SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Význam slova tikkun pre sviatok Šavuot

 Význam slova tikkun pre sviatok Šavuot

Slovo tikkun olam znamená “oprava sveta”. Tikkun leyl Šavuot, je "oprava noci Šavuot". Sviatočná noc by sa mala stráviť štúdiom Tóry. Prečo je to tak?

 

V mišna hebrejčine, t.j. do tretieho storočia, to bolo skôr spoločenské nariadenie, ktoré robilo spoločnosť bezpečným miestom. V židovskej mystike to malo viac metafyzický význam: oprava štruktúr vesmíru, ktoré robili svet plný utrpenia a neprávosti, hlavným symbolom sú podmienky Židov v exile.

 

Podľa Rabbiho Isaac Lauria, veľkého mystika 16. storočia, to bolo kvôli tomu, že už počas vzniku sveta sa niečo pokazilo. Božské svetlo prvého dňa vzniku bolo príliš intenzívne pre fyzické objekty, ktoré ho mali obsahovať. Plavidlá sa rozbili, trosky a úlomky sa rozptýlili po celom svete. Náš je, ako hovoria mystici, zničený svet a rany sú také hlboké, že majú vplyv na samotné Božské bytie.

 

Exil nie je len ľudský fenomén. Predstavuje rozpor medzi B-hom samotným, v celej Jeho podstate - Nekonečno, “Ein Sof”, bez konca - a “Shekhinah”, Božská prítomnosť, B-ha ako takého medzi nami. Keď Židia odišli do Exilu, Shekhinah išiel s nimi. Takže máme, podľa nášho mystického snaženia, pomôcť liečiť božské trhliny. Každý náboženský akt, ak sa vykonáva s dostatočnou intenzitou mysle a duše, robí niečo pre zjednotenie Svätého, požehnaného a Jeho neopísateľnú prítomnosť.

 

Je tu však ešte tretí zmysel tikkun, ktorý vôbec nie je mystický, ale dáva silný zmysel z hľadiska židovského pohľadu na svet. Zlé veci sa stávajú medzi ľuďmi. Nevinným je ubližované. Poznáme závisť, žiarlivosť, hnev, zlosť. Existuje nespravodlivosť, utláčanie, vykorisťovania. Ľudský svet je plný sĺz. Ak veríte, tak ako polyteisti v antických dobách a niektorí ateisti aj dnes, že život je v podstate konflikt, Darwinovský boj o prežitie, potom nie je nič divné na svete plnom bolesti.

 

 

Tak to proste je. Neexistuje žiadne právo. Spravodlivosť je presne to, čo slúži záujmom silných. História je písaná víťazmi. Obete sú obyčajné vedľajšie škody boja za vynútenie si svojej vôle na svete, alebo v jazyku neo-Darwinistov, odovzdanie sa našich génov na ďalšie generácie. Veríme v nádej a nádej má silu poraziť tragédiu - tak ako my máme silu opraviť, čo sme my alebo iní pokazili.

 

To však nie je to, ako to Židia rozumejú. Prirodzeným stavom sveta je harmónia, ako dobre usporiadaná záhrada alebo milujúca rodina alebo láskavá spoločnosť. Takto to bolo na začiatku, keď B-h stvoril vesmír a videl, že to bolo dobré. B-h však dal ľuďom slobodu, a ľudia často zneužívajú túto slobodu, aby Ho neposlúchli. B-h tvorí poriadok. My tvoríme chaos. To znamená, alebo znamenalo by ľudskú tragédiu, ak by Židia verili v tragédiu. Ale my nie. Veríme, v nádej a nádej má silu poraziť tragédiu - tak ako my máme vo svojej moci napraviť to, čo my alebo iní pokazili.

 

To je filozofia, ktorá sa skrýva za hlavnou myšlienkou Židovstva, tšuva, znamená to "pokánie" alebo "návrat." Cez tšuva môžeme liečiť niektoré z bolesti, ktoré sme my alebo iní spôsobili. Hoci koncept tšuva výslovne nefiguruje v príbehoch Genesis, nachádza sa tam však skryto. Rozbité vzťahy sa dajú napraviť. Ishmael, Abrahamov syn od otrokyne Hagar, bol poslaný preč, keď bol mladý, ale vidíme ho, ako stojí spolu so svojím nevlastným bratom Isaacom pri Abrahámovom hrobe.

 

 

Jákob a Ezau, rozdelení Jacobovým činom, keď prijal požehnanie od Ezau, sa stretávajú o  dvadsať dva rokov neskôr a príjmu sa bez stopy pretrvávajúceho odporu. Joseph odpúšťa svojim bratom, ktorí ho predali do otroctva. Genesis končí poznámkou zmierenia. Existujú rany, ktoré sa dajú liečiť.

 

Ani Tanach ani rabíni, dokonca ani mystici, toto nenazývajú Tikun, ale to je to, čo to je: intenzívna ľudská schopnosť naprávať poškodené vzťahy a obnoviť poriadok sociálneho sveta. Ale čo, keď tento okamih nestihneme? Čo keď tí, ktorí škodu spôsobili, a tí, ktorí ju utrpeli, už nie sú nažive? Môžeme napraviť v súčasnosti niečo, čo bolo poškodené už dávno predtým, ešte pred našou dobou? O tom je jeden z podtextov knihy Rút, a platí to aj pre dve osoby: samotnú Ruth, a Boaza...

 

Ruth, vo svojom živote a jej príklad, vykonáva Tikun. Hoci tam nie je žiaden prvok tšuvy, v zmysle "návratu", sloveso “šuv” sa nachádza 13krát v knihe. Niečo sa uzdravilo. Svojím konaním a charakterom ukazuje, že nie všetkým Moabitom (prastarý židovský kmeň od rieky Jordán, poznámka redakcie) chýba láskavosť.

 

Nakoniec aj oni pochádzajú z jednej rodiny, Terah, ako sám Abrahám. Ruth splatila niečo z minulosti. Zjednotením dvoch, dlho oddelených vetiev rodiny, jej pravnuk sa stal človek, ktorý zjednotil národ. To je Tikun. Našimi činmi v súčasnosti môžeme napraviť niektoré rany v minulosti.

 

(s láskavým dovolením aish.com preložila Erika Veselová)


by rabín Jonathan Sacks l Jun 13, 2016 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or