SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Didier Le Mar - výtvarník so srdcom

Didier Le Mar - výtvarník so srdcom

Umenie je niečo, čo vidíme, ale vnímame srdcom. Do umeleckého sveta môžeme nazrieť vďaka umelcom, ktorí sú prostredníkmi medzi okom a dušou.

 

Jeden z nich je aj maliar Didier Sebastian Weiser, ktorý mi poskytol zaujímavý rozhovor a náhľad do jeho života a tvorby. Vystupuje pod svojim umeleckým pseudonymom Didier Le Mar a žije v Košiciach, kde má aj svoj ateliér. Má židovský pôvod, jeho starý otec z rodu Weiser bol profesionálny fotograf a rentgenista na lekárskej Fakulte v KE, pričom jeho fotografie boli publikované v náučnej medicínskej literatúre. Jeho stará mama bola akademická maliarka po ktorej zdedil výtvarnícke vlohy. Didier sa zaoberá technikou olejomaľby, akvarelu, grafiky, kombinovanými technikami fotografie, sôch, skulptúr aj fresiek.

 

Kedy ste si uvedomili, že umenie a teda výtvarníctvo je to, čomu sa chcete venovať ? Viedol Vás aj niekto z rodiny?

Už od útleho detstva ma k umeniu a tvoreniu viedla moja drahá babička, ktorá bola tiež maliarka. Všimla si, že inklinujem k vyjadrovaniu sa formou kreslenia a tak som aj začal navštevovať najprv základnú umeleckú školu, neskôr strednú umeleckú s odborom designer a pokračoval som v štúdiách výtvarného umenia.

 

 

Čo pre Vás znamená umenie ? Nosíte v sebe nejaký odkaz?

Umenie pre mňa znamená všetko, je to môj životný postoj, ktorý považujem za memento či odkaz a je to zároveň dedičstvo po mojich židovských predkoch. Cítim v sebe židovskú hrdosť mojich predkov a odovzdanosť svojmu poslaniu, teda tvorbe.

 

 

Z vašich slov ozaj cítiť odovzdanosť. Koľko času venujete tvorbe?

Viac-menej neustále. Moja myseľ stále pracuje, pretože je neuveriteľne veľa vnemov, ktoré sa vo mne zakorenia a potom sa vynárajú ako neurčitý dojem a to je taký začiatok. Neskôr sa s tým pocitom hrám a nakoniec sa rozhodnem do akej podoby ho zhmotním- či maľbou, sochou, digital art alebo to dám do písomnej podoby ako úvahu.

 

 

Zvyknete čakať na vhodný okamih vo vnútornej rovnováhe či intuícii alebo hľadáte inšpiráciu niekde inde?

Tvorím intuitívne. Je pre mňa dôležité žiť teraz a cítiť prítomnosť, uvedomovať si tekavý pocit života- jeho mennú aj nemennú stránku. Žiť teda v danom momente a radovať sa z neho, to je moja múza. Čo sa týka minulosti, je to aj spomienka na mojich predkov a starú mamu a to je tiež mojim duchovným obživom. Je to môj každodenný impulz tvoriť.

 

Spomínali ste starého otca, ktorý sa venoval fotografii. Je to aj váš záujem?

Áno. Fotografiou otváram priestor pre okamihy sekundárneho pojmu. Ide o pocit pochopenia, že v mori času mám zachytiť jednu vlnu, jednu ostrú či hoci i rozmazanú hĺbku alebo plytčinu časopriestoru. Fotografia mi ponúka priestor na nestranné pozorovanie; túlanie sa. Fotografovanie nie je o estetike, ale o pohľade jednotlivca bez ega, lebo na zachytenie prítomného okamihu je dôležité čisté a nestranné pozorovanie bez predsudkov.

 

Pamätáte sa na nejaký moment, ktorý by zmenil alebo nastavil váš umelecký pohľad a smer?

Samozrejme. Bolo to pochopenie vlastnej smrteľnosti. To, že nie sme nesmrteľní a pochopenie, že chcem po sebe zanechať niečo, čo by sa zachovalo. Jasné posolstvo pocitov cez moju tvorbu.

 

 

V našej krajine žije veľa šikovných ľudí s potenciálom. Ako sa podľa vás stavajú ľudia k umeniu na Slovensku?

Umenie je viac- menej osobná záležitosť, vec vkusu a platí známe - koľko ľudí, toľko chutí. Preto verím, že každý si nájde to svoje. Ja ale pracujem na tom, aby ľudia spoznali to moje.

 

Čo by ste ešte rád dosiahli a ako vyzerajú Vaše plány?

Pracujem na nových kolekciách - 1. Kolekcia má názov "Židia a ich odkaz pre toto storočie" a tá druhá bude venovaná farbám a ich prínosu pre náš život ( pre mňa aj s novým výtvarným prejavom ).

 

Otvoril som dva programy pre rozvoj tvorivej a kreatívnej osobnosti ako aj pre umelecký vývoj talentu rôzneho veku, ktoré sa konajú v mojom ateliéri Didier Le Mar a plánujem otvoriť dve súkromné galérie v Bratislave a v Košiciach, kde nájdete kompletnú tvorbu z Didier Le Mar grand gallery. Taktiež pracujem už dlhodobo na knihe, zameranej na color terapiu a teda blahodarnými účinkami farieb na nervový a duševný systém.

 

Každý umelec má nejaké životné motto. Aké je to vaše?

Neprestať vzdelávať sa. Rozvíjať myseľ po všetkých stránkach a nedovoliť egu tomuto procesu stagnovať. Vždy sa máme čo učiť.

 

Čo by ste na záver odkázali čitateľom Deletu?

Umenie je hýčkanie Vašich zmyslov. Emócie sú darom a preto ich hýčkajte umením, ktoré vás robí šťastnými bez ohľadu na názor iných.

 


by Natália Andrašková l Apr 25, 2017 12:00 AM l Print l
Related articles
Click here to print.
1 Reponses to „Didier Le Mar - výtvarník so srdcom “

Robert Bernard says:

Aug 27, 2019 8:03 PM

O jeho skutočných kvalitách a postojoch mimo klamného pseudonymu Didier le Mar sa okrem tohto článku písalo naozaj mnoho. Krásny príklad je jeho celoživotný obraz v podvodných činnostiach, ktoré zistíte po zadaní do vyhladávača jeho skutočného mena Bc.Art. Jozef Weiser, kde sa o ňom písalo v súdnych rozhodnutiach a po zadaní názvu Baby de Lux Košice, ktorú ako jednu z mnohých firiem používal na podvodné činnosti so zámerom ponúk "práce snov" a iných príležitostí za účelom obohatenia sa. Tomuto naozaj čitateľnému a špecifickému štýlu sa verne venuje. Blahoželáme.

Page 1 of 1
Leave a Reply
Sign In or Sign Up now to post a comment.
2000Your comment may be no longer than 2,000 characters. HTML tags are not permitted. Cancel or