SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Blanka Efrat Bergerová – Najväčší biznis môjho života

Blanka Efrat Bergerová – Najväčší biznis môjho života

„Zdá sa, že dnešná informačná spoločnosť, ktorá umožňuje svojimi technológiami zistiť informácie takmer o každom a v rôznych historických súvislostiach, už má zmapované všetky osobnosti, ktoré v našej minulosti vykonali niečo hodnotné.

 

 

O to viac je pre nás výzvou projekt Neznámi hrdinovia okolo nás, ktorý má ambíciu odhaľovať nové tváre z našej histórie i súčasnosti a pútavou formu ich priblížiť verejnosti“, hovorí Ing. Jaroslava Marcineková autorka projektu. Blanka Efrat Bergerová rodáčka z Humenného je svojim príbehom, v ktorom sa jej podaril najväčší biznis jej života, prvou z hrdinov, ktorí budú postupne predstavení slovenskej verejnosti vždy najprv v ich rodnom meste a potom aj v iných mestách Slovenska. Narodila sa v roku 1914 ako piate dieťa židovským rodičom Jakobovi a Kataríne Bergerovým a v roku 1949 spolu s rodinou emigrovala do Izraela, kde v roku 2009 zomrela. Počas svojho života spísala spomienky na svoje detstvo a mladosť, ktoré prežila ako židovka za Slovenského štátu. Jej syn Dr. Avihou Efrat vydal knižne chronologicky spísaný dokument, z ktorého aj napriek dobovému štýlu písania vystupuje veľmi silný a pútavý príbeh, ktorý zachytáva obdobie Druhej svetovej vojny a osudy jednotlivých členov jeho rodiny. V knihe, ktorú nazval „Najväčší biznis môjho života“, sa čitateľ dozvie, že životným biznisom jeho matky nebol žiaden ekonomický zázrak, ale záchrana ľudských životov za veľmi dramatických okolností, keď sa odhodlala vyjednávať s vrahom svojej sestry za záchranu ostatných 70-tich ľudí vrátane svojej rodiny, ktorých osud ležal v rukách nemeckého SS dôstojníka. „Príbeh mojej starej mamy Blanky Bergerovej sme venovali pamiatke všetkých tých, po ktorých neostal nikto, kto by mohol ich osud zaznamenať pre ďalšie generácie tak, ako sme to mali možnosť urobiť my,“ dodáva jej vnučka Avital Efrat, ktorá sa taktiež začiatkom októbra tohto roku zúčastnila na uvedení knihy do života v Humennom a v Snine. Kniha nie je určená na komerčné účely. Jej distribúcia bude prebiehať formou besied a prezentácií v jednotlivých mestách, v ktorých sa príbeh odohráva a dobrovoľné príspevky, ktoré sa získajú, venuje rodina Efratových na ďalšie vzdelávanie pre deti a mládež.by Ing. Jaroslava Marcineková l Nov 11, 2009 11:22 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or