SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Pesach je začiatkom nášho vykúpenia

Pesach je začiatkom nášho vykúpenia

Sviatok Pesach sa riadi dvomi prikázaniami, pozitívnym a negatívnym. Pozitívnym prikázaním je jesť maces čiže nekvasený chlieb.

 

Voda zmiešaná s múkou sa pečie ešte skôr, než má cesto šancu začať kvasiť. Druhá zásada je negatívna: neslobodno jesť, používať alebo vlastniť čokoľvek kvasené. Ide o ktorýkoľvek z piatich druhov obilia (pšenica, ovos, jačmeň, raž,), ktoré by sa dostalo do styku s vodou dlhšie ako osemnásť minút bez pečenia. Ak sa niektoré z obilí dostane do kontaktu s vodou a začne kypieť, vzniká chamec. Chamec je počas Pesachu zakázaný.


Obe zásady – jesť maces a nekonzumovať alebo zákaz používať či vlastniť chamec, sa vzťahujú len na spojenie vody s jedným zo spomenutého druhu obilia. Chamec a maces obsahujú v sebe starovekú symboliku. Chamec, niečo čo kypí, stúpa, symbolizuje aroganciu. Maces zasa symbolizuje pokoru. Uvedené vlastnosti vyvolávajú otázku: ak je pokora také dôležitá vlastnosť a arogancia je nežiadúca, prečo sa vyhýbame chamecu len počas tohoto jedného týždňa v roku? Dokonca počas sviatku Šavuot, päťdesiat dní po Pesachu, keď oslavujeme odovzdanie Tóry, znamenalo micva (prikázanie) pripraviť chlieb, ktorý bol kvasený.


Odpoveď je nasledovná: chamec nemusí znamenať doslovne aroganciu. Reprezentuje skôr našu individuálnu jednotu a osobnosť. Sviatok Pesach bol úplným začiatkom nášho vykúpenia. Bolo to ešte pred procesom našej sebatransformácie. Naše vlastné ja ešte nebolo definované. Preto bolo našou duchovnou službou negovanie vlastnej osobnosti a absolútne podriadenie sa Božej vôli. Z toho pramení zákaz chamecu a príkaz jesť maces.


Cieľom exodu bolo prijať Tóru na hore Sinai. Odovzdanie a prijatie Tóry umožnilo transformáciu materiálneho sveta a nás samotných duchovnými ideálmi. Medzi Pésachom a Šavuot je štyridsať deväť dní, ktoré voláme sefirat haomer. Naši mudrci vysvetľujú, že týchto štyridsaťdeväť dní zodpovedá štyridsiatim deviatim vlastnostiam duše. Uvedený čas je obdobím prípravy na prijatie Tóry. Každý deň zdokonaľujeme a pozdvihujeme ďalší zo štyridsiatich deviatich atribútov.


Príchodom päťdesiateho dňa sme transformovali všetky naše duševné kvality a sme pripravení prijať Tóru. Navyše, keďže sme naše bytie úplne pretransformovali, prestalo byť negatívnym. Teraz nielenže nie je zakázané prejaviť našu individualitu, ale dokonca tak robiť musíme. A toto je dôvod, prečo máme cez sviatok Šavuot prikázané jesť chamec. Na rozdiel od Pesachu, kde sme len na začiatku tohto procesu transformácie, musíme zdôrazňovať pokoru, a preto je nám zakázané jesť chamec.by Baruch Myers l Apr 5, 2012 12:00 AM l Print l
Click here to print.
1 Reponses to „Pesach je začiatkom nášho vykúpenia“

Helena Sedlarova says:

Apr 4, 2012 5:31 PM

hmm.. pekne vysvetlené.. a ten stôl tam, je úžasne prestretý..

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or