SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Tajomstvo prežitia židovského národa

Tajomstvo prežitia židovského národa

Príbeh sviatku Purim, ako je opísaný v Knihe Ester, nám dáva jasnú predstavu o „tajomstve prežitia židovského národa“...

 

Rozptýlení do množstva provincií a krajín, kým ich vlasť ležala v troskách, sa Židia v minulosti, podobne ako v dnešných časoch, navzájom medzi sebou líšili zvykmi, spôsobom odievania a jazykom, podľa miesta, na ktoré ich zavial osud. A hoci boli medzi nimi takí, ktorí sa svoje židovstvo snažili pred svetom utajiť, Haman, nepriateľ židovského národa, dokázal odpozorovať základné vlastnosti a kvality Židov, ktoré v nich bez najmenších pochýb identifikovali príslušníkov „jedného národa“, pretože „ich zákony sú iné, než zákony iných národov“ (Kniha Ester, 3:8). Preto sa Haman plný nenávistnej túžby snaží zničiť „všetkých Židov, mladých a starých, deti a ženy“.

 

Aj v tých časoch boli Židia, ktorí striktne dodržiavali zákony Tóry a konali micvot, ale samozrejme boli aj takí, ktorých väzby k vlastnému národu a jeho zvykom, boli slabšie a snažili sa splynúť s okolitou spoločnosťou. I tak boli všetci Židia zaradení do toho „jedného národa“ a vzťahoval sa na nich Hamanov krutý zákon. Počas histórie sme zažili mnoho takých Hamanov a vďaka Bohu sa nám ich vždy podarilo prekonať. V čom teda spočíva tajomstvo nášho prežitia?

 

Odpoveď na túto otázku je možné nájsť v nasledujúcom príklade. Ak sa vedec snaží odhaliť zákonitosti, ktorým podlieha nejaký jav, alebo sa snaží stanoviť základné vlastnosti nejakého prvku v prírode, musí vykonať množstvo pokusov v rozličných podmienkach. Potom môže s istotou vyhlásiť, že dané zákonitosti platia a pozorované vlastnosti sú charakteristické pre daný prvok vždy, za akýchkoľvek podmienok. Žiadny prírodný zákon nemožno považovať za platný len na základe malého množstva pokusov alebo pokusov za rovnakých, či mierne odlišných, podmienok, pretože výsledky, ktoré by nám objasnili, čo je dôležité, čo je menej dôležité, a čo je nevýznamné, by neboli presvedčivé.

 

 

Rovnaký princíp možno aplikovať v prípade nášho národa. Je jedným z najstarších na svete a svoje vlastné dejiny začal písať pri Zjavení na hore Sinaj pred 3300 rokmi. V priebehu týchto dlhých storočí sme žili v rozličných podmienkach a na najrozmanitejších miestach sveta. Ak by sme chceli objaviť tie najzákladnejšie prvky, ktoré tvoria príčinu a podstatu nášho národa a jeho unikátnej sily, museli by sme konštatovať, že to nie je fyzická sila a duševné schopnosti, ani jazyk, správane a zvyka, ba dokonca ani príslušnosť k jednej rase, veď počas histórie mnohí ľudia z rôznych etnických skupín prijali našu vieru a stali sa tak súčasťou nášho národa.

 

Základné elementy, ktoré spájajú náš „rozptýlený a roztrúsený ľud“ a robia z neho „jeden národ“ bez ohľadu, kde a kedy práve žijeme, sú Tóra a konanie micvot, teda židovský spôsob života, ktorý sa v priebehu histórie prakticky nezmenil. Záver je teda jasný a nepochybný: Tóra a micvot sú tým, čo náš národ učinilo nezničiteľným na tomto svete, a to napriek masakrom a pogromom, ktoré mali zničiť naše fyzické telo, či ideologickým čistkám a hrozbe asimilácie v prostredí cudzích kultúr, ktoré mali zahubiť našu dušu.

 

Purim nás učí odvekej lekcii, ktorá sa nám bolestne pripomenula v nedávnej histórii, že ani dlhodobá a niekoľko generačná snaha o splynutie s ostatnými národmi, nám neposkytne ochranu pred Hamanom alebo Hitlerom a žiaden Žid nie je schopný úplne pretrhnúť väzby so svojím národom, aj keby sa o to akokoľvek snažil. Práve naopak, naša spása a naša existencia priamo závisia na skutočnosti, že „ich zákony sú iné, než zákony iných národov“.

 


 

Purim nám pripomína, že sila nášho národa ako celku, a sila každého jednotlivého židovského muža a každej jednotlivej židovskej ženy, spočívajú v praktizovaní a rešpektovaní nášho starobylého duchovného dedičstva, v ktorom je ukrytá podstata harmonického, teda šťastného a zdravého života. Všetky ostatné veci v našom duchovnom a svetskom živote musia byť oslobodené od všetkých rozporov s týmto základom a podstatou našej existencie a musia byť zladené na najvyššiu možnú úroveň, aby umocnili našu telesnú a duchovnú silu, ktoré idú ruka v ruke so židovským spôsobom života.

 

Chcel by som vám popriať všetko dobré k sviatku Purim a nech sa raz dožijeme sveta, v ktorom nie je ani Haman, ani Amalekti a nie sú v ňom žiadni nepriatelia Židov, ich duše a viery.

 

(Text napísal rabín Menachem M. Schneerson, Lubavičský rebín ešte v roku 1953. Z angličtiny preložil Peter Godovič)


rabín Menachem M. Schneerson l Mar 14, 2014 00:00 l Tlač l
Súvisiace články
Pre tlač kliknite sem.
7 reakcií pre „Tajomstvo prežitia židovského národa“

Robert napísal(a):

Mar 19, 2017 23:12

https://www.youtube.com/watch?v=b2o2cr5W-_M - ale keby nebolo takýchto telocvikárok :) tak by svet vyschol, takže aj koli vplyvu liberalizmu svet ešte nevyschol, "skazil sa", ale nevyschol :)

Robert napísal(a):

Mar 17, 2017 22:33

chybu robíte vy liberáli aj v tom, že politizujete homosexualitu

Robert napísal(a):

Mar 16, 2017 15:36

osobne nechápem,ako možu slniečkárske liberálne /doplnte si/ sem pozívať muslimov ktorí sú v jadre konzervatívni, celá spoločnosť ich je konzervatívna, .. to je ten bordel

Robert napísal(a):

Mar 16, 2017 15:32

keď niečo buduješ, čokoľvek, tak musíš byť konzervatívny, uzavrieť sa, kontrolovať, dávať úlohy, direktíva, nariadenia atd.. to platí pre civilizáciu, firmu, spoločnosť atd... chrám, všetko

Robert napísal(a):

Mar 15, 2017 16:43

Vy liberálni demokrati vy ste nedokázali ani udržať Československo, komunisti ho 40. rokov držali, a aj v istých fázach úspešne, a vy za 2 roky koniec. Vy totižto ani hovno v rukách neudržíte. Všetko rozložíte. Úplne všetko, ale na vine nie som ja ale on, že? A neohovárajte toho Izraelského premiéra, to čo robí, robí pre Izrael aby aj ten arabáš mal kde bývať a vedel vysypať smetný koš nie iba na zem.

Robert napísal(a):

Mar 15, 2017 16:05

Nás konzervatívcov Židovský lekár, vedec a jasnovidec Nostradámus varuje.
Nostradámus píše vo svojom diele o nejakom Histerovi. No žeby to bol Hitler? alebo je to nejaký liberálny bradatý Hipster? :)) Kto robí bordel teraz v európe?

Robert napísal(a):

Mar 15, 2017 15:54

vraj národy patria do múzea mal napísaný nejaký genderoš, nuž treba ísť príkladom :) keď všetky tak všetky :)

Stranka 1 z 1
Pridajte reakciu
Musíte sa prihlásiť alebo registrovať aby ste mohli písať komentáre.
2000Vaša reakcia môže obsahovať maximálne 2000 znakov. HTML tagy nie su povolené. Zmazať alebo