SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: sviatok

Chanuka je nádej, ktorú nikdy nestratíme

by Rabín Benjamín Blech l Dec 9, 2015 12:00 AM
Chanuka je nádej, ktorú nikdy nestratíme

Prečo znovu zapaľovať menoru, keď rozum vraví, že ďalší deň príde opäť tma? Je to snáď jedna z najviac prehliadaných častí príbehu.


Prvá chanuková svieca horí v Bratislave

by Emil Vojtánek l Dec 7, 2015 12:00 AM
Prvá chanuková svieca horí v Bratislave

V nedeľu sa začal jeden z najvýznamnejších ale zároveň najveselších a najobľúbenejších židovských sviatkov - Chanuka, sviatok svetiel.


Niektoré zvyklosti okolo sviatku Šavuot

by rabín Baruch Myers l May 25, 2015 12:00 AM
Niektoré zvyklosti okolo sviatku Šavuot

Roš Hašana spájame s trúbením na šofar, Sukot so stánkami a Pesach s macesom. Sviatok Šavuot sa na rozdiel od iných sviatkov so špecifickým príkazom nespája.


Po macese chutí výborne aj suchý rohlík

by Papara_Jew l Apr 3, 2015 12:00 AM
Po macese chutí výborne aj suchý rohlík

Prichádza Pesach, sviatok nekvasených chlebov a 40 ročného blúdenia púšťou do zeme zasľúbenej. Spomíname na to rôzne, hoci aj v piesňach.


Pesach: Cesta z otroctva za slobodou

by Emil Vojtánek l Apr 3, 2015 12:00 AM
Pesach: Cesta z otroctva za slobodou

Sviatok Pesach pripomína vyslobodenie Izraelitov z otroctva v Egypte. Prvý deň sviatku v tomto roku pripadá na sobotu sláviť sa však začína večer pred tým.

 


Pesach: Maces je symbolom nádeje

by Rabín Benjamín Blech l Apr 3, 2015 12:00 AM
Pesach: Maces je symbolom nádeje

Azda niet sviatku, ktorý by Židia dodržiavali horlivejšie a prežívali intenzívnejšie, ako Pesach. Je silným potvrdením našej jednoty v tej historickej chvíli, kedy sa rodil náš národ.


Sviatok Purim: Zapáľme v sebe radosť

by Baruch Myers l Mar 4, 2015 12:00 AM
Sviatok Purim: Zapáľme v sebe radosť

Ak bol prvý mesiac Adar radostný, čo z neho vyplýva, je priam hodné lásky. Každý možno nevie, že na Adar, dvanásty mesiac roka, pripadá sviatok Purim. Isteže, všetky sviatky sú veselé, Purim má však navyše čosi osobité.


Sviatok Chanuka v historickom kontexte

by Lubomír Stejskal l Dec 18, 2014 12:00 AM
Sviatok Chanuka v historickom kontexte

Letos to vychází pozoruhodně. Chanuka - osmidenní svátky, které budou končit zhruba tou dobou, kdy (nejen) křesťané usednou ke štědrovečernímu stolu.


Tradičné a typické jedlá na Chanuku

by Zuzana Szatmáry l Dec 17, 2014 12:00 AM
Tradičné a typické jedlá na Chanuku

Chanuka pripomína opätovné vysvätenie jeruzalemského chrámu. Súčasťou sviatku sú aj typické a tradičné jedlá. Poďte si pochutnať.


V utorok večer začíname sláviť Chanuku

by Michael Szatmary l Dec 16, 2014 12:00 AM
V utorok večer začíname sláviť Chanuku

Prvý deň sviatku Chanuka - slávnosť svetiel, pripadá tento rok na 17. decembra a trvá osem dní. Začína sa sláviť však už v predvečer, teda 16. decembra.


Page 2 of 8 «1 2 3 4 5 » ... last »