SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Demjanjukov advokát chce zrušiť proces

Demjanjukov advokát chce zrušiť proces

Advokát 91-ročného Johna Demjanjuka, ktorý čelí obvineniu zo spoluúčasti na likvidácii 28.000 ľudí počas vojny, požiadal o zrušenie zatykača.

 

Ulrich Busch tak urobil údajne na základe faktu, že správa americkej FBI spred 26 rokov hodnotí služobný preukaz, jeden z významných dôkazov proti obžalovanému, za "s veľkou pravdepodobnosťou falzifikát sovietskej KGB". Právny zástupca rodáka z Ukrajiny súčasne požiadal o prerušenie procesu, ako aj povolenie, aby osobne mohol preskúmať americké archívne materiály o prípade.


Advokát, ktorý priznal, že už skôr bol presvedčený o nepravosti služobného preukazu, ráta s tým, že jeho požiadavky súd, ktorý už má svoj názor, zamietne. V tom prípade je Ulrich Busch pripravený podať odvolanie proti vynesenému rozsudku. V procese, ktorý sa blíži ku koncu, žiada prokuratúra pre Demjanuka šesťročný trest väzenia.

 

Prokurátor Hans-Joachim Lutz v záverečnej reči 22. marca vyjadril presvedčenie o vine obžalovaného. Podľa jeho slov "spočíva Demjanjukova vina v jeho dobrovoľnej spoluúčasti na vraždení židov". Ten, kto sa previnil v tak značnej miere, musí byť potrestaný, konštatoval prokurátor a dodal, že to platí aj po 60 rokoch a pre človeka v tak vysokom veku.


Demjanjuk konal podľa Lutza z nízkych pohnútok a osvojil si aj rasovo-ideologické ciele nemeckých národných socialistov. "Nie je evidentné nijaké úsilie obžalovaného, ktorý sa nemôže odvolávať na vtedy platné normy a zákony, vyhnúť sa spomínanej činnosti," uviedol predstaviteľ prokuratúry.


Lutz súčasne konštatoval, že konkrétne individuálne konanie Demjanjuka sa nepodarilo preukázať, čo však vzhľadom na spôsob fungovania vražednej mašinérie v Sobibore a podobných zariadeniach nie je prekvapujúce. Po príchode transportu tam všetkých 150 dozorcov malo svoje úlohy a každý prispel svojím dielom k jej funkčnosti, inak by 20-30 príslušníkov SS nemohlo zvládnuť "priemyselnú likvidáciu" väzňov.


Demjanjuka vydali na trestné stíhanie do Nemecka Spojené štáty. Pôsobil ako dozorca vo vyhladzovacom tábore Sobibor na dnešnom území Poľska, kde sa mal podieľať na likvidácii 27.900 židov v plynových komorách. V Izraeli Demjanjuka už v minulosti odsúdili na trest smrti. Najvyšší súd židovského štátu ho však v roku 1993 oslobodil spod obvinení spoluúčasti na masových vraždách v Treblinke, pretože sa nepodarilo preukázať jeho totožnosť.


Pred súdom v Mníchove dnes právo poslednej reči využili niekoľkí ďalší žalujúci. Išlo o potomkov holandských Židov, ktorí prišli o život v Sobibore. Viacerí z nich sa kriticky vyjadrili o prístupe obžalovaného a jeho mlčaní v priebehu celého procesu, iní vyjadrili presvedčenie, že je vinný.


Jules Schelvis (90), ktorý v Sobibore stratil manželku a sám prežil len vďaka veľkému šťastiu, sa obrátil, ako povedal z úcty k vlastným humanistickým rodičom, na súd s prosbou, aby obžalovaného vo vysokom veku uznal vinným, avšak nepotrestal. Rozsudok v procese, v ktorom sa obhajoba stovkami rôznych procedurálnych návrhov snažila o oddialenie záverečných vystúpení, sa očakáva 12. mája.


by Emil Vojtánek l Apr 14, 2011 12:00 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or