SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Inšpirovala židovská mystická literatúra legendu o Kameni mudrcov?

Prvá kniha o Harry Potterovi uvádza Kameň mudrcov takto:
“Starodávne štúdie o alchýmii sa zaoberajú čarodejníkovým kameňom, legendárnou substanciou s neuveriteľnou mocou,. Kameň zmení akýkoľvek kov na číre zlato. Produkuje aj elixír života – nesmrteľnosť. O čarodejníkovom kameni sa po stáročia objavovalo mnoho správ, ale jediný existujúci kameň vlastní Nicola Flamel, významný alchymista a milovník, ktorý minulý rok oslávil sto šesťdesiate piate narodeniny a tichý život vedie s manželkou Pemelle (158) v Devone,”

 

Kniha Harry Potter a čarodejníkov kameň vyšla v roku 1997. Flamelove narodenie datuje okolo roku 1332.
Ľudové rozprávanie o Flamelovi a Kameni mudrcov nevymyslela do Harryho príbehov autorka. Do alchymistických legiend patrí stovky rokov. Alchymistickí nadšenci tvrdia, že Flamel od roku 1330 do roku 1418 skutočne žil. Legenda o Flamelovi ako alchymistovi sa objavila aj v ďalších súčasných dielach, napríklad Da Vinciho kód uvádza Flamela ako vodcu tajnej spoločnosti v rokoch 1398 až 1418. Okrem iného dokázal “zmeniť olovo na zlato a dokonca oklamať boha vytvorením elixíru na odsunutie smrti na neskôr” (kapitoly 8 a 7). Alchymistické legendy citujú aj “Testament Nocholasa Flamela” (napr. v 1908). Flamel údajne dokázal vytvoriť Kameň mudrcov podľa Kabbaly, ktorá odhaľuje tajmostvo “Žida Abraháma”. Nadšenci sa od roku 1300 neúspešne pokúšali identifikovať židovskú mystiku pod názvom Abrahám a zladiť ju s popisom legendy.

Zašpekulujme si o mystických knihách

Z hľadiska Tóry niet dôvodu veriť, že alchymistické legendy sú pravdivé. O židovských mystických knihách, ktoré by sme prisúdili “Židovi Abrahámovi” a ktorými sa inšpirovala legenda o čarodejníkovom kameni, však špekulovať môžeme. V knihe Genesis vidíme Abraháma, ako pred smrťou dáva veci do poriadku, organizuje budúcnosť syna Izáka a ďalších detí s Keturou, ktorú si vzal po Sárinej smrti:
“Všetko, čo mal, dal Abrahám Izákovi. Deťom Ketury dal dary a poslal ich od Izáka preč do zeme na východe.” Ak Izák dostal “všetko”, aké “dary” dostali Keturine deti? Raši vysvetľuje: “Naši rabíni vysvetlili, že im na nečisté účely dal meno Boha (božské zaklínadlo).”
Podľa talmudistických komentárov je “meno Boha na nečisté účely” “tajomstvom mágie a moci démonov”. Daas Zekinim vysvetľuje, že ide o “mená démonov, ktorí vykonajú všetko, čo im ich páni nariadia”. Podľa Maharašovho komentára v Talmude sa Abrahám naučil čiernu mágiu len preto, aby sa proti nej dokázal ubrániť. Podľa Maharala naučil tieto tajomstvá Keturine deti tiež len ako sebaobranu (Abrhám by podľa toho bol prvým učiteľom obrany proti temným silám).
Aj iné zdroje vedú diskurz o Abrahámových znalostiach a praktizovaní mystických tajomstiev a Abraháma považujú za zdroj mystických tajomstiev v Knihe stvorenia (Sefer jecira). Kniha popisuje medidatívne techniky mystického liečenia, vytváranie nových tiel, teleportáciu a pod. Saadia Gaon píše, že text našej Knihy stvorenia vznikol v talmudických dobách, popísané techniky však spadajú do doby Abraháma. Posledná časť Sefer jecira popisuje ako “Abrahám, otec náš” využívajúc znalosť meditatívnych tajomstiev, privádza na svet nové stvorenia.

Noví ľudia a cesta na východ

Obvyklé chápanie knihy Genesis je, že Abrahám a Sára rozšírili monoteizmus, čím priviedli ľudí bližšie k Bohu a nie že doslovne vytvorili nových ľudí. Interpretácia v Sefer jecira je však so slovami Tóry omnoho konzistentnejšia a Abraháma navyše zaraďuje medzi prvých praktizujúcich mystikov.
Rozsiahly komentár Sefer jeciry od rabína Ari Kaplana uvádza, že Abrahám žil v 18. storočí pred Kristom, v dobe, kedy na východe vznikla mystická literatúra ako napríklad Védy a nie je nelogické, ak v tomto období boli napísané alebo vznikli židovské aj židovské mystické texty.
Niektoré komentáre uvádzajú, že “zem na východe” by mohla znamenať arabské regióny hneď na východ od Izraela, väčšina však uvažuje o ďalekom východe.
Židovská tradícia nemá jasno, či Abrahám naučil Keturine deti tajomstvá zo Sefer jecira” alebo ďalšie mystické tajomstvá. Kniha Zohar však hovorí:
“Rabín Abba povedal: Bol som raz v meste, kde žijú deti východu. Naučili ma niečo z ich starodávnej múdrosti a ukázali mi knihy...povedal som, deti moje, podobné veci máme v Tóre, mali by ste sa však týchto kníh vystríhať, vyhnúť sa modlárstvu… Dávne deti východu zdedili poznanie od Abraháma a ten ho poskytol deťom svojej ďalšej ženy…v tej dobe nasledovali onú múdrosť po mnohých nepravých cestách.”
Talmud a Zohar vlastne uvádzajú zmysluplné spojenie medzi židovským učením a východnou mystikou, ktorú na východ doniesli Keturine deti.

Čínske a židovské očisťovanie ducha

Zaujímavé je, že spojenia medzi filozofickými školami ďalekého východu a Tórou odkrývajú moderné štúdie. Žurnál čínskej medicíny č. 70/2002 publikoval článok “Tefilin: starodávny predpis akupunktúrnych bodov na účely duševnej očisty”. Autor Dr. Steven Schramm vidí súvislosť medzi umiestnením modlitebných remienkov, ktoré Židia nosia denne počas rannej modlitby na presne určených bodoch na hlave, ramene a ruke a ktoré korešpondujú s bodmi čínskej akupunktúry na “pozdvihnutie ducha a očistenie mysle”. Podľa akupunkturistov je bod na hlave, kam sa tefilin umiestňujú, totožný s „Tiantingom – božím nádvorím”. Stimulovanie tiantingu ma upokojovať myseľ a vyvažovať ducha. Bod na ramene korešponduje s “Tianfu Lu 3 – nebeským sídlom”. Jednou zo skupín bodov pod názvom “Nebeské okno” prospieva duchu.
Čínska akupunktúra nielen že pôsobí tlakom alebo ihlami na miesta, na ktoré sa ovíjajú tefilin, ale podporuje liečbu ramena a hlavy pred rukou rovnako, ako sa remienky podľa židovského zákona namotávajú najskôr na rameno, potom na hlavu a až potom na ruku. Akupunktúra považuje body na ruke za multiplikátory, t j. body, ktoré znásobujú účinnosť bodov na ramene a hlave.
O akupunktúre alebo východnej medicíne si síce môžeme myslieť čokoľvek, ale aj tak je zaujímavé sledovať prelínanie medzi Tórou a východnými filozofickými školami aj neschopnosť moderných vedcov tento fenomén vysvetliť. Iste, bolo by čírou špekuláciou súdiť, že uvedené vedomosti priniesli na východ Keturine deti. Zhody medzi východným myslením a Tórou, ako uvádza aj kniha Zohar, však zjavne existujú
Ak sa vrátime k legende o Nicolasovi Flamelovi, očividne nemáme ako zistiť, či legenda pochádza z Abrahámovej knihy o mystike, z ktorej učil Keturine deti. Schémy Nicolasa Flamela a schémy v Sefer Jecira sú však veľmi podobné.
Bez ohľadu na možný pôvod legendy o Kameni mudrcov, z tajomných znalostí Keturiných detí zreteľne vidíme spojenie medzi židovskou Kabalou a východnou vedou. Ak na nás pôsobí a zaujímame sa o východnú mystiku, pouvažujme: čo ak sa východné učenia odvodzujú od Abrahámovej múdrosti?

Dov Krulwich

Poznámka redakcie: Dúfame, že čitateľov článok pobavil tak dobre ako nás.


Michael Szatmary l Júl 26, 2009 22:46 l Tlač l
Pre tlač kliknite sem.
Pridajte reakciu
Musíte sa prihlásiť alebo registrovať aby ste mohli písať komentáre.
2000Vaša reakcia môže obsahovať maximálne 2000 znakov. HTML tagy nie su povolené. Zmazať alebo