SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

O pôste Tiša B'Av a období 3 týždňov

O pôste Tiša B'Av a období 3 týždňov

Tri týždne medzi sedemnástym dňom mesiaca Tammuz a pôstnym dňom Tiša B'Av sú obdobím, ktoré sa v židovských dejinách spája s nešťastím a pohromami.

 

V tomto čase napríklad došlo k zničeniu Prvého i Druhého chrámu, ako aj k iným tragédiám. Tieto dni sa označujú aj ako bein hametzarim alebo „v čase úzkosti“ podľa verša: „Všetci jej utláčatelia ju premohli v čase úzkosti.“ (Kniha Nárekov 1:3). Toto obdobie je časom smútku pre celý židovský národ. Snažíme sa obmedziť oslavy a prejavy radosti – nekonajú sa svadby, nepočúvame hudbu, nestriháme si vlasy a neholíme sa. A s blížiacim sa dňom Tiša B’Av naše prejavy smútku naberajú na hĺbke a vážnosti.

 

Keďže v týchto dňoch, viac ako inokedy, môžeme cítiť silu Božej spravodlivosti „din“, snažíme sa vyhýbať nebezpečným a riskantným činnostiam. Pri slávení Šabatu počas týchto troch týždňov čítame z Tóry kapitoly z Izaiáša a Jeremiáša, v ktorých sa píše o zničení Chrámu a exile židovského národa. Pocity smútku, ktoré v nás tieto udalosti vyvolávajú, nám pomáhajú porozumieť a prekonávať tie duchovné nedostatky, ktoré viedli k týmto tragédiám. Vďaka „tšuva“, teda sebareflexii a snahe o zlepšenie, máme možnosť premeniť tieto smutné momenty na radosť.  Talmud dokonca uvádza, že po vykúpení Izraela a znovu postavení Chrámu, sa stanú tieto dni časom osláv a veselosti.

 

O Napoleonovi koluje príbeh, že počas jednej vychádzky ulicami Paríža v čase Tiša B'Av prechádzal okolo synagógy, z ktorej počul nárek a plač. „Čo sa tam stalo?“ začudoval sa. Jeden z jeho pobočníkov mu vysvetli, že to Židia smútia nad zničením ich Chrámu. „A kedy k tomu došlo?“ spýtal sa Napoleon. A jeho pomocník mu odpovedal, že pred 1700 rokmi. Napoleon vtedy vraj povedal: „Som si istý, že národ ktorý oplakáva stratu svojho Chrámu celé tie roky bude veľmi šťastný, keď ho uvidí znovu postavený!“

 

Sedemnásty deň mesiaca Tammuz

Trojtýždňové obdobie smútku sa začína na sedemnásty deň mesiaca Tammuz (15. júl 2013 podľa gregoriánskeho kalendára). Je to zároveň deň pôstu a spomienky na dobytie Jeruzalemu, ktoré predchádzalo zničeniu Svätého Chrámu. V tento deň sa zriekame jedla a nápojov od rána až do večera (ak tento deň pripadá na Šabat, tak sa postíme až v nedeľu).

 

Päť veľkých tragických udalostí v židovskej histórii sa odohralo na sedemnásty deň mesiaca Tammuz:

  • Mojžiš rozbil tabule Zákona na hore Sinaj, keď bol svedkom uctievania zlatého teľaťa,
  • každodenné obety v Prvom Chráme sa počas obliehania Jeruzalemu nemohli konať pre nedostatok obetných zvierat,
  • v roku 70 n.l. boli prelomené jeruzalemské hradby a bol zničený Druhý Chrám,
  • pred Veľkou vzburou spálil rímsky generál Apostamos zvitok Tóry a vznikol tak hrozný precedens, ktorý sa v našich dejinách pravidelne opakoval – pálenie židovských kníh,
  • v svätostánku Chrámu bola umiestnená modla, čím došlo k jeho znesväteniu.

Deväť dní

Obdobie, ktoré začína s Roš Chodeš Av nazývame aj „Deväť dní“. Je to čas hlbokého smútku a v Talmude nájdeme o ňom nasledujúce slová: „Keď začína mesiac Av, obmedzíme našu radosť.“ Počas týchto deviatich dní rozšírime „náš smútok“ o vyhýbanie sa mäsu a vínu (okrem Šabatu), praniu a noseniu čerstvo vypraných vecí (okrem Šabatu). Tiež sa nekúpeme len pre naše potešenie, ale očistný kúpeľ v chladnej vode, aby sme zmyli pot a nečistoty, je povolený.

 

Tiša B'Av – deviaty deň mesiaca Av

Vyvrcholenie nášho smútku nastáva na deviaty deň mesiaca Av, kedy sa odohralo týchto päť nasledujúcich udalostí:

  • v časoch, kedy žil Mojžiš, Židia obdržali správy od dvanástich vyslancov a bol im zakázaný vstup do izraelskej krajiny (1312 pred Kristom.),
  • babylonský kráľ Nabuchodonozor dal zbúrať Prvý Chrám (586 pred Kristom),
  • Rímania zničili Druhý Chrám (70 o.l.),
  • rímsky cisár Hadrián dal potlačiť vzburu Bar Kochba (135 o.l.),
  • Chrámová hora bola zrovnaná so zemou a Jeruzalem bol prebudovaný na pohanské mesto.

Mnoho iných smutných udalostí v dejinách židovského národa sa spája s týmto dňom, napríklad: vyhnanie Židov zo Španielska v roku 1492, začiatok prvej svetovej vojny 1914 a masové deportácie Židov z Varšavského geta v roku 1942. V predvečer pôstu Tisha B'Av býva zvykom jesť Seudah Hamaf-seket – jedlo, ktoré pozostáva len z chleba, vody a natvrdo uvarených vajec. Pokrm sa namáča do popola, ktorý je symbolom smútku a podáva sa na zemi (ak tento sviatok pripadne na Šabat alebo nedeľu, tak sú pravidlá trochu iné).

 

Sviatok začína po zotmení a vtedy je už zakázané jesť alebo piť až do nasledujúceho večera. Taktiež je zakázané kúpanie alebo umývanie, nosenie koženej obuvi alebo intímnosti. Neštudujeme Tóru okrem textov, ktoré sa týkajú Tiša B'Av a smútku, teda Kniha Nárekov, Kniha Jób a niektoré časti Talmudu. Kniha Nárekov je Jeremiášovým básnickým vyjadrením zármutku nad zničením Jeruzalemu a Prvého Chrámu. Číta sa z nej v synagóge počas večerných bohoslužieb. Cez deň a v noci býva zvykom recitovať „Kinot“, žalospevy. Ďalším smútočným zvykom je aj sedenie na nízkej stoličke, utlmenie podnikateľských aktivít a obmedzenie zábavy.


by Rabín Shraga Simmons l Jul 16, 2013 12:00 AM l Print l
Click here to print.
34 Reponses to „O pôste Tiša B'Av a období 3 týždňov“

gewitter says:

Aug 5, 2011 9:03 PM

Svojimi bratmi môžeš právom nazývať všetkých tých, na ktorých ja tu "brešem," lebo vy máte všetko spoločné - myslenie, postoje, názory a tie moje sa s nimi absolútne nezhodujú - takých ľudí ja bratmi rozhodne nazvať nemôžem. Po Adamovi síce hej, ale po Kristovi nie.

Igor Dietrich says:

Aug 5, 2011 7:30 PM

Geue, nlič nechápeš, na to si príliš pokrytecký. O tom, či sme alebo budeme bratia, nerozhoduješ ty, ale Kristus. Napriklad, ked pýta sa: *Pokrytec, prečo vidíš smietku v oku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nebadáš?* Tak teda - s doskou von! K ďalšiemu - náchylnosť k pýche má každý človek, - áno som pyšný, ale nepýšim sa tým a práve k uvedomeniu si vlastnej pýchy ma priviedla práve teológia a filozofia a nie ty, ktorý si tak pokorný, že tu brešeš na každého.Mal by si dať tento nick:"buldog"...Na reťazi ( internetu )...Aspoň nehryzieš. Robím si s teba srandu, ale nemyslím si, že som lepší alebo horší ako ty - kappito?

gewitter says:

Aug 4, 2011 9:16 PM

Máš po dovolenke pán filozof ? Že si sa tak rozohnil.
Duch znovunarodzuje dietky Božie, pričom sa netreba zrieknuť náboženstva... my dvaja nikdy nebudeme bratia dietrich. Nič nechápeš a myslím, že ani nikdy nepochopíš, na to si príliš náboženský, filozofický a pyšný.

Igor Dietrich says:

Aug 4, 2011 10:02 AM

Gewitterowi:*Nad radikálnosťou Ježišových slov, ktoré tvoria záver kázne na hore-Mt.7,15-20 žasli ľudia vtedy i dnes. Kto je pokrytec, o ktorom hovorí tento text? Je to človek, ktorý kladie dôraz na zaškatuľkovanie myšlienok o tom, kto Boh je a kto nie, ako sa má správne oslovovať, čo k Nemu patrí a čo nie, aké predstavy k Nemu patria a aké nie... Keď sa radosť z nachádzania týchto správnych formúl stane istotou, že my definujeme, kto to vôbec Boh je a že náš vzájomný vzťah s Ním máme v poriadku, práve vtedy sa stávame pokrytcami, o ktorých hovorí tento text. Je paradoxné, že práve vtedy, keď si takýmto konaním získavame imidž náboženských suverénov, resp. vlastníkov pravdy, a tým pádom aj vlastníkov „vstupenky“ do neba, práve vtedy sa týmto konaním dostávame do rozporu so zákonom lásky zvestovanom v evanjeliu. Jedna populárna reklama hovorí: „Imidž je nanič!“ To isté platí aj pre imidž náboženských suverénov, resp. vlastníkov pravdy*,že bratGeuel?Citát k rozjimaniu nie je odo mňa.Hodi sa ale k Tebe, iba čo by som pojem náboženského suvenéra nahradil pojmom suverejný *znovunarodenec.*O tom, že Duch znovunarodzuje dietky Božie, niet pochýb, pričom sa netreba zrieknuť náboženstva: porovnaj to zo svedectvom istého človeka, ktorý je znovunarodený a je pritom naďalej verný cirkvi, v ktorej bol pokrstený.Ten človek veľmi rád brával stopárov ako príležitosť pre zvestovanie evanjelia. Zastavil raz stopárovi, ktorý na prvý pohľad vyzeral dosť desivo. Svedčil o tom takto:: „Po tom, ako nastúpil do auta, sa na mňa pozrel a povedal: „Väčšina ľudí sa ma bojí zobrať. Boja sa, že ich zabijem.“ Pozrel som sa na neho a pomyslel si: „Je mi jasné, prečo!“ Vyzeral dosť nebezpečne. Ale povedal som mu: „Nemohol by si ma zabiť, aj keby si chcel, som už totiž mŕtvy. Bol som dokonca aj pochovaný.“ Stopár na mňa vyvalil oči a čakal, čo poviem ďalej. Pokračoval som: „Vieš, som Božie dieťa, bol som pochovaný s Kristom a s Ním aj žijem...*Gewitter, je Tvojim autom internet?Kde sú stopári????

gewitter says:

Aug 2, 2011 11:04 PM

Lebo takí ako ja odporujú vašim neskutočným duchaplnostiam ? Nadávaj, je mi to úplne že ukradnuté.

Trubiroch says:

Aug 2, 2011 9:53 PM

gewitter, kvôli takým aký si ty vymysleli nadávky.

gewitter says:

Aug 1, 2011 7:36 AM

Ale ja som ho použil, lebo čo si napísal je absolútny nezmysel. Nemôže žiť v súlade so zákonom niekto, kto ho ignoruje v jeho najzákladnejších princípoch.
Koľko mám rokov ? Sorry, to ťa absolútne nemusí zaujímať a s témou to absolútne nesúvisí.

Trubiroch says:

Jul 31, 2011 11:38 PM

gewitter keď nesúhlasíš tak to rob aspoň štýlovo. Ja som slovo " vraj" nepoužil. A koľko že ty máš vlastne rokov?

gewitter says:

Jul 28, 2011 11:05 PM

Koho mám prestať spomínať ? Ježiša ? Toho, ktorý prišiel naplniť Boží zákon a naplnil ho do poslednej bodky ? Ak teda tvrdíš, že nemám židom, ktorí vraj žijú v súlade so zákonom predkladať žida, ktorý im tento zákon daroval a žil absolútne v jeho súlade, kde to má logiku ? Snáď si nebudem pýtať povolenie od teba, čo môžem napísať.

Trubiroch says:

Jul 28, 2011 10:22 PM

gewitter ty máš koľko rokov? Si uvedom, že časopis do ktorého ti dovolili prispievať svoje názory je časopisom ľudí, ktorý žijú v súlade s prvým zákonom.To už konečne vnímaj a si uvedom čo vnímaš.A hlavne prestaň Jeho spomínať kedy si tyi zmyslíš.

Page 1 of 4 1 2 3 4 » ... last »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or