SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Mesiac Tišri: Spektrum ľudských pocitov

Mesiac Tišri: Spektrum ľudských pocitov

Mesiac Tišri, ktorý začína Novým rokom – Roš Ha šana a vrcholí slávnosťou Simchat Tóra – Radosťou z tóry čiže radosťou zo zákona, sa v Tóre nazýva Chodeš Ha ševi – siedmy mesiac.

 

Midraš zdôrazňuje, že slovo „siedmy“ súvisí aj s koreňom slova „sova“, t. j. nasýtenie, naplnenie. Tišri je teda mesiac, naplnený oslavami. Prvý sviatok Roš ha šana, Deň súdu, spomienkový deň a narodeniny sveta. Modlíme sa, aby naše mená boli zapísané do Knihy života. Nasleduje Jom Kipur, Deň zmierenia, kedy sa kajáme a modlíme za odpustenie všetkých našich zlých skutkov. Zmierujeme sa s Bohom a s našimi bližnými. A modlíme sa, aby naše mená boli zapečatené v Knihe života.


Nasleduje Sukot, sviatok stanov podľa biblického prikázania „v stanoch budete bývať sedem dní“. Prebývame vonku a požehnávame štyri druhy plodov či rastlín, ktoré symbolizujú jednotu medzi rôznymi spôsobmi služby Bohu a jednotu medzi ľuďmi, ktorí sa tiež rozmanito prejavujú. Vyvrcholením je sviatok Šmini Aceret, „ôsmy deň slávnostného zhromaždenia“ a na záver Simchat Tóra, oslava Zákona.


V mesiaci Tišri prechádzame celým spektrom ľudských emócií: sebareflexiou a pokorou. Smútkom a pocitom straty nad nedosiahnutými cieľmi, potom pocitom duchovnej celistvosti a úľavou, keď sa s týmito pocitmi dokážeme vysporiadať a sme pripravení pokračovať ďalej. Tieto pocity charakterizujú obdobie desia-tich dní počnúc Roš Ha šana a končiac Jom Kipur.


Sviatky Sukot nás prenášajú do radostnej atmosféry. Prebývaním pod sukkou si uvedomujeme vlastnú zra-niteľnosť, čím sa zároveň učíme vlastnú zraniteľnosť akceptovať a radostne sa spájame so silami prírody. Transcendentálna kvalita čísla osem, vyjadrená sviatkom Šmini Aceret, nám umožňuje prenášať si túto radosť do zvyšku roka. Radosť vrcholí pri tanci so zvitkami Tóry v deň, kedy skončil a začína ďalší cyklus jej čítania.


Radosť z Tóry je preto najväčšou radosťou, lebo je v nej hlboká vďačnosť za dar Zákona, ktorý nás vedie zradným labyrintom skúseností, ktorý nazývame životom. Zákon nám pomáha prežívať úspechy a blahobyt, ale dáva zmysel aj utrpeniu a tak nám pomáha s utrpením sa vyrovnať. Dôležitejšie však je, že je to zákon, Tóra, ktorý nás povznáša nad svetskosť a umožňuje nám dotýkať sa našej najvnútornejšej podstaty.


Po absolvovaní priebehu Tišri sme pripravení postaviť sa zoči-voči výzvam ďalšieho roka. Podstatné je, aby sme túto skúsenosť dokázali zmysluplne využiť a duchovne z nej po celé dynamické obdobie Tišri čerpali.


rabín Baruch Myers l Sep 20, 2012 00:00 l Tlač l
Súvisiace články
Pre tlač kliknite sem.
2 reakcie pre „Mesiac Tišri: Spektrum ľudských pocitov“

Robert napísal(a):

Sep 26, 2015 11:27

kedysi král David niektoré veci vymedzil, a oni sa stali nesmrteľnými

Robert napísal(a):

Sep 24, 2015 19:36

p.rabín, ... viera je zásadou človeka v morálku a poriadok. Človek má morálku, zviera nie. Kuna je ako neoliberál, demokrat, socialista, internacionalista atd... vždy iba bordel narobí, a tú kunu treba z európy vypudiť raz a navždy. :)

Stranka 1 z 1
Pridajte reakciu
Musíte sa prihlásiť alebo registrovať aby ste mohli písať komentáre.
2000Vaša reakcia môže obsahovať maximálne 2000 znakov. HTML tagy nie su povolené. Zmazať alebo