SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Lag B'Omer: Láska a úcta patria k sebe

Lag B'Omer: Láska a úcta patria k sebe

Lag B’Omer Označuje deň, ktorým sa ukončila hrozná morová epidémia, ktorá pripravila o život 24,000 študentov rabína Akivu.

 

Študenti rabína Akivu, ktorí zahynuli, boli takmer určite intelektuálni velikáni. Určite vstrebali obrovskú múdrosť svojho učiteľa. Ale dopustili sa morálneho zlyhania, ktoré sa nedá prehliadnuť, obzvlášť u tých, ktorí by sa stali uznávanými vzormi pre národ židovský. Podľa Talmudu ich previnením bolo to, že “medzi sebou vzájomne neprejavovali úctu”.

 

Veľa rokov som študoval túto stať so skutočným záujmom. Bol som hlboko dotknutý, ponaučením z toho plynúcim: znalosti samotné neurčujú našich hrdinov. Učenosť bez charakteru stráca svoj nárok na uctievanie. Študenti rabína Akivu zlyhali na ich pozemskej misii a boli odvolaní skôr, ako sa naplnil ich čas, aby tak slúžili ako duchovné varovanie na dlhé veky.

 

Ale vždy tam bola jedna vec, ktorá ma hlboko sužovala. Ako je možné, že títo výnimoční nasledovníci učenia rabína Akivu boli vinní práve z porušenia toho príkazu, ktorý slúžil ako základný princíp judaizmu podľa ich učiteľa. Veď to bol práve rabín Akiva, ktorý si spomedzi všetkých 613 prikázaní dovolil vyzdvihnúť verš “A budeš milovať svojho blížneho ako seba samého” (Lev. 19:18) ako hlavný koncept, na ktorom je založené celé učenie Tóry. Ako je to možné, že celý spolok jeho učeníkov ignoroval základnú myšlienku učenia ich majstra?

 

Rabín Akiva iste položil lásku k blížnemu človeku ako samotnú podstatu svojej osnovy. A predsa, boli to jeho nasledovníci, ktorí zlyhali v prejavovaní úcty medzi sebou navzájom. Nerozumel som tomu až do dňa, keď som učinil objav o rozdiele v dvoch ideáloch: láske a úcte, a tiež ako dôraz na to prvé, nemusí znamenať zhodu s tým druhým.

 

Bola to žena v mojej komunite, ktorá za mnou prišla prebrať jej hlboko zakorenenú túžbu po rozvode s manželom. “Ale ja viem”, snažil som sa ju odhovoriť, “že on Vás veľmi miluje.” “To ja viem”, povedala mi. “Aj on mi to hovorí - a verím mu. Problém je v tom, že on ma miluje, ale neváži si ma. A to je niečo, s čím ja nemôžem žiť po zvyšok života.”

 


 

Láska a úcta, tak ako ich často spájame, vôbec teda nie sú jednou vecou. Jedna z najhlbších rád pre novomanželov, ktoré dávajú uznávaní experti z oblasti, je “že nie je to nedostatok lásky, ale nedostatok úcty, prečo manželstvá nie sú šťastné”. Jedna skvelá reklama na prilákanie novomanželov na nákup do jedného stánku pri Niagarských vodopádoch bola tiež založená na rovnakej myšlienke: “Tajomstvo manželstva: ochraňuj ju ako dcéru, miluj ju ako manželku a váž si ju ako svoju matku.”

 

Láska a úcta sú dva základné aspekty nielen manželstva, ale aj rodičovstva a takisto všetkých dôležitých vzťahov. Peter Gray, ktorý podnikol a publikoval výskum v neuroendokrinológii, rozvojovej psychológií, antropológii a vzdelávaní, to napísal takto: “Láska bez úcty je nebezpečná, môže zničiť toho druhého, niekedy doslovne. Rešpektovať, to znamená pochopiť, že ten druhý človek nie ste vy, nie je vaším predĺžením, nie je vaším zrkadlom, nie je vašou hračku, nie je vaším domácim miláčikom a nie je vaším produktom.

 

Vo vzťahu plnom úcty, vašou úlohou je porozumieť druhému človeku ako unikátnemu jedincovi a naučiť sa, ako spojiť svoje potreby s jeho či jej potrebami a pomôcť druhému človeku, aby dosiahol to, čo dosiahnuť chce. Vašou úlohou nie je druhého človeka kontrolovať, alebo ho zmeniť v ohľade, ktorý si želáte vy a nie on. Myslím, že sa to vzťahuje rovnako na vzťahy medzi rodičmi a deťmi, ako aj na vzťahy medzi manželmi.”

 

Možno kontext, v ktorom rozdiel medzi láskou a úctou je najmarkantnejší, je vo vzťahu človeka k sebe samému. Biblické prikázanie hovorí: “Miluj svojho blížneho, ako seba samého”, pretože láska k sebe je predpokladaná - kto by seba nemal rád a nechcel by pre seba všetko možné aj nemožné? A predsa, sebaúcta je jednou z cností, ktorú stále ľudia hľadajú, najmä tí, ktorí vám povedia, že skúšajú všetko možné, ako byť šťastní.

 

 

Takže nakoniec Beatles sa mýlili. Láska nie je všetko, čo potrebujete. Do lásky sa dá vhupnúť, ale úctu si musíte zaslúžiť. Láska je cit, zatiaľ čo úcta je postoj. Láska je o príťažlivosti, úcta je o spojení. Je fascinujúce, že Tóra nám neprikazuje milovať našich rodičov. Prikazuje nám ctiť si ich a vážiť. Láska môže zbožňovať bezdôvodne. Úcta pridáva vážnosť a rešpekt. Oblieka lásku do šiat obdivu, porozumenia a ocenenia.

 

Študenti rabína Akivu určite chápali náboženské požiadavky vyzdvihované ich učiteľom, aby blížneho svojho milovali. Možno snáď aj verbalizovali náklonnosť a ochotu pomôcť svojim kolegom, keď to bolo potrebné. Ale zlyhali v jednej veci a to žiť svoj život vo vzájomnom rešpekte jeden voči druhému, pretože nerozumeli, že to bol ďalší krok, ktorý pre nich zamýšľal ich rabín ako nevyhnutnú súčasť ich zušľachtenia pre ďalší duchovný rast.

 

32 dní študenti umierali. Číslo 32 ako hebrejské slovo, má špeciálny význam. Skladá sa z písmen lamed (30) a beth (2), čo po hebrejsky znamená srdce. Srdce je zdrojom lásky. Ale láska samotná, bez úcty zanikne. A tak študenti umierali až kým sa prehupli za toto číslo. Pohroma skončila na 33. deň, ktorý sa volá Lag B’Omer. Dúfam, že sme sa poučili z odkazu tohto sviatku, že láska a úcta patria k sebe.

 

(s láskavým dovolením aish.com preložil Ondrej Pastirik)


by Rabín Benjamín Blech l Jun 1, 2016 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
2 Reponses to „Lag B'Omer: Láska a úcta patria k sebe“

Robert says:

Jun 4, 2016 7:45 PM

https://www.youtube.com/watch?v=ew6ZR53J0mo , s tou vlajkou je to zaujímavé :) vysvelí to niekto?

Robert says:

May 31, 2016 11:45 PM

hm, tak láska može preliať krv, ale úcta tak na tom sa zamotal aj boží syn

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or