SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Biblické hľadanie ropy v Izraeli

Biblické hľadanie ropy v Izraeli

Asi poznáte kreslený vtip, v ktorom sa Židia sťažujú Mojžišovi, že „po štyridsiatich rokoch trmácania sa krížom-krážom po púšti ich doviedol na jediný kus zeme na Blízkom východe, kde nie je ropa!“

 

Sťažnosť z vtipu už ale nie je veľmi aktuálna, lebo Izrael je na pokraji možnej energetickej nezávislosti. Nasvedčujú tomu nedávne pozitívne správy z oblasti energetiky a prírodných zdrojov:

  • objav obrovských nálezísk zemného plynu neďaleko pobrežia na severe Izraela, ktoré by mali dostatočne pokryť budúce potreby krajiny, pričom môže ísť o miliardy kubíkov tejto dôležitej suroviny,
  • objav pobrežných nálezísk ropy,
  • a blížiace sa ukončenie výstavby národnej infraštruktúry pre autá s elektrickým pohonom.

A teraz príde ešte jedna skvelá správa. V roku 1993, keď začal Tovia Luskin svoje pátranie po náleziskách ropy, väčšina laickej i odbornej verejnosti považovala kreslený biblický vtip zo začiatku článku za smutnú skutočnosť. Luskin, ktorý sa narodil v Rusku, je veľmi pobožný človek a ako geológa ho zaujala pasáž z Tóry, kde sa uvádza, že Jakub (Izrael) „bude sať olej z tvrdého kremeňa“ (Deut. 32:13).

 

A v nasledujúcej kapitole Mojžiš požehnal Manessesov a Efraimov kmeň „darmi starodávnych vrchov, darmi odvekých pahorkov“ (Deut. 33:15). Vďaka komentárom stredovekého židovského učenca Rašiho a svojmu geologickému vzdelaniu začal Luskin premýšľať o týchto veršoch v spojitosti s geologickými štruktúrami, ktoré sa vyskytujú v oblastiach bohatých na ropu.

 

A tak urobil Luskin to, čo by urobil každý šikovný obchodník a nábožný Žid: Preskúmal územie, ktoré patrilo Manessesovmu kmeňu a vykonal množstvo geologických analýz, ktoré ho priviedli na miesto známe ako Meged. Pod povrchom tejto oblasti by sa podľa prieskumných vrtov mali nachádzať stovky miliónov barelov ropy.

 

„Podarilo sa nám potvrdiť verše z Tóry,“ vyhlásil Luskin pre noviny Times of Israel. „Pracoval som na ropných poliach v Austrálii, Indonézii a Kanade. Na žiadnom z týchto polí som sa nestretol s geologickými štruktúrami, pri ktorých by bola taká veľká pravdepodobnosť výskytu ropy, ako v Megede.“

 

V budúcnosti by chcel Luskin založiť v Izraeli univerzitu, kde by sa vzdelávali inžinieri pre oblasť hľadania ropy a zemného plynu a riadenia energetických zdrojov. „Ak by sa malo niekde podariť nájsť riešenie problému so zdrojmi energie, bude to práve tu,“ povedal Luskin a dodal, že „svet potrebuje pomoc šikovných židovských odborníkov“.


by Rabín Shraga Simmons l May 3, 2012 12:00 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or