SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Niekoľko poznámok k mesiacu Elul

Niekoľko poznámok k mesiacu Elul

Posledný mesiac židovského kalendára je zároveň aj ten najdôležitejší – slúži totiž ako obdobie prípravy na veľké sviatky.

 

Ak by ste v kalendári mali poznačené dôležité stretnutie – také, ktoré by rozhodlo o vašej budúcnosti – určite by ste sa naň pripravovali už celé týždne vopred. Na sviatok Roš Hašana je každý súdený podľa výsledkov svojich skutkov. Rozhodne sa, či prežije ďalší rok alebo nie. Či bude úspešný alebo zruinovaný. Či bude zdravý alebo ho postihne nejaká choroba. Toto všetko sa rozhodne počas sviatku Roš Hašana.

 

Elul – mesiac pred sviatkom Roš Hašana – je začiatkom obdobia intenzívneho sebapozorovania, prehodnocovania životných cieľov a priblíženia sa k Bohu. Je to čas, kedy si môžeme uvedomiť zmysel života, ktorý je oveľa hlbší než len každodenná honba za peniazmi a uspokojením zmyslov. Je to možnosť zastaviť sa a pozrieť sa na seba samých úprimne a kriticky tak, ako to robia Židia už od nepamäti. Máme šancu zmeniť sa k lepšiemu.

 

Štyri hebrejské písmená, z ktorých pozostáva slovo „Elul“ (alef – lamed – vav – lamed) sú zároveň začiatočnými písmenami štyroch slov Ani l'dodi v'dodi lee ― „Som pre svoju Milovanú tým, čo je moja Milovaná pre mňa“ (Pieseň piesní, 6:3). Tieto slová sú zhrnutím vzťahu medzi Bohom a Jeho národom. Inými slovami je mesiac, ktorý predchádza sviatku Roš Hašana, obdobím, keď sa k nám približuje Boh a vzniká atmosféra pre duchovnú inšpiráciu a návrat (tšuva).

 

Slichot

V sobotný večer pred sviatkom Roš Hašana zvykneme odriekať „Slichot“, zvláštnu skupinu modlitieb, ktorými sa dovolávame Božieho milosrdenstva. Ak sviatok pripadá na začiatok týždňa, tak sa tieto modlitby odriekajú počas poslednej soboty pred sviatkom. Sefardskí Židia sa modlia „Slichot“ počas dňa Roš Chodeš Elul.

 

Po spáchaní hriechu vzývania zlatého teľaťa, poprosil Mojžiš Boha, aby mu vysvetlil, ako sa má správať k okolitému svetu. A Boh mu odpovedal vo forme „Trinástich znakov milosti“, ktoré tvoria základ modlitby „Slichot“. Týchto „trinásť znakov“ nám hovorí o „Božej trpezlivosti“. Ten istý Boh, ktorý nás stvoril ako čisté bytosti a dal nám celý svet plný možností, nám zároveň ponúka ďalšiu šancu, ak sme nevyužili tú prvú.

 

Nakoniec, najdôležitejšou činnosťou počas mesiaca Elul by malo byť plánovanie vlastného života. Pretože, keď nastane ten Veľký deň a každý človek bude stáť pre Všemohúcim a žiadať o ďalší rok života, tak by sme mali vedieť, prečo vlastne oň žiadame!

 

Pár dodatkov k bohoslužbám

Aškenázski Židia majú vo zvyku trúbiť na šofar počínajúc druhým dňom Roš Chodeš Elul a to vždy po ranných modlitbách. Trúbenie na šofar nás má prebudiť pred prichádzajúcim Súdnym dňom. Zvuk šofáru nás nabáda čo najlepšie využiť každú príležitosť počas mesiaca Elul.

 

Na začiatku mesiaca Elul taktiež odriekame Žalm 27 počas rannej a večernej bohoslužby. V tomto žalme kráľ Dávid volá: „O jedno prosím... a to o možnosť prebývať v Božom dome po všetky dni môjho života.“ Mali by sme sa zamerať na zjednocujúcu silu Boha v našich životoch a snažiť sa o zlepšenie nášho vzťahu s Nim.

 

Obdobie štyridsiatich dní

Prenesme sa o tritisíc rokov späť do minulosti na horu Sinaj. Boh zoslal Desatoro prikázaní a Židia si vyrobili modlu zlatého teľaťa . Mojžiš úpenlivo prosí Boha, aby ušetril celý národ. Počas prvého dňa mesiaca Elul Mojžiš vystupuje na horu Sinaj a o štyridsať dní neskôr – na Yom Kippur – sa vracia naspäť k ľuďom aj s novými, druhými, tabuľami v rukách.

 

Aj pre nás je mesiac Elul začiatkom 40-dňového obdobia, ktoré vyvrcholí na najposvätnejší deň v roku, Yom Kippur. A prečo práve štyridasť? Toto číslo je číslom očisty. Dážď počas Noeho potopy trval štyridsať dní a aj rituálny kúpeľ mikve obsahuje štyridsať mier vody. Elul je výnimočná príležitosť. Počas jeho dní sa veľa ľudí venuje intenzívnejšiemu štúdiu Tóry a konaniu dobrých skutkov. A mnoho ľudí si denne spytuje svedomie.

 

Udalosti roka 2448 (1312 pred Kristom)

Viacero židovských sviatkov má svoje korene v udalostiach, ktoré sa odohrali v dôležitom roku židovských dejín, v roku 2448 (1312 pred Kristom). Približne pred 3300 rokmi, podľa židovského kalendára v roku 2448, boli Židia oslobodení z otroctva v Egypte. Stalo sa tak v 15. deň mesiaca Nissan, počas prvej oslavy sviatku Pesach. Týždeň na to a s egyptskou armádou v pätách bolo rozdelené Červené more a židovský ľud prešiel suchou nohou po jeho dne. K tomuto prišlo na siedmy a posledný deň sviatku Pesach.

 

Desatoro prikázaní a hora Sinaj – o päťdesiat rokov neskôr, na sviatok Šavuot, Boh dal židovskému národu na hore Sinaj Desatoro prikázaní. Na tejto hore Židia znovu dosiahli nesmrteľnú úroveň Adama a Evy v rajskej záhrade.

 

Mojžišov prvý výstup na horu Sinaj – po zjavení vystúpil Mojžiš na horu Sinaj, aby sa naučil ďalším podrobnostiam Tóry priamo od Boha. Po uplynutí štyridsiatich dní dal Boh Mojžišovi dve zafírové tabule rovnakého tvaru a veľkosti, na ktorých bolo vytesaných Desatoro prikázaní.

 

Zlaté teľa – na 16. deň mesiaca Tammuz, keď sa Mojžiš stále nevracal z hory, sa začali Židia obávať. Hľadali nového „vodcu“ a vyrobili zlaté teľa. V tej chvíli sa Oblaky slávy, nebeská Božia ochrana, rozplynuli. Židia prišli o svoju duchovnú veľkosť a stali sa opäť smrteľnými. O deň neskôr zostúpil Mojžiš z hory a v hneve rozbil tabule, zničil modlu teľaťa a potrestal vinníkov.

 

Mojžišov druhý výstup na horu Sinaj – na 19. deň mesiaca Tammuz sa Mojžiš znova vybral na horu Sinaj, aby prosil o záchranu židovského ľudu. Modlil sa veľmi intenzívne a po štyridsiatich dňoch Boh súhlasil, že ušetrí židovský národ pre zásluhy jeho predkov. V posledný deň mesiaca Av sa Mojžiš vrátil k ľuďom. Ich životy boli ušetrené, ale ich hriech nebol ešte odpustený.

 

Mojžišov tretí a posledný výstup na horu Sinaj – Mojžiš opäť vystúpil na horu Sinaj počas Roš Chodeš Elul a zotrval na nej ďalších štyridsať dní (celkovo teda na hore Sinaj strávil 120 dní). Z tohto dôvodu sa stal mesiac Elul obdobím Božej blízkosti.

 

A po uplynutí štyridsiatich dní, na 10. deň mesiaca Tišrei, Boh súhlasil s odpustením trestu za zlaté teľa pre nasledujúce generácie. V tento deň dal Mojžišovi nové, druhé, tabule. Mojžiš zostúpil z hory s dobrými správami pre ľudí: Znovuzjednotenie bolo ukončené a vzájomný vzťah obnovený. Odvtedy je tento deň časom odpustenia pre všetky nasledujúce generácie: Yom Kippur, Deň Zmierenia.


by Rabín Shraga Simmons l Sep 5, 2011 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
4 Reponses to „Niekoľko poznámok k mesiacu Elul“

Robert says:

Aug 23, 2012 12:22 AM

mal som taky zvlastny sen spojeny s príjemnou sladkou voňou kvetou, a tam som pocul tieto slova : Tam kde su zhmotnené piesne, tam je hrobka Kráľa Dávida, tam kde je večný rev jeho leva, tam je miesto jeho odpočinku, nedá sa nájsť, lebo Kráľ nesmie byť nikým rušený.

Robert says:

Aug 22, 2012 1:19 AM

nuz treba sa radovat z pismena, ked sa zapalil chladny ohen na menore tak sa radovalo iba vo vnutri cloveka a s Bohom v jeho nekonecne, islo sa za hranicu zivota do smrti k Bohu ako k Duchu, ... ked sa palil zivy - horuci ohen tak sa radovalo k druhemu cloveku, pomoc, vzyvalo sa priatelstvo, laska a pod... takto by to malo byt

Robert says:

Aug 22, 2012 1:16 AM

na tom svietniku, horel bud chladny ohen alebo horuci ohen, chladny vydrzi dlhsie aj v smrti budeme akoby vecne, a ta je chladna, teply ohen sa palil za zivot, hm ked sa zapalil chladny ohen bol problem ho uhasit a vtedy zomrelo dost ludi, napr. palil sa za vojnu - vtedy treba byt chladny alebo za obchod vtedy treba byt akosi tiez chladny pracovat zo ziskom, problemom je ze velmi dlho horel az skodil, aj zidia sa zdaju byt akosi k druhym narodom chladny, preto treba zapalit ten horuci za zivot, lenze nie na svietniku z obchodu ale na pravej menore ....

Robert says:

Aug 21, 2012 12:38 AM

hm, v listoch to je ako hora sinaj, ale clovek ked predava spravu dalej tak nieco aj vynechava, nieco upravuje, iba prvy moze spravit opat zmluvu s Bohom, druhy uz nie. Jeden kral a dost, dedic krala nemoze zdedit zmluvu, musi ju obnovit s Bohom sam. Akoby kazdy za seba. Ta hora sa volala Hora Slobody, lebo vtedy boli hebreji oslobodeni od hriechu. To co je teraz je zial iba tradicia. Iba pravy mesias - kral, moze obnovit zmluvu z Bohom dokonalo aby to malo naozaj cenu a nebola to iba tradicia.

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or