SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Židia v Európe taja svoje náboženstvo

Židia v Európe taja svoje náboženstvo

Viac než dvesto rabínov a židovských náboženských vodcov uvádza 75% nárast počtu Európanov, ktorí zatajujú svoj židovský pôvod.

 

Len 15% Židov zo starého kontinentu otvorene ohlásilo svoju návštevu synagógy počas veľkých sviatkov. Takmer 70% európskych Židov skrýva svoje vierovyznanie a vyhýba sa akýmkoľvek náboženským aktivitám. Pravdepodobnou príčinou takéhoto správania, podľa spoločnej správy európskych rabínov a židovských náboženských vodcov, je obava z obťažovania a slovných alebo fyzických útokov.

 

Výsledky výskumu Európskeho rabínskeho centra (RCE) a Európskej židovskej asociácie (EJA) boli zverejnené pri príležitosti židovského Nového roku a veľkých sviatkov. Výskumu sa zúčastnilo 197 náboženských vodcov z východnej a západnej Európy. Títo vyplnili dotazník s otázkami o počte ľudí, ktorí plánujú prísť počas Roš ha-šana. Len 15% európskych Židov otvorene ohlásilo svoju účasť na modlitbách a trúbení na šofar, kým 85% je rozhodnutých ostať radšej doma.

 

V porovnaní s minulým rokom, kedy bol vykonaný podobný prieskum, počet Židov, ktorí utajujú svoje korene, či už nábožensky alebo spoločensky, prudko vzrástol zo 40% až na 75%. Rovnaké percento neposiela svoje deti do židovských náboženských škôl.

 

 

Zvýšené bezpečnostné opatrenia v synagógach

Podobne výrazný nárast bol zaznamenaný aj v prípade neúčasti na bohoslužbách v synagóge, dokonca ani počas sviatku Jom kipur. Odhadovaná úroveň asimilácie medzi európskymi Židmi dosiahla takmer 80%. Generálny riaditeľ EJA, rabín Menachem Margolin, vyhlásil, že „židovské komunity robia všetko, čo je v ich silách, aby pomohli miestnym Židom zúčastniť sa bohoslužieb počas Roš ha-šana. Postarali sme sa o zvýšenie bezpečnostných opatrení, čo prinieslo pozitívny výsledok a nakoniec prišlo viac ľudí aj so svojimi rodinami ako minulý rok.“

 

Rabín Margolin vyzval izraelskú vládu, aby zvýšila úsilie pri vzdelávaní a informovaní Židov v diaspóre: „Väčšina mladých ľudí, ktorých rodičia sa vyhýbajú všetkému židovskému, si nevybuduje žiaden vzťah k židovskému národu a svojej domovine. Tento trend má negatívny dopad nielen na európskych Židov, ale je tiež strategickým problémom Izraela ako takého.“

 

Dodal, že viaceré židovské organizácie po celom kontinente spolupracujú nielen s vládami jednotlivých krajín, ale aj Európskou úniou, na zvýšení bezpečnosti v okolí synagóg a židovských inštitúcií a snažia sa aj o oživenie židovského života v každom meste, kde Židia bývajú. „Sme ako medzi dvomi mlynskými kameňmi,“ povedal Margolin na záver. „Na jednej strane čelíme proti izraelským náladám a prejavom antisemitizmu, a na strane druhej, najmä vo svetle dnešných udalostí, máme obavy zo vzrastajúceho nacionalizmu a xenofóbie.“


by Peter Godovic l Sep 21, 2015 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or