SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2007

V Prešovskom Divadle J. Záborského sa uskutočnil Ekumenický koncert sakrálnych spevov organizovaný Mestom Prešov a občianskym združením NAPS za účasti predstaviteľov piatich najväčších kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce na Slovensku.

 

Cieľom akcie bolo spojiť ľudí, prehĺbiť medzináboženský dialóg a vzájomnú toleranciu. Atmosféru slávnostného podujatia dotvárala prítomnosť jednotky Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a vojenskej hudby. Nasledovalo privítanie excelencii ako aj všetkých zúčastnených. Z cirkevných kruhov to boli: biskupi Erdélyi Géza, Ján Babjak, Milan Krivda a Mons. Alojz Tkáč. Z politických kruhov: predseda NR SR Pavol Paška, primátor Prešova Pavel Hagyari a poslanci okolitých parlamentov Gyorgy Kerényi, Éva Soregi, Jochen Trebesch, Yevgen Perebyinis, Matúš Murajda. Začiatok podujatia sprevádzalo mnoho prejavov, ktoré boli vždy v slovenčine následne preložené do angličtiny. Primátor Prešova Pavel Hagyari označil koncert za symbol a posolstvo, ktoré ostane v našich srdciach. Ku konci prejavu vyzval ku mierumilovnému nažívaniu všetkých náboženských skupín. Peter Smolej, predseda občianskeho združenia NAPS – Nadácia Autora Petra Smoleja zdôraznil že podujatie je nehmotný dar, ktorý si odnesieme v podobe mieru a lásky v našej duši. György Kerényi – vedúci kancelárie predsedníčky maďarského parlamentu ako jediný spomenul Ekumenickú chartu a vyhlásil, že je našou povinnosťou byť zodpovedný v dnešnom svete a vyvarovať sa akýmkoľvek chybám z minulosti. Rôznorodosť Európy je našim bohatstvom a nemá tu miesto diskriminácia a nacionalizmus. Vzdanie sa identity v akomkoľvek nútenom smere je neprípustné., Vyzval na budovanie si mostov medzi kultúrami. Nasledovalo vystúpenie 5 sakrálnych skupín a židovského sólistu Ervína Schönhausera. Ako prvý sa predstavil Chorus Comenianus z Evanjelického gymnázia J.A. Komenského – Košice, druhý: Zbor sv. Jána Krstiteľa – greckokatolícka cirkev, tretí: quarteto reformovanej cirkvi z Rimavskej Soboty, štvrtý: Pravoslávny zbor Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského z Prešova a piaty bol sólista Ervín Schönhauser, ktorý mnohým svojim spevom vyrazil dych. Zaspieval 5 piesni. Na klavíri ho sprevádzal Igor Bázlik. Po koncerte sakrálnych spevov prišiel na pódium Arcibiskup Alojz Tkáč. Vo svojom krátkom prejave zovšeobecnil dôležité posolstvo, o ktoré na podujatí išlo. "Hudba a spev zbližuje a svet potrebuje zblíženie".- bol jeden z jeho výrokov. Na záver publikum dostalo požehnanie v niekoľkých jazykoch, v latinčine od Mons. Alojza Tkáča, v slovenčine od Jána Babjaka, v maďarčine od Géza Erdélya a od Ervína Schönhausera v hebrejčine.

Gabriela Stopková, autorka je študentka gymnázia v Prešove

by Michael Szatmary l Nov 13, 2007 1:13 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or