deň bol dom plný ohňa a jasného svetla takej intenzity, že zhromaždení ľudia sa k rabínovi nemohli ani priblížiť, či pozrieť mu do tváre (Zohar, 3:291b)
  • Asi najväčšie oslavy sa konajú pri rabínovom hrobe, ktorý sa nachádza dedine Meiron na severe Izraela. Tisíce ľudí sa zúčastňujú na slávnostiach spevu a tanca, ktoré trvajú celý deň.
  • Deti chodievajú von a hrajú sa s hračkárskymi lukmi a šípmi. Táto hra má pripomínať midrašovu tradíciu, že počas života rabína Šimona nebolo na oblohe vidieť žiadnu dúhu. Dúha sa objavila po veľkej potope, keď Boh sľúbil, že už nikdy nespustoší svet. Takže, keď si svet zaslúžil nejaký trest, Boh nám zošle dúhu namiesto trestu. A práve vynikajúce vlastnosti a záslužné činy rabína Šimona zabránili tomu, aby sa na oblohe zjavila dúha.
  • Lubavičský Rebe odporúčal v tento deň organizovať sprievody detí ako symbol židovskej jednoty, ktorá je hlavnou témou sviatku Lag B'Omer.
  • Na niektorých miestach ľudia počas Lag B'Omer jedávajú plody rohovníka (karob). Týmto jedlom si pripomínajú jeden zo zázrakov, ktoré zažil počas svojho života rabín Šimon. Celých 13 rokov sa schovával spolu so svojím synom v jaskyni na severe Izraela, aby sa zachránili pred rímskym prenasledovaním. Pred vchodom do jaskyne zázračne vrástol karobový strom a vďaka jeho plodom mali utečenci v jaskyni vždy dostatok jedla.
  • Všetky smútočné zvyky a tradície sa počas sviatku Lag B'Omer prerušia. Je dovolené organizovať svadby, strihanie vlasov, počúvať hudbu, atď.

Zdroj: chabad.org, aish.com


by Peter Godovic l May 1, 2011 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
85 Reponses to „Tradície a zvyky na sviatok Lag B'Omer“

Robert says:

Apr 29, 2013 12:03 PM

ano, Zohar aj ako kniha lesku. / keď človek poumýva, poutiera a vyleští napr. auto, Tv. atd.. tak aj toto je taký malý príklad Zoharu v bežnom živote/ :)

gewitter says:

Jun 13, 2011 10:14 PM

Diskutujú tu všelijakí experti, väčšinou náboženskí liberáli, ale o čo ide tebe, to fakt neviem. Nebudem na tvoje hlúpe otázky dávať ešte hlúpejšie odpovede. Ako napísal jeden veľmi múdry izraelský kráľ: "Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu nebol aj ty podobný." Pr. 26:4

Trubiroch says:

Jun 13, 2011 9:41 PM

gewitter je jedno trvdenie Bude ako nebolo. Povedz prosím ťa ako je teraz.

gewitter says:

Jun 13, 2011 5:45 PM

Celkom dobre si sám seba očekoval, že mŕtvy chrobák. Mŕtvy nežije a preto životu nerozumie a už vôbec nechápe, že na svete žijú ľudia, ktorí si trúfajú mať vyššie ambície, ako naveky zostať mŕtvolami a to je naozaj ďaleko za hranicou tvojich možností chápania, takže sa o to ani nesnaž.

Trubiroch says:

Jun 13, 2011 3:47 PM

nežijem vo svete bez hriechu, ako by som mohol ? Nádhera. Ako osoba nežijem bez hriechu, alebo žijem v hiešnom svete a ja som bez hriechu, alebo nežijem vo svete ktorý je bez hriechu. Ako by som mohol? Ale čo? Buď si mohol alebo budeš môcť. Myslíš žiť? Žiješ predsa teraz. Tak aké predpovedanie budúcnosti. A tvrdenie Ďalší problém každého náboženstva na svete je, .................je za hranicou chápania mrtveho brouka.

gewitter says:

Jun 8, 2011 2:24 PM

Ale kdeže, nežijem vo svete bez hriechu, ako by som mohol ? Snažím sa iba pomenovať ho presne tak, ako Božie slovo. Ak Pán Boh raz o niečom vyhlásil, že je to zlé a človeku, či celej spoločnosti to škodí, kde by som si dovolil vziať tú drzosť a tvrdiť opak alebo sa tváriť ako mŕtvy brouk, že veď v skutočnosti nevieme ako to je a bude a radšej z falošného humanizmu držať ústa ? Ľudia musia vedieť, čo im škodí, čo ich ničí, čo bude Boh súdiť, Božie slovo o ničom z toho nemlčí a my sme povinní reprodukovať im ho presne tak ako je napísané, nevymýšľať si a nepridávať k nemu žiadne absurdnosti.
Ďalší problém každého náboženstva na svete je, že popiera Božie slovo v úplne základnej veci - spasenie z milosti a nie na základe dobrých skutkov. V tom prípade človek nikdy nepochopí, že sa rodí ako duchovná mŕtvola, bude sa celý život strašne snažiť aby pozakrýval hanbu svojej nahoty figovými listami (náboženstvo skutkov), kým Boh už pred založením sveta pripravil Baránka a vďaka Jeho nesmiernej obeti chce obliecť človeka do nádherného bieleho rúcha svojej spravodlivosti. Toto sa náboženský človek, chudák, nikdy nedozvie. Budete ho neustále kŕmiť sladkými rečičkami a jeho to bude stáť život, takže neviem, kto z nás je v skutočnosti nehumánny.

Vladimír Ticháň says:

Jun 8, 2011 12:04 PM

Rozumiem, že sa snažíte dištancovať od hriechu a tak sa vzďalujete od všetkého, čo je mimo Písma. Snažíte sa žiť vo svete bez hriechu, ale uznajte, tu na zemi to nie je možné. Práve to uvedomenie si, že i ja, i vy (a každý) dennodenne padáme do hriechov, ktoré pochádza od Ducha Božieho, by v nás malo umocňovať Božiu milosť a lásku. Práve Božia láska, ktorá sa v nás má pretavovať do lásky k Bohu (...lebo On miloval prvý) a k láske k našim blížnym. Toto je obsah Tóry a toto dokonale preukázal Pán Ježiš Kristus, ktorý je "hó telos" (cieľ) zákona. Jeho vôľou je, aby sme sa vzájomne milovali, tak ako nás On miluje a práve ppreto je láska tým klúčom k premáhaniu hriechu.

gewitter says:

Jun 8, 2011 8:34 AM

Nedá sa tiež nevidieť, ako sa tu všetci vzácne zhodujete v názoroch bez ohľadu na to, k akému náboženstvu patríte alebo ste ateisti. Vám sa to zdá byť v poriadku ? Aký je to potom duch, ktorý skrze vás pôsobí, ak sa postoj ateistu zhoduje s kresťanovým ? Nie je to Babylon, o ktorom hovorí Božie slovo (Zj. 17:5), neviestka - mater smilníc (ekuménia = humanizmus), ktorá má imitovať cirkev Kristovu ? Nevesta Pánova je panna, čistá, v bielom nádhernom rúchu, bez poškvrny hriechu, neviestka je prostitútka a jej odev a morálny profil snáď nemusíme opisovať.

gewitter says:

Jun 8, 2011 7:55 AM

Apoštol Pavol nebol nijaký mystik, to sú iba vaše náboženské predstavy o ňom, nakoľko práve náboženskí ľudia vôbec nedokážu rozlišovať medzi dušou - duchom človeka a pôsobením Ducha Božieho - táto otázka vôbec nie je nepodstatná.

Keď sa Pán Ježiš nechal zajať a bol predvedený pred Kaifáša, najvyššieho predstaveného vtedajšieho židovského náboženského systému, je napísané, že Peter išiel za Ním až do dvora. (Mat. 26:57-58) Keď ho tam istá žena spoznala a usvedčila, že chodil s Ježišom a upozornila na to ostatných, pristúpili k nemu a povedali: "Ba skutočne si aj ty z nich, lebo tvoja reč ťa prezrádza." Mat. 26:73
Naša reč prezrádza aj nás. Náš postoj voči Božiemu slovu, do akej miery je pre nás autoritou a podriaďujeme sa mu v otázkach života. Náboženskí ľudia majú svoje predstavy a filozofiu za najvyššiu normu, podľa ktorej sa riadia, vy ako budúci farár musíte byť samozrejme jedným z tých, ktorí si k nim musia Božie slovo nejakým spôsobom priradiť, ale nenechajú si ich ním vyvrátiť. Vaša reč prezrádza i vás a preto ja sa vôbec nemusím pýtať, či znovuzrodený ste. Vysypali ste tu síce nejakú poučku, ale obyčajný človek tak zložitej formulácii nikdy neporozumie. Sám si dajte odpoveď na vašu otázku, lebo moja reč prezrádza aj mňa. Podľa vás som iba nehumánny biblický fanatik - sektár, ktorý nenávidí ľudí, lebo cituje Božie slovo, ktoré je v otázkach hriechu nekompromisné. Keby sa bol Pán Ježiš Kristus podriadil náboženskému systému, ako tvrdíte, neboli by Ho odsúdili, vydali do rúk pohanov a nechali popraviť. Náboženskí ľudia Ho nenávideli. Kaifáš Ho vyhlásil za rúhača, ostatní ho bili a opľúvali - všetci pritom chodili do synagóg, do chrámu a verili, že ich náboženský systém je najlepší a najprepracovanejší na svete. Pán Ježiš sa postavil proti, preto sa Ho zbavili. Náboženstvo klame, je to iba náplasť na dušu, ale duch človeka zostáva mŕtvy.

Vladimír Ticháň says:

Jun 7, 2011 8:42 PM

Ak súhlasíte s Marxom, budiž :D Marx pochádza z línie ľavicového hegelistu L. Feuerbacha, azda najväčšieho ateistu v dejinách. Marx povedal tento výrok preto, aby poprel existenciu Boha a teda poukázal na nezmysel náboženstva, kedže podľa neho existuje .
Hpvoríte o duši, o duchu, o človeku, pritom neviem či máte v tych pojmoch jasno, ale to nie je pre našu diskusiu podstatné. PODSTATNÉ je to, že keď som vyjadril ku Pavlovi, že bol mystikom odvolávajúc sa expertov v tejto problematike, tak ste si trhali rúcho pre moje rúhania!!! Napriek Vašej kritike voči mne (hoci som vôbec ale vôbec nešiel proti Písmu) sa ako topiaci odvolávate na Marxa :D toto ma dostalo... uvážte pán gewitter : čo ste mi vyčítali, či to bolo pri Vašich počinoch opodstatnené... to nechám na Vaše svedomie (teda pevne verím, že nie ste schizofrenik)...

Opýtam sa Vás ale inú vec, teda budem vychádzať z Vašej poslednej odpovede: Ste spasený? Ak áno, tak ako? Lebo predchádzajúca myšlienka ostala otvorená... Zrejme ste už nemali z čoho citovať.... Nuž skúste mi prosím priamo odpovedať, pretože zatial ste sa na 95% vyhli priamej odpovedi. Dal som Vám dve otázky, ak je na prvú odpoveď Vaša odpoveď kladná, čakám i druhú odpoveď. ľahká matematika :D ďakujem

Page 1 of 9 1 2 3 4 5 » ... last »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or