SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

V Bologni objavili stredoveký cintorín

V Bologni objavili stredoveký cintorín

V meste Bologna objavili stredoveký cintorín, ktorý zničili ešte v roku 1569. Je to najväčší doteraz známy stredoveký židovský cintorín v Taliansku.

 

Prvé objavy sa vyskytli už v roku 2012 a archeológovia doteraz identifikovali až 408 hrobov. Tlačovú konferenciu, na ktorej objav ohlásili, usporiadali zástupcovia mesta a oblastný pamiatkový úrad. Medzi prítomnými boli aj hlavný rabín mesta Bologna a prezident miestnej židovskej komunity. „Je to neuveriteľný objav,“ informoval starosta mesta Virginio Merola, „ktorý obohatí kultúrnu históriu Bologne a bude zdrojom ďalších informácií o živote židovskej komunity v našom meste.“


Oblastný pamiatkový úrad vo svojom vyhlásení pre médiá uviedol, že medzi objavenými hrobmi sa našlo aj niekoľko „osobných ozdôb zo zlata, striebra, bronzu, polodrahokamov a jantáru“. Cintorín objavili počas stavby bytového komplexu.

 

Miesto v tesnej blízkosti Via Orfeo využívala miestna židovská komunita ako cintorín už koncom 14. storočia. K jeho zničeniu prišlo v roku 1569, kedy nariadil pápež Pius V. vyhnanie Židov zo všetkých oblastí pod pápežskou správou, okrem Ríma a Ancony. V novembri toho istého roka odovzdal pápež cintorín do užívania mníškam z neďalekého kláštora sv. Petra a udelil im povolenie „vykopať a odviesť všetko, čo nájdu, či už telá, kosti alebo pozostatky mŕtvych; zbúrať alebo inak prestavať židovské hroby, vrátane tých, ktoré mali zaplatené ešte žijúci Židia; zoškriabať alebo úplne odstrániť nápisy vytesané na náhrobných kameňoch“.

 

Štyri ozdobné náhrobky vystavené vo Verejnom múzeum stredoveku v Bologni pravdepodobne pochádzajú práve z tohto cintorína. Pamiatkový úrad vo svojom vyhlásení okrem iného informoval, že „408 hrobov odkrytých počas archeologického prieskumu bolo usporiadaných do rovnobežných radov, pričom hlavy pochovaných smerovali na západ“. Archeológovia nenašli žiadne stopy po náhrobných kameňoch, ale 150 hrobov vykazovalo známky úmyselného znesvätenia. Rabín Alberto Sermoneta na tlačovej konferencii uviedol, že všetky objavené pozostatky boli znovu pochované s náležitou dôstojnosťou.


by Peter Godovic l Jan 7, 2018 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or