SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Keď sa Vianoce a Chanuka stretávajú

Keď sa Vianoce a Chanuka stretávajú

Židia sa líšia od kresťanov v mnohých kritických teologických bodoch, ale môžeme sa zamerať na hrozbu, ktorej spoločne čelí naše prežitie.

 

Mal som minule veľmi zaujímavý telefonát. Bol to reportér pre USA Today, ohľadom článku o Vianociach a Chanuke ktoré tohto roku pripadajú na rovnaký deň. Ako je to možné, pýtal sa ma novinár, že Vianoce majú presne stanovený dátum na 25.teho decembra a Chanuka, zdá sa, akoby sa presúvala medzi rozličnými dňami niekde medzi Dňom vďakyvzdania, ako to bolo v roku 2013 do neskorého decembra?

 

Bolo to pre mňa vcelku jednoduché vysvetliť mu, že kým náš  sekulárny kalendár je slnečný a skladá sa z roka, ktorý má 365 dní (s občasným pridaním jedného dňa v prestupnom roku aby sa prispôsobil reálnosti ročnej cesty Zeme okolo Slnka), hebrejský kalendár je založený na cykle Mesiaca - odtiaľ pochádza aj slovo mesiac.

 

Mesiac slúži ako symbol, tým ako sa cyklicky menia jeho viditeľné časti, v histórii židovského národa. Ale pretože mesačný rok skladajúci sa z 12 mesiacov má iba 354 dní stávalo by sa, že kalendár a tým aj naše sviatky by sa presúvali z ročného obdobia na iné, urobila sa zmena tým, že sa vsúva prestupný mesiac  v siedmich z devätnástich rokov, aby sa zachoval nevyhnutný súlad medzi mesačným kalendárom a skutočným pohybom Zeme okolo Slnka (a tým sa zabezpečilo, že Pesach stále pripadne na jar.)

 

Takže preto Chanuka môže byť tak zavčasu ako je Deň vďakyvzdania a tiež tak neskoro ako na Vianoce, ale nie až tak priveľmi vzdialená od týchto  termínov. Židovský kalendár je teda kombináciou lunárneho a solárneho kalendára na rozdiel od kresťanského, ktorý je výlučne solárneho alebo moslimského, ktorý je úplne lunárny a teda dáva možnosť, že Ramadán môže pripadnúť  na ktorékoľvek ročné obdobie.

 

 

Novinár sa mi poďakoval a potom pritlačil so záverečnou prekvapivou otázkou: keďže to, čo sa deje toho roku je vcelku vzácne, tým že sa to stalo iba štyrikrát za posledných 100 rokov, vedeli by ste tomu pripísať nejaký zvláštny význam ? Možno je v tom nejaký odkaz ukrytý v oboch týchto hlavných vierovyznaniach, ktoré oslavujú svoje náboženské sviatky presne o tom istom čase?

 

Poďakoval som sa mu za to, že stimuloval moju myseľ pre takýto zaujímavý pohľad. Možno preto, že kresťania a Židia spoločne zdieľajú významný moment pre duchovné zamyslenie, môžeme sa spoločne zamyslieť aj nad modernou hrozbou, ktorej spoločne čelí naše prežitie.

 

Zázrak Chanuky nie je o vojnovom víťazstve. Boj sa neviedol medzi dvoma znepriatelenými stranami bojujúcimi o nejaké teritórium. Bol to boj medzi dvoma konkurenčnými ideológiami, stret kultúr, ktorého cieľom nebolo nič menšieho ako určenie ďalšieho nasmerovania vývoja civilizácie. Mal vo svete prevládnuť svetský pohľad Grékov, s ich dôrazom na telo a jeho pôžitky, alebo mala byť meradlom vývoja ľudstva duchovná dokonalosť a zušľachťovanie duše podľa Židov?

 

Makabejci vykonali viacej ako to, že bojovali za svoju vlastnú náboženskú slobodu. Nebolo to len o tom, aby Židia mohli opäť vykonávať bohoslužby vo svojom chráme, aby mohli dodržiavať šábes, alebo obrezávať svojich mužských potomkov, tak ako to prikazuje ich náboženstvo. Bolo to aj to, že duch helenizmu neprekonal pravdy judaizmu. Bolo to aj to, že hlas duše nebol umlčaný tými, ktorých jedinou zábavou bolo počúvať výkriky z olympijského štadióna.

 

Čo bolo v stávke v chanukovom príbehu, bolo prežitie samotnej myšlienky svätosti. Judaizmus učil, že zmyslom života je to, že život musí mať zmysel. Helenizmus  hlásal, že život zmysel nemá, takže jediná vec, ktorá ľuďom ostáva je  “jesť, piť a byť šťastný - pretože zajtra pominiete”.

 

Je zaujímavé, že symbolom chanukového zázraku sa stal olej. Rabínske komentáre nám pripomínajú, že  olej má jedinečnú vlastnosť. Odmieta sa zmiešať s ostatnými tekutinami, nestráca svoju identitu tak ako ostatné tekutiny, keď sa zmiešajú s vodou. Tak ako hrdinovia chanukového príbehu, olej “neasimililuje”, ale zachováva si svoju podstatu a vypláva na povrch. A snáď ešte zaujímavejšie, slovo pre olej v hebrejčine “hašemen”, ak sa poprehadzujú jeho písmená, vznikne slovo “nešama”, čiže duša.

 

Židia sa líšia od kresťanov v mnohých teologických bodoch. Ich názory sa nestretávajú v kľúčových otázkach o identite Boha a určení Mesiáša. Ale súhlasíme v tom, že nás spája záväzok k morálnemu životu, ktorý má poslanie a zmysel. V časoch, keď sekulárny duch helenizmu opätovne napáda duchovné zdroje ľudského prežitia, je dobré si spomenúť, že v tento rok môžeme, hoci na krátky decembrový moment, spoločne osláviť zmysel života a jeho poslanie.

 

s láskavým dovolením aish.com preložil Ondrej Pastirik


by Rabín Benjamín Blech l Dec 24, 2016 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or