SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Prečo Boh zoslal desať morových rán

Prečo Boh zoslal desať morových rán

Príbeh je obecne známy: Židia chcú odísť z Egypta a tak Boh posiela desať pohrôm, desať morových rán ...a faraónov vzdor je tvrdý ako kameň.

 

Ako je možné, že faraón nedokázal rozpoznať očividné prejavy božej všemohúcnosti? Faraón symbolizuje odmietnutie Boha. Dôkazom je Exodus 5:1, prvé stretnutie Mojžiša s faraónom, kde Mojžiš vypovie nezabudnuteľné slová: „Prepusti môj ľud!“ Faraón zmätený odpovedá: „Čo je to za boha, ktorému mám venovať pozornosť? Nepoznám tohto boha!“

 

Zmyslom morových rán je preto ohlásiť raz navždy, zreteľne a jasne, že celé predstavenie je pod taktovkou Boha. Desať morových rán znamená fakticky postupnosť, proces, ktorý privádza faraóna k uznaniu Boha. Premýšľajme spoločne:


Prvá rana zmenila vody rieky Níl na krv. Prečo? Pretože faraón sám seba povýšil na božstvo, ktoré stvorilo Níl: „Ja som rieka a ja som ju stvoril“ (Ezechiel 29:3). Faraón zachádza tak ďaleko, že aby  zachoval predstavu o sebe ako o bohu, prikráda sa k rieke sám, aby si uľavil; preto Boh káže Mojžišovi, aby „navštívil faraóna ráno, keď odchádza k vode...“ (Exodus 7:15)

 

Mojžiš mení Níl na krv, na faraóna však nezapôsobil. Zvolá kúzelníkov a tí vykonajú rovnaké kúzlo ako Mojžiš. Boh podľa faraóna môže byť schopný kúzelník, ale na faraónovu ligu nemá.

 

 

Boh prírody

Pohromy pokračujú. Faraón postupne spoznáva moc Boha. Keď Mojžiš uvalí na ľudí vši, zvoláva faraón kúzelníkov, aby zopakovali Mojžišovo kúzlo. Kúzelníci zlyhali. „V tom je prst boží,“ povedia kúzelníci faraónovi. (Exodus 8:14) Prečo nedokázali vyčariť vši? Talmud (Sanhedrin 67) hovorí, že kúzelník nemá moc nad čímsi takým maličkým, ako je voš.

 

Aj dnešní moderní vedci aj faraónovi kúzelníci sú schopní získať a používať existujúcu energiu, nedokážu však stvoriť samotné stavebné  bloky života. Nezáleží na rozmere najmenšej objavenej častice, za ňou je vždy ešte základňa z menších častíc.

 

Keď faraónovi mágovia vyriekli „je to prst boží“, mienili boha menom Elohim, ktorý prejavuje moc Boha prírodnými aktami. (Numerická hodnota Elohim je 36, čo je to isté ako „HaTeva“ – príroda). Faraón a jeho ľudia vykonali obrovský krok. Rozpoznali Boha ako silu, ktorá ovláda prírodu. Ani to však nestačí. Faraón naďalej odmieta Židov prepustiť. Chce s Bohom hrať baseball.

 

O krok bližšie

Vyvrcholením našej parše je ľadovec. Krupobitie totálne zničí egyptskú úrodu a zdroje. Každý strom je zničený a každý tvor, zviera či človek, ktorý ostal vonku, prišiel o život. (Exodus 9:25). Faraón teraz nad ruinami zničenej krajiny uznáva: „Mýlil som sa a Boh je v práve.“ Tentokrát faraón priznáva Bohu nevýslovnú YKVK – transcendentálny aspekt Boha, ktorý nedokážeme pochopiť.

 

Mnoho úderov muselo na hlavu padnúť, ale nakoniec faraón uspel v poznaní Boha. A predsa, neuveriteľné!, stále odmieta Židov prepustiť. Aké len veľké vie byť ľudské ego a sila racionalizácie!

 

 

Úžasný svet Boha

Faraónov postup je v mnohých aspektoch aj naším postupom. Ako deti veríme, že sme stredom vesmíru. Skúsenosti a skúšky nám prinášajú poznanie, že sú veci a deje, ktoré nemôžeme ovládať. Zemetrasenia či rakovina, šťastie alebo nešťastie, dokonca život a smrť samotná ...všetko môžeme pripísať iba vyššej moci.

 

Život je jednoducho sériou takýchto poznatkov. Niekedy sme však zmätení, zabudneme a skĺzneme nazad. Prečo? Lebo každý technologický výdobytok nám dáva pocit neobmedzených ľudských možností. Míľa za štyri minúty. Robot na Mars. Mobily a internet. Žasneme nad schopnosťami ľudstva. Ale kde je nás údiv nad jedinečnými a výlučnými schopnosťami Boha?!  Zemská príťažlivosť...zrak...mravčie farmy...

 

Dnešné poučenie

Podľa komentárov nebolo desať morových rán určených iba faraónovi. Týkali sa aj Židov, mali sledovať a učiť sa, kto a kým je Boh. Lekcia bola nevyhnutnou podmienkou nadchádzajúceho zjavenia na Sinaji. Všetci sa máme snažiť o uvedené rozpoznanie a uznanie Boha. Tak či onak, faraón Boha uzná a Židov prepustí. Jedinou otázkou ostáva, či faraón bude nakoniec konať v spolupráci s Bohom alebo v opozícii

 

Talmud hovorí, že „každý človek musí vnímať seba rovnako, akoby on sám bol tým, komu sa dostalo vyslobodenia z Egypta“. Náš život je plný posolstiev od Všemohúceho. Posolstvá nás učia poznávať jeho cesty a privádzajú nás bližšie k Bohu. Boh má plán a my máme voľbu: zapadneme do plánu alebo sa odstrihneme. Voľba je jasná, len musíme otvoriť oči.

 

(z angličtiny preložila Zuzana Szatmáry)


by Rabín Shraga Simmons l Jan 3, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or