SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Najväčšie omyly ľudskej lásky vo vzťahu

Najväčšie omyly ľudskej lásky vo vzťahu

V povetrí už cítiť lásku a tak mi dovoľte poukázať na tri najväčšie omyly, ktorých sa podľa môjho názoru ľudia v láske dopúšťajú.

 

Ak by ste sa náhodou spochybňovali moju vieru vo svoje schopnosti poznať niektoré tajomstvá lásky,  snáď som si ju vyslúžil za 56 šťastných rokov vlastného manželstva.

 

1. Láska nie je podstatné meno, láska je sloveso

„Som zamilovaný“ je trpný rod. Pasívny. „Milujem ťa“ je aktívne. Koreň hebrejského výrazu pre lásku „ahavah“ je „hav“ (dávať) . Predchádza mu písmeno alef, čo znamená „dám“. Skutočná láska je omnoho viac než cit. Milovať znamená konať. Preukazovať snahu o dobro iného. Potvrdenie vôle dávať.

 

Keď sa ma niekto pýta, ako spozná, že miluje naozaj, vravím, nech si položí prostú otázku:  Kedy cíti väčšiu radosť, keď dáva alebo dostáva? Slávny talmudista a židovský filozof 20. storočia rabbi Elijahu Eliezer Dessler upozorňoval na prekvapivú skutočnosť, že láska rastie dávaním. Čím viac dávame, tým viac milujeme. Tým vysvetľujeme prekvapivú anomáliu, že rodičia spravidla milujú deti hlbšie než deti milujú rodičov – nie napriek faktu, že rodičia pre deti vykonali viac, ale práve preto.

 

Svet však posudzuje dávanie opačne. Lásku meria množstvom prijatých darov. Lásku však lepšie posúdime hĺbkou lásky, ktorou sa vzájomne a dobrovoľne obdarúvame. Láska je sloveso, definované našou odhodlanosťou obetovať sa za ňu. Erich Fromm povedal: „Nedospelá láska vraví: milujem ťa, lebo ťa potrebujem. Dospelá láska vraví: potrebujem ťa, lebo ťa milujem“. Pre nezrelého človeka všetko začína napĺňaním vlastných potrieb, u zrelého človeka láska podnecuje túžbu dávať. Dávanie ako odozva božej lásky k svetu nás napĺňa blaženosťou.

 

 

2. Opakom lásky nie je nenávisť, ale ľahostajnosť

Elie Wiesel sa zmocnil hlbokej pravdy: „Protikladom krásy nie je škaredosť, ale ľahostajnosť. Opakom vernosti nie je zrada, ale ľahostajnosť. A protikladom života nie je smrť, ale ľahostajnosť. Protikladom lásky nie je nenávisť. Je to ľahostajnosť.“ Slová opačného významu, antonymá, nám pomáhajú lepšie pochopiť skutočný význam slov. A tak sme ustanovili, že láska je sloveso, lebo transformuje pocity na skutky.

 

V ďalšom kroku identifikujme najväčšieho nepriateľa lásky. Manželstvá sa nerozpadajú najčastejšie kvôli „vojnovému stavu“ medzi partnermi. Manželstvo je ako rastlina, ktorá potrebuje pravidelné zalievanie. Manželstvo chradne nedostatkom pozornosti. Ľudia totiž pozornosť potrebujú, len tak dokážu vzdorovať hrozivej samote.

 

Nezabúdajme, prečo Boh stvoril Adamovi partnerku. Tóra učí, že Boh každý akt tvorenia označil za dobrý. Ale potom po prvýkrát použil slová „nie je dobré“: „Nie je dobre človeku samotnému“ (Genesis,2:18). Komentátori objasňujú: Boh spätne uvádza, že všetko, čo predtým nazval „dobrým“, nezaručí túto vlastnosť, ak nie je zdieľané. Láska má umožniť, aby sme svet vnímali aj očami iných.

 

Úlohou lásky je umožniť zdieľanie takého priateľstva, ktoré dvoch ľudí zjednocuje nielen fyzicky, ale aj citovo a duchovne. Láska nám dovoľuje dbať o iného a inému dbať o nás, žiť a zdieľať naše životy, snívať a vedieť, že naše najvnútornejšie myšlienky a tajomstvá sú pre druhého dôležité. A tak sa nevzdávame lásky. Vzdávame sa starostlivosti jeden o druhého a zdieľania, vzdávame sa komunikácie a spájania, vzdávame sa spoločných chvíľ – a potom sa čudujeme, čože sa to len s našou láskou stalo.

 

Láska začína vášňou a prosperuje vytrvalosťou. Ako každý dôležitý projekt ani láska nie je dar. Vyžaduje neustálu prácu a úsilie. A najväčším nepriateľom lásky je ľahostajnosť. Milenci obvykle neprejdú od lásky k nenávisti. Často však od lásky prechádzajú k nude, od lásky k tichu, od lásky k zanedbávaniu a k nedostatku pozornosti. Jedno z najhlbších tajomstiev na udržanie lásky nachádzame v slávnych slovách Arthura Millera v jeho hre „Smrť obchodného cestujúceho“: „Treba venovať pozornosť.“

 


 

3. Svoju lásku ničím nepodmieňujme

Mudrci ponúkajú hlboký vhľad do rozdielu medzi láskou prechodnou a láskou stálou: „Láska na niečom závislá – ak ono ´niečo´ zmizne, stratí sa aj láska. Ale láska na ničom nezávislá sa nestratí nikdy (Etika otcov, 5:16).“ Prechodná láska sa zakladá na niektorej z osobitostí milovanej osoby. Napríklad bohatstvo. Časom môže o bohatstvo prísť. Je mužný. Časom zoslabne. Je nevýslovne krásna. Časom už nevýslovne krásna nie je. Skutočná láska sa však zakladá na trvácnosti celej osoby.

 

Milovať niekoho znamená brať na vedomie nedostatky zároveň s pozitívami. Milujeme nie kvôli jednej veci, milujeme kvôli všetkému – milujeme totalitu inej ľudskej bytosti, ktorej sme sa rozhodli oddať, lebo v tejto bytosti rozpoznávame hodnoty a ideály pre nás najdôležitejšie. Múdrosť Talmudu pripomína, že žiadnu ľudskú bytosť nemožno nikdy posudzovať podľa jednej črty alebo si ju romanticky idealizovať podľa jednej vlastnosti. Každý z nás je jedinečnou a pozoruhodnou kombináciou mnohých rozmanitých častí nášho bytia.

 

Dokonca aj naše chyby môžu z božej milosti pritiahnuť človeka, práve ktorého osobnosť a schopnosti potrebujeme, aby sme sa zlepšili. Ako vraví Biblia, Boh stvoril ženu, aby bola „družkou naproti nemu“. Nie tou istou, ale naproti, v protiklade – možno preto sa protiklady v istom zmysle priťahujú. Každá strana v ľúbostnom vzťahu má schopnosti a príležitosti zlepšovať druhú stranu.

 

Láska, ktorá vytrvá, akceptuje celistvosť milovanej osoby. Odpúšťa chyby a neočakáva nemožné. Nachádza naplnenie v poznaní, že spoločenstvo každého partnera zlepšuje, hoci ani jeden z nich sám si nezaslúži byť milovaný výlučne pre nejaký osobitný dôvod. Cieľom skutočnej lásky je večnosť. Lásku hodnotí čas. Lásku potvrdzujú slová „ľúbim ťa“, vzájomne vyslovené napriek zvráskaveným tváram, zhrbenému postoju, oslabenému sluchu a vysokému veku. Láska je, keď odpoveď na otázku, prečo milujeme, neznie inak než jednoducho „lebo si to ty“.

 

(z angličtiny preložila Zuzana Szatmáry)


by Rabín Benjamín Blech l Feb 14, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
2 Reponses to „Najväčšie omyly ľudskej lásky vo vzťahu“

František Horňák says:

Mar 10, 2014 9:07 AM

perfektne...

Eva Bernard says:

Mar 8, 2014 11:16 PM

Krasne slova vdaka

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or