SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

Šabat medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva Tešuva. Nastáva mimoriadne preduchovnené obdobie roka. Desať dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva „aseret jimej tešuva“ – dni pokánia.

 

Prekladať „tešuva“ ako pokánie nie je celkom výstižné. Pokánie totiž akoby evokovalo iba ľútosť a kajúcnosť. Oboje je síce dôležitým krokom v procese tešuvy, ale tešuva samotná má omnoho širší a hlbší význam. Tešuva znamená návrat. Slovo tešuva implikuje neodmysliteľnú prítomnosť božského v každom jednotlivcovi. Keď zblúdime z cesty božej vôle, nie je nutné, aby sme menili svoju podstatu, prosto sa vrátime tam, kde sme v skutočnosti a v pravde boli. Zbožná, bohabojná duša je „pravdivou časťou Boha“.


V každom prípade nastáva mimoriadne významná časť roka. V prorokoch čítame „...hľadaj Hospodina, keď je k nájdeniu, volaj Hospodina, keď je nablízku“. Aký je to čas, keď nachádzame Hospodina kdesi nablízku? Talmud nám hovorí, že v tomto prípade ide práve o spomínaných desať dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur. Počas týchto desiatich dní dostávame možnosť priblížiť sa Hospodinovi viac než inokedy.


Šabat v tomto čase nazývame šabat tešuva, šabat pokánia, lebo spadá medzi desať dní pokánia. Keď načúvame úvodným slovám havtary na tento šabat, niekedy hovoríme Šabat šuva: „Šuva Jisrael ad Hašem elokecha“„Vráť sa, Izrael, k Pánovi, Bohu tvojmu“. Slovo šuva značí návrat.


V podstate každý šabat v roku by mal byť o tešuve, o pokání, ako naznačuje samotný názov dňa. Slovo šabat pozostáva z troch písmen: šin, bet a tav. Ak písmená preskupíme, dostaneme slovo tašev – návrat, vráť sa. Na druhej strane znamená šabat oddych, zastavenie. To všetko nie je len náhoda. Prvým krokom k návratu je totiž zastavenie a zastavenie je práve tou chvíľou, ktorá umožní zmeniť naše smerovanie.


Slová havtary nás nabádajú vrátiť sa „ad Hašem elokecha“, „do času Pána, Boha tvojho“. Ako si vysvetlíme slová (ad) „do času Pána...“? Veď obvyklejšie by bolo požiť slovo „el“ – „k Pánovi“.

 


Chassidovo vysvetlenie je nasledovné:
Hašem (Hospodin), často aj havaja, označuje „toho, kto uvádza v bytie“ ako aj „toho, kto bol, je a bude“, čo sú aspekty Boha v transcendencii fyzického sveta. Nazývanie Boha elokim, od ktorého sa odvodzuje elokecha, tvoj Boh, znamená jednoducho „silu, moc“ a je aspektom Boha pri jeho angažovanosti a zásahoch vo fyzickom svete. Tento rozmer prináša faktické tvorenie sveta, aj keď zdroj sily vychádza z mena havaja. Názov elokim má rovnakú numerickú hodnotu ako hebrejský výraz „hateva“ – príroda. Takže elokecha – tvoj Boh. Úroveň zbožnosti sa podieľa na obmedzeniach fyzického sveta.


Nakoľko výraz elokim evokuje silu, moc, slovo elokecha môže značiť aj „tvoja moc“, čím sa vysvetľuje pristupovanie k Bohu s tým, že si uvedomujeme jeho obrovskú silu a naše fyzické bytie, ako čítame v Nicavim: „On je tvoj život a on je počtom tvojich dní“.


Vedomie, že svet v celej svojej zložitosti, prepracovanosti a kráse je dielom Hospodina, pramení v názve elokim. Vedomie, že v podstate toto všetko prakticky nič neznamená, fakticky menej než zrnko prachu, keď si vychádzajúc z názvu havaja, uvedomíme skutočnú transcendentálnu podstatu Hospodina.


Verš „Vráť sa, Izrael, pred havaja elokecha“ možno čítať aj ako „Vráť sa do času havaja elokecha“. Mystická interpretácia uvádza, že ide o návrat pred Boha, k Bohu v takom rozsahu, že dimenzia havaja, ktorá povyšuje tvorenie, sa stáva elokecha, silou a mocou, čímsi, čo výrazne pociťujeme ako „život a počet svojich dní“.


Inými slovami, názov havaja označuje úroveň, z ktorej pochádzajú zázraky, nakoľko zázraky obvykle porušujú prírodné zákony. Na druhej strane sila prírody pochádza z dimenzie elokim. Z tohto hľadiska môžeme vysvetľovať verš „Navráť sa do času havaja elokecha“ ako návrat k Hospodinovi do situácie, kedy to, čo mení prírodu, sa stáva tvojou prirodzenosťou.


A tak vynakladáme úsilie, aby sme dokázali presiahnuť hranice našej vlastnej ľudskej podstaty. Vytvárame si nové návyky, ktoré nás prenášajú na vyššiu duchovnú úroveň. Ak vlastným úsilím dokážeme prekonať sami seba, svoje základné danosti, Hospodin sa nám odhalí spôsobom, ktorý presahuje obvyklé prejavy božej prítomnosti vo svete.


by Baruch Myers l Sep 14, 2013 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
14 Reponses to „10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur“

Robert says:

Sep 16, 2015 6:11 PM

pekný darček na nový rok, prichádzajú vaši - naši monoteistickí pútnici :)) žiaľ bez mojžiša :))
vaši - judaizmus monoteistický, naši - kresťanstvo tak isto monoteistické:)) a vychádza to z jedného prameňa :)

Robert says:

Sep 16, 2015 5:37 PM

toto ten bordel čo je vo svete sposobila tá archa zmluvy a tá časť z toho stromu života, ten rozklad, ... problém je v tom, že veľmi málo ľudí tomu rozumie, a tie súčasné nacionalistické skupiny vobec nie, tie považujú takéto mystické veci za blbosť, žial blbí sú oni v tomto smere, dokonalo blbí. ... no je tá legenda o tom "požehnanom" ktorý rozpad a rozklad sveta zastaví , o tom mesiášovi. ... teda tú archu otvorí, a zmení "zmluvu" teda uzavrie novú

Robert says:

Sep 16, 2015 1:56 PM

Igor, píšeš v roku 2011 sem tam napíš :)) sa smejem teraz, ja sem píšem, ale čo ty? :)) .. to je ilúzia, rabín sám je ilúzia a preto má takú silu..... Igor, keď niekomu podám ruku, napr. ako bývalé Československo Lýbijcom, boli z toho iba veľké problémy, napr. bitky si cigáňmi o cigánske ženy. Tak Lýbijcov Husák nakoniec vyhodil z CSSR. A dobre spravil.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Igor, existuje starožidovská náuka, zvaná kabala. Tá pojdená o svetlách, o ich úrovnia atd.. kabala v podstate ničí v človeku egoizmus akéhokoľvek druhu. Ničí ho aj ako osobne v danom človeku ktorý sa venuje kabale, ale ničí teda rozkladá aj to okolie cez toho človeka ktorý sa tej kabale venuje. A toje problém, lebo toto učenie rozkladá iné učenia. Pohlcuje. Presne ako pohltil Mojžišov had hada faraónovho. ... a ako rozkladá egoizmus tak rozkladá aj vec-ducha iného národa až ten národ zanikne. A kabala je starožidovská "veda" náuka, ktorá sprevádza židov od ich počiatku. A to svetlo z nej je absorbované v každom židovi, je to zdedené. Preto sú takí, že podporujú tento "rozklad národov". To majú v sebe. To je zdedené cez tú náuku, cez tie rituáli ktoré vychádzajú z kabaly. To vytvorilo to, že boli schopní sa pomiešať židia neegoisticky s kýmkoľvek. Až vytvoril sa ten bunkový chaos. .......... to svetlo pochádza z toho stromu života. Ten strom bol skutočný. Samotná kabala má ako vzorec strom života. A ten strom svietil. To dostal ten "kontajnerista abrahám" aby si pomohol v tom biednom živote. Dostal malú časť z toho stromu. A to sa potom uložilo do archy zmluvy. A sposobovalo to to svetlo z archy, že ju museli prykrývať. ......... kabala akože nieje zlá, ale sposobuje rozklad, proste to svetlo može aj škodiť, napr. národným veciam. Alebo sposobuje rozklad krvi. Zabitie áronových synov. Rozložili sa.

Igor Dietrich says:

Oct 11, 2011 10:25 AM

Pán Wiliam – a predsa odpovedám – predsa Vy nemôžete za to, že tu bojuje Gewitter so svojou intelektuálnou (v úvodzovkach ) krížiackou výpravou. Chcel som mu nastaviť aj druhé líce -ale to nie je podstatné-tu predsa nejde o mňa ale o téme pokánia.Dali ste si námahu a čas na odpoveď – a tak Vám teda niečo v svojom štýle dlhujem. Na všetko Vám odpovedať nemôžem-zabralo by to tu veľa miesta. Tak iba k téme pokánia.Je mi jasné, že napriek pokániu si stále zasluhujeme trest za hriech – cena za vykúpenie života je príliš vysoká.Láska však prikrýva mnoho hriechov a tak ja verím, že čin vykonaný v v prítomnosti, maže (alebo aspoň prikrýva) neláskavy skutok vykonaný v minulosti. Pokánie nemá byť len v smere k Bohu ale aj v smere k ľuďom - a to jedno, akého náboženstva,filozofie alebo svetonázoru sa držia. Alebo sa učím slúžiť všetkým, alebo niektorích potupujem – ale potom neslúžim všetkým a moje pokánie je iba ilúzia, sebaklam, pýcha...Nehovorím to o Vás a prajem Vám všetko dobré, ako aj tým, ktorí kráčajú po Vašej ceste.

Igor Dietrich says:

Oct 10, 2011 9:07 AM

Pán Wiliam - ak by nebolo hneď reakcie zo strany Gewittera - odpovedal by som Vám - avšak pokiaľ na týchto stránkach bude prispevky písať Gewitter, tak tu už nič nenapíšem. Dôvod si domyslite. Shalom!

gewitter says:

Oct 9, 2011 6:17 PM

Samozrejme som nemyslel všetkých židov, mnohí jednotlivci sa obracajú - často tu citujem svedectvá a výklady židov - kresťanov.
Čo sa týka mesiášskych židov, neviem či je to pravda - vraj napriek tomu, že prijímajú Ješuu ako Mesiáša, neveria v Neho ako Boha a to nie je v poriadku. Rozhodne všetci židia, s ktorými som mal česť tu komunikovať sa vysmievajú Božiemu slovu, čím vlastne opovrhujú svojim otcom Abrahámom, jeho vierou a tým aj poslaním, ktoré ako národ dostali od Hospodina.

william says:

Oct 9, 2011 1:31 PM

OPRAVA: nepotupujte a nebudete potupeni.

william says:

Oct 9, 2011 1:29 PM

tento clanok je venovany pokaniu a Boh ponuka pokanie nam vsetkym v Kristovi podla Jeho slova a to je rozhodne aj pre nas, pre zidov, pre vsetkych ludi aj pre pana Dietricha, pre vsetkych.To uz, ako na to volanie ludia jednotlivo odpovedia je ich vec a zodpovednost. Rozhodne Boh posiela zidom aj panu Dietrichovi svoje slova a nikto okrem Neho nema pravo usudzovat, ze zidia a pan Dietrich netuzia po odpusteni. To vie iba Boh, ktory skuma srdcia. To co pises, ze zidia netuzia po odpusteni a odpocinuti od Pana Jezisa Krista priamo protireci Pismu, RIM 11, kde ciastka Izraela je zatvrdena ale, vzdy Boh ponechava svaty zvysok ako u Eliasa 7000, podobne aj teraz - mesianskych zidov,mojich bratov v Panovi, niektorych poznam osobne.Ale ty si odsudil alebo posudil vsetkych zidov ako tych co nepatria medzi :.."duše, ktoré túžia po odpustení a odpočinutí, aké ponúka Pán Ježiš Kristus. Lenže medzi nich rozhodne nepatria židia, ani dietrich." To je proti tomu co ucil Jezis: "nesudte a nebudete sudeni, nepotupujte a nebudete odsudeni" Boh spasil zidov, niektorych , urobil v nich svoje dielo v Panu, svojicm Duchom a ty si ich hodil vsetkych do jedneho vreca. To nie je spravne, bratu ani biblicke.

gewitter says:

Oct 9, 2011 11:46 AM

Božím slovom môžeš osloviť srdcia, ktoré sú zranené a unavené hriechom, duše, ktoré túžia po odpustení a odpočinutí, aké ponúka Pán Ježiš Kristus. Lenže medzi nich rozhodne nepatria židia, ani dietrich. Nechci, aby na teba zaútočil svojimi slabomyseľnými liberálnymi tirádami, je to zmes takých bludov, že ti príde zle. Sám sa vyhlasuje za kresťana, ale nie za kristovca, je to bývalý katolícky mních, v súčastnosti sa radí medzi evanjelikov, hoci oficiálne nepatrí do žiadneho spoločenstva. Pre neho je Allah to isté čo Boh Izraela, rovnako ako Budha a všetky modly na svete - on v tom rozdiel nevidí. Jeho bibliou sú filozofické spisy a všelijaké výplody východných kultových náboženstiev, všetci ľudia sú podľa neho bratia, všetky náboženstvá správne, ekuménia výborný nápad, Boh liberál, ktorý bez ohľadu na hriech nikoho neodsúdi na smrť, napokon ako aj, keď peklo neexistuje a homosexuáli majú právo žiadať legalizáciu. Bibliu netreba brať doslovne, mnohé veci v nej sú už neaktuálne a zastaralé a ak, tak ju treba vedieť čítať medzi riadkami. Vyberá si z nej iba to, čo sa mu páči, napríklad sníva o Novom Jeruzaleme, ktorý je podľa neho zrejme otvorený pre všetkých ľudí celého sveta bez ohľadu na to ako a čomu veria. Ak ty s ním súhlasíš hoci v jedinej veci, ktorú som tu vypísal, môžete si podať ruky a padnúť do náruče ako bratia, ale ja sa k vám nikdy nepridám.

william says:

Oct 8, 2011 7:55 PM

Pre pana Dietricha:
Pokánie tvorí toto:
uvedomenie si svojich hriechov voči Bohu a voči ľuďom
vyznanie svojich hriechov Bohu a ľuďom, ktorých sa to týka (priznanie si svojej zodpovednosti)
prosba o odpustenie

ak by sme však skončili práve tu, nachádzali by sme sa ešte stále v pozícii vinníkov, ktorí si síce svoju vinu priznali, ale stále si zasluhujú trest za hriech. Trestom za hriech je smrť: "Ale zo stromu...nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš" Genezis 2:17 V ten deň Adam duchovne zomrel - stratil spoločenstvo s Bohom a trpel následkami za svoj hriech až do smrti. Tak je to s každým, kto sa rodí v Adamovi. No Ježiš Kristus zomrel za všetky naše hriechy, dokonalý za nedokonalých, visel na dreve a vylial svoju krv za nás PRETOŽE: "krv mocou života spôsobuje zmierenie" 3 Moj 17:11. Boh dal krv odpradávna Izraelitom na zmierenie hriechov pred Ním a aj pre nás všetkých potom v Kristovi. Toto je tá krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás...Ako bola zmluva zo Sinaja uvedená krvou juncov za Izrael 2 Moj 24:6-8, tak je krv Kristova krvou novej zmluvy na odpustenie hriechov.
Ak nejete telo Syna človeka a nepijete Jeho krv, nemáte života v sebe Ján 6:53-56 t.j.: ak neprijímate Jeho obeť za vás, za vaše vykúpenie a vyliatie Jeho krvi za vaše očistenie hriechov, nemáte v sebe večný život.
Čo je pokánie: uvedomenie si svojich hriechov, vyznanie ich Bohu a dotknutým ľuďom, požiadanie o odpustenie, prijatie odpustenia od Boha, na základe Ježišovej zástupnej obete za nás - Jeho krvi a tela, náprava toho, čo môžme napraviť (no nie formou splátok za hriech, ale ako dôsledok kajúceho srdca).

Page 1 of 2 1 2 »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or