SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Ako posudzuje židovské právo korupciu

Ako posudzuje židovské právo korupciu

Tóra je voči korupcii veľmi tvrdá. V knihe Exodus, kapitola 18 nájdeme zoznam štyroch podmienok, ktoré musia plniť právnici, aby sa kvalifikovali na rozhodovanie právnych káuz.

 

Prvou podmienkou je „anšej chajil“. Komentátor Raši (Šlomo ben Jicchak, 1040 - 1105) vysvetľuje tento pojem ako „muži bohatstva“, teda ide o mužov tak finančne zabezpečených, že sú schopní odolať ľuďom, ktorí by chceli ovplyvniť ich rozsudok.

 

Z toho vyplýva, že sudcovia musia mať takú mzdu, aby odolali pokušeniu úplatku. Druhou podmienkou je bohabojnosť. To znamená, že sa neboja vyhrážok ľudí a sústreďujú sa iba na slovo a duch zákonov. Treťou podmienkou je byť „mužmi pravdy“, čo znamená, že sú známi ako dôveryhodné osoby. Štvrtou kvalifikáciou je „sonej baca“, doslovný význam je, že „nenávidia peniaze“. Nestačí totiž, že majú dostatok vlastných prostriedkov. Musia mať odpor voči akýmkoľvek nestatočne získaným peniazom. Nesmú mať ten druh povahy, ktorá sa neustále snaží vylepšovať svoju finančnú situáciu.


V knihe Exodus, kapitola 23 máme ďalšie podmienky pre integritu právneho procesu. „Neprijmeš falošné svedectvo“ – never, neuznaj neoverené svedectvo o iných. „Nenasleduj väčšinu na ceste k zlu“- hlásaj pravdu podľa svojho vedomia aj vtedy, ak si v tejto viere jediný. „Neglorifikuj chudobného sťažovateľa v mene jeho biedy“ – nevydávaj rozsudok v prospech chudobného len preto, aby mohol neoprávnene získať peniaze aj keď sa mu ich neoprávnene nedostáva.

 

Vidíme fascinujúci biblický zdroj práva proti porušovaniu právneho systému, aj keď by takéto porušenie práva bolo spôsobené dobrým úmyslom napraviť sociálnu krivdu. Povolaním sudcu je rozhodnúť, čo je zákonné. Ak prekrúti zákon, aby napravil to, čo vníma ako nespravodlivú sociálnu situáciu, aj to je korupcia.


Piata kniha Mojžišova 16,19-20 sumarizuje prácu sudcov. „Neprevrátiš právo; nebudeš nikomu straniť a neprijmeš úplatok, lebo úplatok oslepuje oči múdrych a prekrúca slová spravodlivých. Spravodlivosť, spravodlivosť, sledovať budeš aby si živý bol a zaujal krajinu, ktorú Hospodin, tvoj Boh dáva tebe.“


by Baruch Myers l Aug 31, 2011 12:00 AM l Print l
Click here to print.
1 Reponses to „Ako posudzuje židovské právo korupciu“

william says:

Oct 13, 2011 2:31 AM

Amen.

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or