SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Spomienka na prvý transport Židov do Osvienčimu

Prednáškou pre študentov stredných škôl o holokauste a riešení židovskej otázky na Slovensku počas II. svetovej vojny začala spomienka na 62. výročie prvého transportu Židov zo Slovenska do Osvienčimu.

 

„Treba burcovať svedomie, pretože ľudia odchádzajú. Akokoľvek hrozne to vyznie, 21. storočie bude storočím bez pamätníkov. Kým ešte dokážu prehovoriť akýmkoľvek spôsobom, treba cez nich hovoriť,“ uviedol riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan.
Pri príležitosti 60. výročia prvého transportu pred dvoma rokmi osadili pamätnú tabuľu na nástupišti popradskej železničnej stanice. „Považujem to za dôstojný spôsob, ako si túto udalosť pripomenúť,“ uviedol Mešťan.
Poobede položili organizátori kyticu kvetov k pamätnej tabuli na železničnej stanici. Počas tohto pietneho aktu sa košický rabín Josi Steiner pomodlil za ľudí, umučených v koncentračných táboroch. V spolupráci s Tatranskou galé-riou pripravuje Múzeum židovskej kultúry každoročne vý-stavu židovských umelcov v Poprade. Tohto roku bude vý-stava Magdalény Robinsonovej „Izrael - zamurované fotografie“, ktorú sprístupnia v Tatranskej galérii. M. Robinsonová sama prežila koncentračný tábor Osvienčim a bola prvou ženou, ktorá sa odvážila po vojne vstúpiť do Osvienčimu s fotoaparátom. “Aj to je spôsob, ako cez umeleckú tvorbu pripomínať toto obdobie,“ doplnil P. Mešťan. Podľa Mešťana je potrebné hovoriť nielen o holokauste Židov, ale aj o rómskom holokauste počas II. svetovej vojny. „Domnievam sa, že ešte stále je v tejto oblasti čo nového povedať,“ uviedol P. Mešťan. Na Slovensku žije podľa Mešťana ešte približne 1 000 ľudí, ktorí prežili koncentračné tábory.
V prvom transporte z Popradu odišlo 25. marca 1942 tisíc židovských dievčat a žien z východného Slovenska, jedna z nich cestou do Osvienčimu zomrela. Koncentračný tábor a hrôzy druhej svetovej vojny prežilo približne 25 dievčat z prvého transportu. Prvý transport zo západného Slovenska odišiel z bratislavskej Patrónky 27. marca 1942.
Z popradského sústreďovacieho strediska, ktoré bolo v kasárňach Pod Gerlachom, odišlo do začiatku júna 1942 šesť ďalších transportov. Tritisíc Židov bolo transportovaných do Osvienčimu a takmer 4 000 do Treblinky. Do konca októbra 1942 bolo zo Slovenska deportovaných približne 58 tisíc Židov. V októbri 1942 sa transporty zastavili a opäť sa obnovili na jeseň 1944 po potlačení Slovenského národného povstania a príchode Nemcov na naše územie. Zo Slovenska bolo deportovaných približne 70 tisíc Židov, po vojne sa ich vrátilo asi 3 000.

Judit Messingerová

by Michael Szatmary l Apr 15, 2004 3:24 PM l Print l
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or