SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: tesuva

10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

by Baruch Myers l Sep 14, 2013 12:00 AM
10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

Šabat medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva Tešuva. Nastáva mimoriadne preduchovnené obdobie roka. Desať dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva „aseret jimej tešuva“ – dni pokánia.


Page 1 of 1