SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Zomrel rabín, ktorý sa priznal, že je gay

Zomrel rabín, ktorý sa priznal, že je gay

Vo veku 86 rokov zomrel britský rabín Lionel Blue známy svojimi obľúbenými rozhlasovými príspevkami, ktoré BBC vysielala v skorých ranných hodinách.

 

Blue bol gej a bol zároveň prvým britským rabínom, ktorý sa k svojej sexuálnej orientácii otvorene prihlásil. Podľa britskej židovskej organizácie Liberal Judaism zomrel v pondelok. Blue býval častým hosťom relácie Myšlienka dňa, ktorá je súčasťou ranného vysielania rozhlasovej stanice BBC Radio 4.


Blueove príspevky si medzi poslucháčmi získali veľkú obľubu pre svoj odľahčený tón a zároveň schopnosť vnášať do judaizmu svetlo poznania a približovať jeho miesto v súčasnom svete. Predmetom rabínových úvah boli neraz aj jeho vlastné životné prehry a ľudské slabosti.


Podľa liberálneho rabína Charleyho Baginského Blue odhalením svojej sexuálnej orientácie, ktoré urobil ešte v 70. rokoch, "vydláždil cestu" duchovenstvu mnohých vierovyznaní, pričom vyzdvihol jeho "priekopníckeho ducha".


by Emil Vojtánek l Dec 22, 2016 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
42 Reponses to „Zomrel rabín, ktorý sa priznal, že je gay“

Koki says:

Apr 30, 2017 2:12 AM

Robert (Apr 26, 2017 09:26),
keby Spravodlivý nezostúpil a nezabili by Ho, nebolo by Baránka čo by za svet vylial krv a my by sme mreli plní hriechu.
Máš to aj v Izaijášovi 25:

"6Pán zástupov pripravil
na tomto vrchu všetkým národom
hostinu hojnú, hostinu s vínom,
hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie.
7A zničí na tomto vrchu
závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom,
a prikrývku, čo zakrýva všetky národy. 8Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril. 9A v ten deň povedia: „Hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí! On je Pán, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy! 10Lebo Pánova ruka spočinie na tomto vrchu."

Koki says:

Apr 28, 2017 2:56 AM

Robert,
čo na to povedať? Nezabiješ, nepokradneš, nezosmilníš, ...

Robert says:

Apr 27, 2017 9:25 AM

koki, no na druhej strane ani vás katolíkov nešetrili, viď taká Francúzka revolúcia, alebo 50. roky v Ceskoslovensku . .... alebo polievačka a šibačka v roku 1988 v Blave.

Robert says:

Apr 26, 2017 10:12 PM

koki, "najkrajšie a najvzácnejšie" ... hm, to by si mal vysvetliť indiánom v strednej a južnej amerike, Inkom Aztékom atd.. sakra vlastne už nieje ani komu. ... koki, treba vrátiť zlato z portugalských a španielskych chrámov potomkom indiánov . :)

Koki says:

Apr 26, 2017 9:45 PM

Robert,
kresťanstvo, presnejšie katolícka viera je to najkrajšie a najvzácnejšie čo tento svet dostal a je zavŕšením viery našich predkov. Viera má svoj historický vývoj, Boh sa zjavoval ľuďom postupne a Jeho zjavenie sa naplnilo v Kristovi, ktorý rozšíril Božie povolanie na všetkých ľudí.
Táto viera nie je zlá ani nepravdivá, problém je v ľuďoch čo jej nerozumejú, alebo ju neberú dosť vážne. Ako obyčajný veriaci sa snažím žiť ju autenticky, aby mohla byť predstavená aj iným.

Koki says:

Apr 26, 2017 8:49 PM

gewitter,
keď nesúhlasíš s danými myšlienkami, ukáž presne v čom sa mýlim. O tom čo je v Písme som písal vlastnými slovami, potrebuješ aj citáty?
Prosím ťa, pokús sa vnímať ma bez tých podivných predsudkov, ja nie som taký za akého ma považuješ.

Robert says:

Apr 26, 2017 9:27 AM

Bolo by o problém menej.

Robert says:

Apr 26, 2017 9:26 AM

chlapci, ak by ježiš neskončil na kríži nijaké kresťanstvo by nebolo, keďže ukrižovanie je jeho súčasťou, na kríži nemal skončiť, mal sa stať židovským kráľom a kňazom v chráme, a svet by inak vyzeral. Mali sa dohodnúť. Kresťanstvo nemalo vzniknúť a ani islam. Bolo o problém menej.

gewitter says:

Apr 26, 2017 7:42 AM

Presne takúto, alebo žiadnu reakciu som čakal p. Koki. Chcel si sa baviť na úrovni Božieho Slova, ale nie si toho schopný, lebo ho, podľa môjho názoru, ani nepoznáš. Pýtam sa ťa na konkrétne veci a žiadam, aby si ich doložil Písmom, nereaguješ, alebo úplne odvedieš tému a mňa obviníš, že som z neho niečo vytrhol. Uviedol som niekoľko konkrétnych príkladov ľudí a veršov z evanjelií, skutkov apoštolov i apoštolských listov, jedno nadväzuje na druhé a nič nie je vytrhnuté z kontextu a ty mi predhodíš katolícky katechizmus. Na to ti môžem povedať iba jedno - strč si tú kopu náboženských žvástov niekam, alebo si nimi zakúr v krbe. Robíš tu zo seba priam druhého Komenského, ale si iba obyčajný náboženský fanatik, ktorý nepotrebuje ani Boha, ani Mesiáša, ani spasenie, ani Božie Slovo, lebo má svoju samospasiteľnú cirkev. Na tejto úrovni sa môžeš baviť s Robom, alebo tým pánom judaistom, čo tu občas zabrúsi, ty do neho katechizmom, on do teba talmudom...
Čo sa týka viery v Pána Ježiša Krista, samozrejme, že je spojená s pokáním, ale pred samotným Pánom a nie tvojimi hriechom naplnenými a nespasenými katolíckymi hodnostármi. Spasiteľné pokánie je hlboké poznanie vlastnej stratenosti a vyznanie, nie vymenúvanie zlých skutkov a snaha o nápravu - dobrý kec. A že si odrazu tak otočil... v poslednom príspevku si tvrdil, že ku spaseniu nestačí iba uveriť V Pána Ježiša, je potrebné snažiť sa žiť podľa evanjelia a nezanedbávať ani jedno prikázanie - vôbec nevieš, kde je sever.

Koki says:

Apr 26, 2017 12:17 AM

Robert, aj teba si tu podám, ale nebudúce, musím už spať. :-)
A hoj!

Page 1 of 5 1 2 3 4 5 » ... last »
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or