SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Socha modliaceho sa Hitlera v gete

Socha modliaceho sa Hitlera v gete

Sochu kľačiaceho a modliaceho sa Adolfa Hitlera inštalovali v bývalom varšavskom gete, ktoré je úzko späté s rasovým prenasledovaním Židov.

 

Dielo s názvom "On" od talianskeho umelca Maurizia Cattelana pritiahlo už mnoho návštevníkov, odkedy ho minulý mesiac inštalovali. Sochu však možno zhliadnuť iba z diaľky, a to cez otvor v drevenej bráne. Návštevníci tak vidia iba chrbát malej postavy modliacej sa na nádvorí. Niektorých ľudí prítomnosť sochy na takomto historicky citlivom mieste rozhorčila. Stredisko Simona Wiesenthala, ktoré sa zaoberá vyšetrovaním nacistických zločinov, osadenie sochy označilo za "bezcitnú provokáciu, ktorá uráža pamiatku obetí nacistického režimu".


Naopak, hlavný poľský rabín Michael Schudrich uviedol, že voči umiestneniu umeleckého diela, o ktorom ho vopred informovali, nenamietal, nakoľko v ňom videl výchovný rozmer ako aj umelcov pozitívny zámer klásť ľuďom morálne otázky. Fabio Cavallucci, riaditeľ Centra súčasného umenia, ktoré na inštaláciu dohliada, povedal: "Zámerom autora ani centra nebolo urážať pamiatku Židov. Ide o umelecké dielo snažiace sa hovoriť o zle, ktoré sa môže skrývať kdekoľvek." "Každý zločinec bol raz láskyplným, nevinným a bezbranným dieťaťom," uviedlo centrum vo svojom komentári k predmetnému dielu.

 

 


by J.D. l Jan 2, 2013 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
2 Reponses to „Socha modliaceho sa Hitlera v gete“

Igor Dietrich says:

Jan 4, 2013 9:06 AM

Keď si spomeniem na Hitlerovo heslo, ktoré ukradol bolševikom : „Pýcha bude našou silou“ a následne to porovnám s tou sochou modliaceho sa Hitlera, prenechajúc pritom dojmom slobodu, tak musím uznať, že toto dielo s názvom "On" je skutočne veľkým umeleckým dielom a chce sa mi za to foto i za ten článok poďakovať.

Robert says:

Jan 3, 2013 5:18 PM

Adolf Hitler bol velmi presvedceny o svojej pravde.

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or