SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Filmový dokument o Židoch z Komárna

Filmový dokument o Židoch z Komárna

Na výstave fotografií Petra Scheinera 50 rokov v obrazoch v Komárne, autor predstaví aj dokumentárny film o histórii a súčasnosti miestnom židovstve.

 

Dokument "Naivné sny? Židovská náboženská obec vzdoruje zániku" bude možné vidieť v Podunajskom múzeu v dňoch 5. a 6. júna. "V Komárne žilo pred vojnou 2743 Židov, 248 z nich prežilo 2. svetovú vojnu. Dnes v meste žije 45 zapísaných členov Židovskej náboženskej obce v Komárne," uvádza sa vo filme.


Dvaja bratia, Tamás a András Paszternákovci, dnes tridsiatnici, začali ešte ako stredoškoláci pracovať v záujme toho, aby oživili židovstvo v Komárne. Organizovali modlitby nažidovské sviatky, kultúrne podujatia a odštartovali vydávanie časopisu náboženskej obce. Tento dokument hovorí o ich snahe, ale rozpráva aj o židoch, ktorí Komárno opustili, ale každý rok v júni prichádzajú späť, aby sa zúčastnili pamätného dňa holokaustu.


Film sa venuje aj histórii Židov v Komárne, ktorí sa v meste usídlili preukázateľne v 13. storočí a prostredníctvom rozhovorov s obyvateľmi Komárna – Židmi i nežidmi – poukazuje aj na stále aktuálny a v poslednom čase silnejúci antisemitizmus. Napriek všetkému vidieť a cítiť v posledných desiatich rokoch pozitívny vývoj: budovu menházu, sídla Židovskej náboženskej obce, sa vďaka sponzorom a podpore mesta podarilo zrekonštruovať.

 

"Židovské spoločenstvo je v meste verejne akceptované, avšak v spojitosti so židovským životom v meste zostáva ešte veľa otvorených otázok," konštatuje sa v synopse k dokumentárnemu filmu.

 

(poznámka redakcie): škoda, že nám do Deletu autori neposlali pozvánku, prípadne plagát a škoda, že k filmu neexistuje trailer.


by Emil Vojtánek l Jun 3, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or