SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: text

Židovský text súčasťou Pamätí sveta

by Peter Godovic l Mar 10, 2014 12:00 AM
Židovský text súčasťou Pamätí sveta

Vzácny text v hebrejčine z 15. storočia, ktorý je patrí do zbierok Izraelského múzea, sa stal súčasťou programu UNESCO „Pamäť sveta“.


Page 1 of 1