SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Csatáryho sťažnosť na súde neprešla

Csatáryho sťažnosť na súde neprešla

Najvyšší súd SR v stredu zamietol sťažnosť Lászlóa Csatáryho proti rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach o jeho doživotnom treste odňatia slobody.

 

Csatárymu sa pripisujú vojnové zločiny. "Sťažnosť bola podaná oneskorene, odsúdený ju nepodal v zákonnej lehote," informovala Kancelária predsedu NS SR. O spôsobe výkonu doživotného trestu bude následne rozhodovať košický Krajský súd na neverejnom zasadnutí. Dnes už 98-ročný Csatáry bol počas 2. svetovej vojny vysoký policajný funkcionár a úradník maďarskej okupačnej správy v Košiciach.

 

Okrem iného sa mal podieľať na likvidácii židovského geta a deportáciách približne 15.700 židov do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Československý ľudový súd v Košiciach ho v jeho neprítomnosti v roku 1948 odsúdil na trest smrti. Pred spravodlivosťou Csatáry ušiel do Kanady, vlani ho reportéri britského denníka Sun odhalili v Budapešti, súd mu nariadil domácu väzbu.


Krajský súd v Košiciach 31. januára 2013 rozhodol o zmene trestu smrti pre Csatáryho na doživotie, keďže pôvodne uložený trest sa stal nevykonateľným.


by Emil Vojtánek l Apr 26, 2013 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or