SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Pápež sa usiloval o kresťansko-židovský dialóg

V sobotu 17. januára sa uskutočnil vo Vatikáne koncert „Zmierenia medzi Židmi, kresťanmi a moslimmi.“

 

Usporiadala ho Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov, Pápežská rada pre medzináboženský dialóg spolu s Komisiou pre náboženské vzťahy so židovstvom a islamom. Na programe bolo dielo „Abrahám“, zložené zvlášť pre tento koncert americkým skladateľom Johnom Harbisonom a Druhá symfónia Gustava Mahlera „Vzkriesenie“. Pittsburgský symfonický orchester viedol americký dirigent Gilbert Levin. Chór vyše tristo spevákov vytvorili štyri spevácke zbory: z Ankary, Krakowa, Londýna a Pittsburgu. Židovskú delegáciu tvorili hlavní predstavitelia izraelského Veľkého rabinátu: aškenazský rabín Yon Metzgher, sefardský rabín Shlomo Amar a generálny riaditeľ Veľkého rabinátu Oded Wiener. Okrem nich Amos Luzzato, bývalý rímsky rabín Toaf a súčasný Di Segni.
Pri prejave k rabínom pápež Ján Pavol II. povedal: „Počas dvadsiatichpiatich rokov pontifikátu som sa usiloval o rozšírenie židovsko-kresťanského dialógu. Snažil som sa o stále väčšie porozumenie, úctu a spoluprácu medzi nami“ a vyzval ich: „Nesmieme šetriť úsilím o spoločné budovanie sveta, v ktorom zavládne spravodlivosť, pokoj a zmierenie všetkých ľudí.“ Priamo na koncerte pápež vyslovil: „Dejiny vzťahov medzi Židmi, kresťanmi a moslimmi sú poznamenané svetlom aj tieňom a bohužiaľ poznali i bolestné chvíle. Dnes si uvedomujeme naliehavú potreba úprimného zmierenia medzi veriacimi v jediného Boha. Dnes večer sme sa zišli, aby sme dali konkrétnu podobu tomuto úsiliu o zmierenie tým, že sa odovzdáme univerzálnemu posolstvu hudby. Bolo nám pripomenuté napomenutie: „Ja som Boh všemohúci, choď stále predo mnou“ (Gn 17, 1). Každá ľudská bytosť cíti, ako v nej znejú tieto slová: vie, že jedného dňa musí zložiť účet tomu Bohu, ktorý zhora sleduje jeho putovanie na zemi. Prianie, ktoré spoločne vyjadrujeme je, aby sa ľudia očistili od nenávisti a zla, ktoré stále ohrozuje mier a aby si dokázali navzájom podať ruky, ktoré nepoznajú násilie, ale ochotne poskytnú pomoc tomu, kto ju potrebuje. Židia uctievajú Všemohúceho ako ochrancu ľudskej osoby a Boha zasľúbení života. Kresťania vedia, že láska je dôvodom, prečo Boh vstupuje do vzťahu s ľuďmi a že láska je jedinou odpoveďou, ktorú očakáva. Pre moslimov je Boh dobrý a môže naplniť veriaceho svojim milosrdenstvom. Naplnení týmito istotami, Židia, kresťania a moslimovia nemôžu dopustiť, aby zem bola sužovaná nenávisťou alebo aby ľudstvo bolo zaplavené nekonečnými vojnami. Áno, musíme nájsť odvahu k mieru. Musíme si od Najvyššieho vyprosovať dar mieru. A tento mier sa rozšíri ako utišujúci balzam, ak prejdeme bez zastavenia cestou zmierenia. Potom sa púšť stane záhradou, v ktorej bude vládnuť spravodlivosť a ovocím spravodlivosti bude mier (por. Iz 32, 15 – 16). Omnia vincit amor! Nad všetkým víťazí láska!“

Andrej Mátel
Podľa L’Osservatore Romano

by Michael Szatmary l Feb 15, 2004 2:49 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or