SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Chanuka je nádej, ktorú nikdy nestratíme

Chanuka je nádej, ktorú nikdy nestratíme

Prečo znovu zapaľovať menoru, keď rozum vraví, že ďalší deň príde opäť tma? Je to snáď jedna z najviac prehliadaných častí príbehu.

 

A pritom verím, že je to hľadisko zázraku Chanuky, ktoré je najviac relevantné pre nás dnes, keď sme opätovne konfrontovaní s porovnateľným makabejským bojom za prežitie židovstva. Vieme, že v starobylom zápase sa postavili málopočetní proti mnohým, čistí proti rúhačom, spravodliví proti skazeným. Nejakým spôsobom, starý kazateľ menom Matisyahu, spolu so svojimi piatimi hrdinskými synmi, boli schopní zvíťaziť nad mocným impériom a navrátiť chrám od modlárstva naspäť k uctievaniu Boha.

 

Ako to, že malá rodina bola schopná viesť národ k takému udivujúcemu triumfu? Aké bolo ich tajomstvo? Vyhlásiť Chanuku jednoducho ako “nebeský zázrak”, nepochopiteľnú udalosť možnú iba s božím zásahom, by bolo ignorovaním ľudského prvku - ťažkého boja a takisto vojny, ktorá predchádzala navráteniu k uctievaniu božieho domu a znovuzažatie menory v svätostánku.

 

Tak ako Purím, aj Chanuka je sviatkom, ktorý pripomína víťazstvo dosiahnuté spojením síl Boha a Židov, Všemohúceho a Makabejcov, podobné príbehu o Ester a Mordechajovi. Je náležité pýtať sa, čo presne bolo to, čo pomohlo dosiahnuť úžasný výsledok, ktorý sa vôbec nezdal pravdepodobný.

 

Hoci nevedeli, že sa stane zázrak, čo priviedlo Makabejcov k tomu, aby zapálili menoru ?

 

Ja verím, že odpoveď sa skrýva v úvode príbehu o zázraku s olejom. Našli nádobu s čistým olejom, ktorého bolo dosť akurát tak na to, aby vydržal horieť jeden deň. Aj keď Makabejci nevedeli, že sa stane zázrak, čo ich donútilo k tomu, aby menoru zažali? Prečo začali niečo, čo nemohli dokončiť ? Prečo vôbec zapaľovať menoru, keď rozum hovoril, že nasledovný deň zhasne, bez toho aby splnila svoje poslanie?

 

Makabejci vo svojom úsilí nezastali pred zreteľne nedosiahnuteľným úspechom. To bolo tajomstvom Makabejcov: bez ohľadu na to, aká zlá je situácia, bez ohľadu na to aké mizivé sú šance na úspech, začali sme úlohu - s optimistickou dôverou v Boha, že nejakým spôsobom naše úsilie prinesie ovocie.

 

 

Skok do mora

Je to tajomstvo so starobylým pôvodom. Po tom, čo boli Hebrejci oslobodení z otroctva v Egypte, faraón zmenil svoj názor a so svojou armádou sa vydal prenasledovať svojich bývalých otrokov. Dohnal ich pri Červenom mori a Židov premkol strach, nevediac, na ktorú stranu sa majú vydať. Boh im prikázal aby sa vydali do mora. Nie, nebolo to ako v scéne, ktorú vykreslila Cecil B Demille v známej hollywoodskej verzii príbehu Exodus.

 

Mojžiš nestál na brehu a jednoducho nedvihol svoj prút, aby sa more rozostúpilo a Židia mohli prejsť “po suchej zemi”. Nestalo sa nič, až kým si predkovia netrúfli na nepredstaviteľnú cestu. Nič sa nestalo, až kým Nachshon, syn Aminadabov nevošiel po krk do vody, až vtedy sa božím zázrakom rozostúpilo more a to nás zachránilo.

 

Boh tvorí zázraky - ale až keď my naplníme svoj diel zázraku - mať vieru, ktorá nás núti zúčastniť sa na zdanlivo nemožnom a dôverovať v úspešné dosiahnutie nesplniteľného sna, to môže garantovať iba naša pevná viera vo Všemohúceho. Golda Meier to podala takto: “Židia si nemôžu dovoliť luxus byť pesimistami.” Ben Gurion nám pripomenul, že v Izraeli “ak chcete byť realistami, musíte veriť na zázraky.”

 

Žiť dnes v Izraeli znamená konfrontáciu s dennými výzvami o prežitie od nepriateľov, so zámerom zničiť nás, tak ako Haman, a tiež žiadostivo negovať náš jedinečný vzťah s Bohom, tak ako sýrski Gréci. V oboch prípadoch v minulosti sme zvíťazili. Zázrak nášho presvedčenia nevzdať sa nádeje, bez ohľadu na to, aké nerovné boli vyhliadky voči nám, priniesol dva sviatky.

 

Nemám pochybností, že jedného dňa pribudne tretí. Bude to tretí sviatok značiaci víťazstvo nad silami temnoty, ktorá bude nahradená zázračným svetlom prineseným do chrámu starobylými Makabejcami ich optimistickým duchom optimizmu, nádejou a neotrasiteľnou vierou v rozhodujúci úspech ich misie.

 

podľa aish.com s láskavým dovolením preložil Ondrej Pastirik


by Rabín Benjamín Blech l Dec 9, 2015 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
46 Reponses to „Chanuka je nádej, ktorú nikdy nestratíme“

Robert says:

Dec 23, 2015 12:22 AM

takže gewitter:) keďže zajtra je štedrý deň a sú tie vianoce, odpúšťam ti, oznámenie na polícii sa nekoná, a tá radosť z toho u teba, to je darček odo mňa pre teba. :)

Robert says:

Dec 21, 2015 10:41 PM

vykazuješ podobné alebo zhodné symtómy s tým hnutím, nekomunikatívnosť s inou cirkvou teda odmietanie pohľadu na vieru iných cirkví a to v každom bode, bigódny kresťanský fanatizmus, biblický fundamentalizmus atd....

Robert says:

Dec 21, 2015 10:36 PM

preveria si konanie či nieje protispoločenské atd.. tak mi to bolo vysvetlené keď som navštívil patričné orgány. Je sekcia na to. Dokonca mi dotyčná osoba spomenula, že v bystrickom kraji zakázal súd kresťanské združenie hnutie s názvom Manna. A práve tvoje názory a vyjadrovania ohladne "viery" sa nápadne zhodujú. http://www.sekty.sk/sk/content/krestanske-zdruzenie-manna , ale ak bude všetko v poriadku tak OK, ak nie, tak sa to bude riešiť súdnou cestou.

gewitter says:

Dec 21, 2015 4:42 PM

Aby som nezabudol bobi - ak sa mi mieniš naďalej vyhrážať kvôli zmysleným obvineniam a bludom, ktoré sa vyliahli v tvojej chorej hlave, budeš mať na krku obvinenie za cybermobbing a na to už je paragraf. Ešte raz ti želám pekné sviatky. :)

gewitter says:

Dec 21, 2015 3:33 PM

Pripájam ešte jeden zaujímavý link, nakoľko slovo peklo - šeol, gehenna či ohnivé jazero spomínané v hebrejskej Biblii, rozpaľuje bobiho do nepríčetna, nech teda nežije v predstave, že je to výmysel židov, môj, alebo nejakej neidentifikovanej sekty :

http://www.martindom.sk/index.php?vypisat=4&id=329&type=&t=61

gewitter says:

Dec 21, 2015 2:34 PM

Keď ti tu pred časom chcel nejaký agresívny maník zrovnať fasádu, kto sa ťa zastal, bobi ? Máš dlhé reči a krátku pamäť. Židovská Biblia je fundament - základ ľudského života, všetko mimo je nezmysel, či sa ti - vám to páči, alebo nie. Kvôli tomu sa nemusím hádzať o zem v nejakom charizmatickom zbore a tebe sa tu z niečoho spovedať. Pokiaľ viem, charizmatické prúdy, ktoré opísal ervín fungujú aj v RKC, nič z toho nie je trestné ani spoločensky nebezpečné a dejú sa v cirkvách, ktoré sú štátom povolené, či dokonca ním financované - osobne nič z toho neuznávam, ani nepraktizujem. Koki tu opisoval mimozmyslové vízie, ktoré mal, či stále má - to ho mám tiež ísť udať ako osobu podozrivú z brania omamných látok a teba napríklad zo šírenia mágie, ktorá už je spoločensky nebezpečná ?
Chcel si link ? Nech sa páči: http://obratenykatolik.sk/?page_id=161
Želám šťasné a veselé Vianočné sviatky.

Robert says:

Dec 19, 2015 12:26 PM

povolení a registrovaní - oprava

Robert says:

Dec 19, 2015 10:06 AM

a práve preto, že gewitter a jeho fundamentalistické hnutie je nebezpečenstvom pre spoločnosť, rozhodol som sa konať a oznámiť to policajnému zboru, že je tu sekta-zbor, ktorá stojí za povšimnutie a trebalo by preveriť jeho aktivity, že tieto aktivity sa silne javia ako protispoločenské ... negatívne ovplyvňujú ľudí, obmedzujú ich, a ako sa zdá aj okrádajú ... určite niesu povolený a registrovaný

Ervin Rybár says:

Dec 17, 2015 11:50 AM

Režisérka Tereza Nvotová natočila v roku 2008 vynikajúci dokumentárny film „Ježíš je normální“. Naozaj výborne vystihla amerických „charizmatických“ evanjelikálnych bigotných fundamentalistov.

Dokumentární film, který klade otázky související s tématem víry, manipulace a výchovy dětí v kontroverzních křesťanských skupinách. Režisérka fimu, Tereza Nvotová jako malé dítě chodila do bilingvální "Školy budoucnosti".

Byla tam vychovávána americkými misionáři, kteří patřili do charismatického křesťanského Hnutí víry. Děti se v této škole kromě angličtiny učily uzdravovat, mluvit s Ježíšem, zpívat s rukama nahoře a patřit do elity "vítězů" nad ďáblem. Když Tereza po deseti letech procházela prostranstvím u pražského metra Anděl, někdo na ni znenadání začal křičet, že ji Ježíš miluje. Byli to členové církve "Triumfální centrum víry" uprostřed své pouliční evangelizace. Tereza se tehdy zarazila, vzpomněla si na své dětství a na příští shromáždění církve se zašla podívat. Po dvou letech sledování této skupiny vznikl film. Potkáme v něm Tereziny bývalé spolužáky ze "Školy budoucnosti" s jejich třídním učitelem a dozvíme se, jak na své dětství pohlíží dnes. Zároveň budeme mít šanci shlédnout unikátní záběry zevnitř kontroverzního křesťanského společenství. Kromě dospělých se setkáme i s dětmi členů církve a absolvujeme s nimi „dětskou konferenci“, kterou „navštívil Ježíš.“ Dokument si neklade za cíl odpovídat na složité otázky víry. Chce otevřít dveře diskusi, kde končí hranice svobody a začíná manipulace.

http://www.csfd.cz/film/251596-jezis-je-normalni/prehled/

Robert says:

Dec 16, 2015 7:08 PM

myslím si ja o tebe gewitter že ty patríš na tú psychiatriu nie ja, lebo vydávať davovú psychózu za ducha svatého može iba blázon, pozdravuj toho zlodeja pastora, že sa rád zastavím :)

Page 1 of 5 1 2 3 4 5 » ... last »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or