SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: sviatok

Chanukia stojí v Bratislave aj Košiciach

by Emil Vojtánek l Nov 28, 2013 12:00 AM
Chanukia stojí v Bratislave aj Košiciach

Pri príležitosti Chanuky sa konala na Rybnom námestí v Bratislave verejná slávnosť, počas ktorej zapálili prvú sviecu na svietniku.


2. Zamyslenie: Svetlo ducha nezanikne

by rabín Sir Jonathan Sacks l Nov 28, 2013 12:00 AM
2. Zamyslenie: Svetlo ducha nezanikne

Hlavný londýnsky rabín Sacks pre nás pripravil osem zamyslení – jedno na každú Chanukovú noc. Môžete si ich vytlačiť a prečítať v rodinnom kruhu pred zapálením sviečky. Delet vám želá šťastnú a veselú Chanuku.


Osem zamyslení na 8 chanukových nocí

by rabín Jonathan Sacks l Nov 27, 2013 12:00 AM
Osem zamyslení na 8 chanukových nocí

Hlavný londýnsky rabín Sacks pre nás pripravil osem zamyslení – jedno na každú Chanukovú noc. Môžete si ich vytlačiť a prečítať v rodinnom kruhu pred zapálením sviečky. Delet vám želá šťastnú a veselú Chanuku.


Chanuka - aj malé svetlo osvieti temnotu

by rabín Baruch Myers l Nov 27, 2013 12:00 AM
Chanuka - aj malé svetlo osvieti temnotu

Sviatky židovského kalendára. Dni hodné pozornosti? Slávne výročia? Pamiatka na minulosť? Možno. V podstate však vieme, že sviatky sú čímsi omnoho hlbším.


Oslavujeme Šmini aceret a Simchat Tóra

by Peter Godovic l Sep 26, 2013 12:00 AM
Oslavujeme Šmini aceret a Simchat Tóra

Po sviatku Sukot nasleduje ďalší sviatok zvaný Šmini aceret. V Izraeli trvá jeden deň, ale inde vo svete sa slávi až dva dni.


Sukkot prichádza po veľkých sviatkoch

by rabín Dovid Rosenfeld l Sep 18, 2013 12:00 AM
Sukkot prichádza po veľkých sviatkoch

Sviatok Sukkot akoby vždy prišiel nečakane. Týždne sa pripravujeme na Pesach. Sviatkom Roš Hašana a Jom Kipur predchádza celý mesiac na zhodnotenie našich minulých predsavzatí a na prijatie rozhodnutí nových.


Jom Kipur je stále trocha tajomný sviatok

by Lubomír Stejskal l Sep 16, 2013 12:00 AM
Jom Kipur je stále trocha tajomný sviatok

Jom Kipur, nejvýznamnější svátek židovského kalendáře, je širší veřejností znám především díky jomkipurské válce, od níž letos 6. října uplynule 40. let.


Prečo si Židia neželajú Šťastný nový rok

by Rabín Benjamín Blech l Sep 4, 2013 12:00 AM
Prečo si Židia neželajú Šťastný nový rok

Všimli ste si niekedy, že Židia si navzájom neprajú tradičné "Šťastný nový rok"? Namiesto toho používame hebrejský výraz "Šana Tova", ktorý - aj napriek mylnému prekladu, sa pravidelne objavuje na takmer všetkých sviatočných pohľadniciach a nemá žiadnu súvislosť s výrazom „Šťastný nový rok."


Päť spôsobov, ako si užiť Roš Hašana

by Rabín Dov Heller l Sep 2, 2013 12:00 AM
Päť spôsobov, ako si užiť Roš Hašana

Roš Hašana je židovský Deň súdu a napriek tomu, že znie hrozivo, môže sa stať jedným z najradostnejších dní v našom živote.


O pôste Tiša B'Av a období 3 týždňov

by Rabín Shraga Simmons l Jul 16, 2013 12:00 AM
O pôste Tiša B'Av a období 3 týždňov

Tri týždne medzi sedemnástym dňom mesiaca Tammuz a pôstnym dňom Tiša B'Av sú obdobím, ktoré sa v židovských dejinách spája s nešťastím a pohromami.


Page 5 of 8 « first ... «3 4 5 6 7 » ... last »