SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

F. Kafka: Mlčanie je dokonalá vlastnosť

F. Kafka: Mlčanie je dokonalá vlastnosť

Franz Kafka patrí medzi najvýznamnejších prozaikov svetovej literatúry. Diela písal po nemecky. Pokiaľ žil, tak jeho dielo bolo prakticky neznáme.

 

Úspech dosiahol až po smrti. Hlavnou témou, ktorá Kafku zaujímala a doslova vzrušovala bola moc a jej vplyv na jedincov. Tak ako jeho knižní hrdinovia, aj on bol depresívny, nešťastný, neúspešný, nenápadný a slabý – telesne aj psychicky. Vyhýbal sa ľuďom, v živote mal len dvoch priateľov (Max Brod a Franz Werfel). Od jeho úmrtia uplynulo 3. júna 90 rokov.


Na spisovateľovu počesť zriadila Spoločnosť Franza Kafku v českej Prahe medzinárodnú literárnu Cenu Franza Kafku (2001). Je to ocenenie za umelecky výnimočnú literárnu tvorbu súčasného autora, ktorého dielo oslovuje čitateľov bez ohľadu na ich pôvod, národnosť a kultúru. Jedinou podmienkou je, aby aspoň jedna kniha oceneného autora bola preložená do češtiny. V roku 2010 udelili túto cenu i poslednému československému a českému prezidentovi Václavovi Havlovi.


Franz Kafka sa narodil 3. júla 1883 v Prahe, v židovskej nemeckej rodine. Pochádzal zo šiestich detí. Dvaja bratia zomreli ešte v útlom veku, jeho tri sestry zomreli počas druhej svetovej vojny v koncentračných táboroch. Otec bol veľkoobchodník s galantériou. Nevychádzali spolu dobre, čo ovplyvnilo celý jeho život a dielo (Dopis otci, 1918 - vyšlo po smrti).

 

Kafka najprv navštevoval Nemeckú chlapčenskú školu v Prahe (1889-1893), potom Nemecké štátne gymnázium (1893-1901). V rokoch 1901 až 1906 študoval právo na Karlo-Ferdinandovej univerzite. Navštevoval tiež prednášky z germanistiky a dejín umenia. V roku 1902 sa na škole zoznámil s Maxom Brodom, ich priateľstvo pretrvalo až do Kafkovej smrti. Po promóciách (1906) sa zamestnal ako praktikant na Zemskom a Trestnom súde v Prahe. V roku 1907 bol zamestnaný v poisťovni Assicurazioni Generali a v roku 1908 prešiel do Robotníckej úrazovej poisťovne. Tu zotrval až do roku 1922, keď zo zdravotných dôvodov musel odísť.


Aj napriek tomu, že v práci dosiahol istý kariérny postup, v korešpondencii písal, že jeho zamestnanie je pre neho neznesiteľné, pretože odporuje jeho jedinému povolaniu a tým je literatúra. Písať začal už v mladosti, avšak jeho skoré dielo sa stratilo, predpokladá sa, že ho zničil on sám. Prvé texty začal publikovať v roku 1908 v nemeckom mníchovskom časopise Hyperion a v Brodovom almanachu Arkadia.

 


V roku 1917 Kafka ochorel na tuberkulózu. Časť svojho života prežil v sanatóriách a kúpeľoch v Taliansku, Čechách, Rakúsku, Nemecku i Švajčiarsku, na Slovensku sa liečil od decembra 1920 do augusta 1921 v Matliaroch vo Vysokých Tatrách. V súčasnosti si ho tam pripomínajú festivalom Kafkove Matliare. V jeseni 1923 sa presťahoval do nemeckého Berlína a venoval sa len literárnej činnosti.


Zomrel 3. júna 1924 v pľúcnom sanatóriu Dr. Hoffmanna v Kierlingu v Dolnom Rakúsku, neďaleko Viedne (na jeho počesť je tam zriadená pamätná izba). Pochovaný je na Novom židovskom cintoríne v Prahe-Žižkove. Franz Kafka vo svojej poslednej vôli žiadal, aby zničili všetko jeho dielo. Jeho priateľka Dora Diamantová toto prianie splnila, časť diela zničilo aj gestapo. Avšak jeho priateľ Max Brod jeho závet nerešpektoval a jeho dielo vydal.


Za Kafkove najdôležitejšie diela sú považované romány Proces (rukopis 1914-1915, vydané 1925), Nezvestný – Brod ho premenoval na Amerika (rukopis 1912, vydané 1927) a Zámok (rukopis 1922, vydané 1926). Ani jeden zo svojich románov nedokončil, sám vydal iba niekoľko poviedok (Rozjímanie 1913, Ortieľ 1913, Premena 1915, Vidiecky lekár 1918, V trestaneckej kolónii 1919, Majster hladovky 1922 a iné).


by Emil Vojtánek l Jun 4, 2014 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or