SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Európa sa bude vzdelávať o holokauste

Európa sa bude vzdelávať o holokauste

Pamätník obetí holokaustu Jad Vašem a Rada Európy podpísali memorandum o podpore vzdelávania o holokauste vo všetkých členských krajinách.

 

Dohodu podpísali zástupcovia oboch strán miný týždeň v Jeruzaleme. Zmluva by mala zabezpečiť sformalizovanie vzťahov, zaviesť nové programy a zlepšiť vzájomnú spoluprácu. Súčasťou dohody je aj zorganizovanie vzdelávacieho fóra o období holokaustu v múzeu Jad Vašem pre úradníkov, ktorí majú na starosti prípravu školskej legislatívy, ako aj zintenzívnenie vzťahov medzi múzeom a jednotlivými členskými krajinami.

 

„Táto dohoda je prejavom spoločnej snahy o zvýšenie úrovne vzdelávania o holokauste na území celej Európy. Chceme, aby mali učitelia možnosť prehĺbiť svoje znalosti o tomto období a prispieť k lepšiemu uvedomeniu si histórie u žiakov,“ informoval Avner Shalev, vedúci Jad Vašem.

 

Medzinárodná škola pre štúdium holokaustu Jad Vašem organizuje viac než sedemdesiat seminárov ročne a vydáva vzdelávacie materiály v dvadsiatich jazykoch. Tieto sú určené primárne pre učiteľov zo zahraničia. Rada Európy je medzinárodná organizácia pre podporu spolupráce medzi európskymi krajinami v oblasti ľudských práv, demokracie, súdnictva a kultúry.


by Doron Keshet l Jun 5, 2012 12:00 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or