SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Po príchode Mesiáša ostane len sviatok Purim

Midraš (ústna tradícia) hovorí, že keď príde Mesiáš, zrušia sa všetky sviatky a ostane iba Purim. Ako je to možné? Všetky zákony Tóry sú večné – „po generácie“. Kniha Ester je jedinou biblickou knihou, v ktorej sa neuvádza Hospodin.

 

Božia prítomnosť je ukrytá. Talmud sa pýta „kde v piatich knihách Tóry nájdeme narážku na Knihu Ester? Hasteir astir beyom hahu – toho dňa ukryjem svoju tvár.“ Meno „Ester“ znamená v skutočnosti utajenie, ukrytie. Isteže, dekrét proti Židom bol utajením, akoby skrytím božej prítomnosti. Podstatné však je, že Hospodin zachránil Židov spôsobom, ktorý nebol tiež nebol zjavný, očividný. Počas ostatných sviatkov ako napríklad Pesach a Chanuka, oslavujeme viditeľné zázraky. V purimovom príbehu prišla záchrana bez narušenia či obídenia prírodných zákonov.
Každodenný chod prírody ukazuje, ako Hospodin pracuje v jej hraniciach. Viditeľné zázraky v našej histórii ukazujú, že Hospodin je nad prírodnými zákonmi. Purim je unikátny. Purim ukazuje, akým spôsobom je Hospodin schopný spojiť prírodu s tým, čo je nad ňou. Aj keď príroda a to, čo je nad ňou, sú dva protiklady, Hospodin, nakoľko je skutočne nekonečný, ich môže prepojiť. Tento rozmer božskej nekonečnosti odhaľuje Purim väčšmi než ktorýkoľvek iný sviatok.
A tak teda môžeme porozumieť, keď Midraš tvrdí, že všetky sviatky sa zrušia a iba Purim ostane. Pochopiteľne neprestaneme všetky sviatky zachovávať. Ale zjavenie božskosti, ktoré prevládne po príchode Mesiáša bude také, že ich význam poklesne. Každý deň bude ako sviatok. Napriek tomu však Purim nestratí svoj veľký význam a preto ostane výnimočným aj v mesiášskej dobe.PURIM – podľa Knihy Ester ustanovil sviatok Mordechaj na pamiatku toho, ako Božia prozreteľnosť zachránila Židov v perzskej ríši pred úplným vyhladením z rúk miestokráľa Hamana. Názov Purim pripomína Hamanovo hádzanie kockami (metanie lósu), aby určil deň na chystaný masaker. Sviatok je veselý, s karnevalovou atmosférou, jedlom, pitím, spevom, tancami, darčekmi. Pod veselím sa ukrýva aj všedná realita antisemitizmu, lebo Haman bol jedným z podnecovateľov, ktorí sa stali predchodcami Hitlera. Aj odtiaľto pochádza neustála aktuálnosť tohto sviatku, symbolizujúceho víťazstvo dobra nad zlom a ľudskosti nad zaslepenosťou a rasizmom.

(Judaizmus od A po Z, vyd. Sefer, Praha, 1992)


Baruch Myers, bratislavský rabín

by Michael Szatmary l Mar 27, 2003 3:07 AM l Print l
Click here to print.
44 Reponses to „Po príchode Mesiáša ostane len sviatok Purim“

Robert says:

Mar 7, 2019 7:51 PM

Koki, niesom skeptický, ale mám iné skúsenosti ako ty, asi tak. .. ten Boh, postavil ľudí proti sebe, a nedá sa s tým nič spraviť. .. a vy sa mu ešte do riti pcháte. Len mi je to smiešne, žiť bez istej schopnosti, a trepať o Bohu.

Robert says:

Mar 7, 2019 7:45 PM

gewitter, jedno si zapamatuj, to čo si stratil nikdy nenájdeš, Diabol sa o to postaral, .. raz človek vypadol z raja, a už sa tam živý nevráti, ale takí trpáci ako si ty tomu veria, proste hlupáci, ale aj hlúposť je niekedy potrebná . :)

Koki says:

Mar 7, 2019 5:22 PM

Robert, si si istý že si nič také nespomínal? Nebudem sa hádať, veď je to jedno. Dôležité je, aký je človek vnútri.
Napriek všetkému čo sa kedy udialo vo svete, nemal by si byť skeptický k náboženstvu. Slobodne treba ísť do hĺbky a nesúdiť veci unáhlane, emócie bokom. Aj najkrajšiu ženu môžiu pošpiniť blatom, aj najlepšiu vieru môžu znevážiť ľudskou obmedzenosťou a zlobou. Na vonkajšie zdanie nedaj, ani na falošných ľudí, čo iba znehodnocujú čistotu viery a robia to doteraz. Vieš že tento život trvá len krátko a celý je poznačený námahou a neistotou, niet si tu veru na čom zakladať. Hádam nie si ateista, dôveruješ v Niekoho? My neživíme v sebe ilúzie a nežijeme z výmyslov, naša viera je overená. Nekráčame sami do neznáma, kráčame s Bohom a k Bohu ktorého poznáme a milujeme. Nediv sa teda, že to čo sme dostali chceme ponúknuť aj iným, i keď riskujeme že vždy nepochodíme.
Ak som sa ťa niečim dotkol, ospravedlňujem sa.
Nech ti žehná Pán.

Robert says:

Mar 7, 2019 4:48 PM

gewitter, úplne jednoducho, .. takéto veci ako mesiáš niesú len veľmi dobré ale veľmi zlé, nie každý to dokáže uniesť, ... tak v ľudovej reči: ať to jde do prdele

Robert says:

Mar 7, 2019 2:50 PM

gewitter, ale určite má svet - ľudia menej pred sebou ako za sebou, to viem na istotu

Robert says:

Mar 7, 2019 1:21 PM

gewitter, nejako podobne ako si napísal, ale nemusí sa to však tak stať. Ale ak sa to stane nebude to iba dobro ale aj zlo. Može sa stať kadečo. Nech to bude akokoľvek, ty rozhodne nepojdeš s Ježišom do nebíčka. :) ... Koki nikdy som nepísal že som žid.

Koki says:

Mar 7, 2019 6:49 AM

Prečo by Robo nebol Žid? Ak si dobre pamätám, raz to tu aj spomenul. Okrem toho sa vŕtal v kabale alebo v niečom podobnom. Preto som sa ho pýtal čo si o tom myslí. Nakoniec aj medzi kresťanmi sú pôvodom Židia, ani my sami nevieme s istotou určiť svoje korene. Mne je to ale ukradnuté čo sme kto boli, veď čo sa narodilo z tela je telo,...
Relativita sem už dávno nepísal, asi nemá čo. Škoda, keby oni neboli tak uzavretá komunita, dozvedel by som sa zaujímavé veci. Nuž ale viera je viera, treba to rešpektovať.
Ahoj

gewitter says:

Mar 6, 2019 10:43 PM

To akože roba považuješ za žida, pán koki ? To je vtip ?

gewitter says:

Mar 6, 2019 10:40 PM

Robo, a ty odkiaľ vieš, že neexistuje a že sa toho nedožijeme ? Čo si ty, prorok rak ? Ja netvrdím, že určite už je na svete, len dedukujem podľa toho, čo sa deje...
Koki - pisateľ relativita síce asi nejaké info zo zdroja má, ale s tebou sa o ne deliť určite nebude, je to človek plný pocitu nadradenosti voči gójom, sebectva, pohŕdania a arogancie a presne taký bude aj ten ich "mesiáš..." Oni si nemôžu spomedzi seba vybrať iného, než akí sú sami - pravý Mesiáš Ješua zostúpil z neba, tento vystúpi z pekla, bude mať moc činiť zázraky, oklame a zvedie mnohých. Vraj v súlade s proroctvami bude pochádzať z rodu kráľa Dávida, ale po masovej genocíde židov si dovolím silne pochybovať, že niekto vôbec ešte dokáže identifikovať, z akého pokolenia pochádza a i keby áno, nič to nemení na skutočnosti, že ten človek bude vtelený diabol - antikrist.

Koki says:

Mar 6, 2019 7:58 PM

Robert, zasa píšeš v inotajoch, nemôžete byť vy domáci voči nám trochu otvorenejší? Sú to vážne veci, hovorí sa o židovskom mesiášovi, ktorý má záhadnú úlohu, no niektorí ho pokladajú za Antikrista, oproti ktorému sú Hitler a Stalin len úbohí učni. Čo by si k tomu vedel povedať? Ty asi nemôžeš či nechceš čítať Bibliu, tak ti tu skopírujem istý apoštolský text:
1Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, 2, 2nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. 3Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha.
5Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? 6A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. 7Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.
8Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; 9toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. 11A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.

Page 4 of 5 « first ... «1 2 3 4 5 »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or