SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Poľsko mení zákon o židovskom majetku

Poľsko mení zákon o židovskom majetku

Nový návrh zákona presunie rozhodovanie o odškodnení za stratený majetok z obdobia nacizmu a komunizmu z kompetencie verejných výborov na súdy.

 

Židovské organizácie v Poľsku považujú návrhy za neprijateľné. Poľská vláda sa dohodla na radikálnej zmene v procese navrátenia židovského majetku strateného počas holokaustu a totalitného komunistického režimu, a to aj napriek nesúhlasu židovskej komunity.

 

Podľa novely zákona by prípady kompenzácie neposudzovali verejné komisie, ale súdy. A aj napriek odmietavému postoju Židov je takmer isté, že na marcovej parlamentnej schôdzi návrh zákona prejde. Poľská vláda sa snaží dosiahnuť súhlas všetkých zúčastnených strán, ktoré by mali potvrdiť svoje stanovisko podpisom zmluvy, aby sa predišlo nanúteniu legislatívneho riešenia tejto otázky. Negatívne stanovisko k novele zákona vyjadrilo aj množstvo nekatolíckych náboženských organizácií, na ktoré by mali zmeny taktiež dopad.

 

Hlava poľskej židovskej komunity, Piotr Kadlcik, s ktorým Ministerstvo vnútra a administratívy predkladaný návrh zákona konzultovalo, vyhlásil, že s navrhovanými úpravami židovské organizácie nesúhlasia a k podpisu dohody, ktorou by sa predišlo nanúteniu nových pravidiel, nedôjde. Výbory verejného vlastníctva, ktoré pôsobia v krajine od roku 1997, pomohli prinavrátiť majetok ulúpený Židom nacistami a komunistami v obrovskom množstve prípadov. Často išloo majetok vysokej hodnoty. Asi 3000 prípadov sa ešte stále vyšetruje a objasňuje.

 

Po zmene zákona by súdy vyžadovali úradný list vlastníctva, ktorý sa z obdobia holokaustu zachoval len málokedy. Komunita, ktorá si chce uplatniť svoj nárok by musela zaplatiť zábezpeku vo výške 3 percent hodnoty nárokovaného majetku. Ak by bol prípad zamietnutý, zábezpeka prepadne v prospech štátnej kasy.

 

Veľa analytikov sa domnieva, že navrhované zmeny súvisia s napätím medzi poľskou vládou a židovskými organizáciami, hlavne tými americkými. Poľsko je jednou z posledných krajín, ktoré ešte úplne neodškodnili židovské komunity za majetok, o ktorý prišli v období holokaustu alebo im bol znárodnený počas komunistickej éry. Hodnota majetku sa odhaduje na miliardy dolárov. Minulé dohody o odškodnení neboli nikdy plne zrealizované.

 

Ďalším z dôvodov pre novelu zákona by mohlo byť odhalenie korupcie medzi členmi verejných výborov, ktoré mali na starosti prinavrátenie majetku Cirkvi po páde komunistickej vlády v roku 1989. Počas svojej nedávnej návštevy Poľska sa zaujímal o navrátenie židovského majetku aj izraelský minister zahraničných vecí Avigdor Lieberman, ale bez úspechu.


by Peter Godovic l Feb 13, 2012 12:00 AM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or