SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Talmud oslavuje deväťdesiattisíc ľudí

Talmud oslavuje deväťdesiattisíc ľudí

V týchto dňoch čoraz častejšie zaznievajú hlasy volajúce po „židovskej jednote“, že jej je málo a treba jej viac...

 

Jedným z nádherných prejavov jednoty Židov sme mohli vidieť minulú stredu na štadióne MetLife v Meadowlands, New Jersey. Hoci je toto miesto väčšinou svedkom zápasov miestnych tímov Giants a Jets, tentoraz v hľadisku sedeli tisíce Židov a na trávniku sa odohrávala oslava „Siyum HaShas“, teda oslava pri príležitosti ukončenia štúdia celého Babylonského Talmudu, ktorý je zbierkou židovského poznania a bol napísaný v 5. storočí.

 

Okrem 90-tisíc divákov priamo na štadióne, sledovalo túto nevšednú udalosť množstvo ľudí na celom svete vďaka priamemu prenosu cez internet. Viac než stovka komunít si urobila vlastné oslavy a pri tejto príležitosti bolo zorganizovaných množstvo akcií. Dá sa pokojne povedať, že to bola najväčšia oslava židovskej učenosti za posledných dvetisíc rokov.

 

Štúdium viac než dvetisíc stranového Talmudu je náročná činnosť, ale zároveň veľké dobrodružstvo. Text tohto diela je napísaný v hebrejčine a aramejčine bez interpunkcie a samohlások. A pri spôsobe štúdia Talmudu zvanom „Daf Yomi“, teda „jedna strana denne“, to trvá sedem a pol roka, kým ho človek prečíta celý. Dnes už máme k dispozícii množstvo pomôcok, ktoré majú za úlohu štúdium zjednodušiť. Napríklad vďaka označeniu gemary pomocou geometrických čiar a tvarov je možné vizuálne rozdeliť text na stránke Talmudu do jednotlivých častí a jednoduchšie pochopiť zmysel textu (vďaka tejto pomôcke som zvládol celý cyklus štúdia Talmudu).

 

Minulú stredu večer som sa aj ja zúčastnil na oslave Siyum HaShas, ktorá sa konala neďaleko môjho domu v Izraeli. Organizoval ju dvadsaťročný mladík, ktorý dokončil tento cyklus štúdia Talmudu. Začal v čase svojho bar micva. Pri štúdiu mu pomáhali jeho otec a starý otec. V dobe, kedy každé dva roky prichádza „nová generácia“ na poli technológií a IT, je nádherné byť svedkom prekonania medzigeneračných rozdielov.

 

A ešte jedna vec ma zaujala pri oslave Siyum HaShas – po prečítaní poslednej strany, ktorou sa cyklus štúdia zavŕšil, začali prítomní so štúdiom úplne prvej strany Talmudu. Judaizmus nás učí, že získavanie vedomostí nie je konečným cieľom, ale neustále pokračujúcim procesom, ktorý trvá až do konca nášho života. Celú dobu máme teda možnosť spoznávať a uvedomovať si svet okolo nás – ten hmotný, ale i ten duchovný.


by Rabín Shraga Simmons l Aug 9, 2012 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or