SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: srbsko

Srbsko vráti židovský majetok obciam

by Emil Vojtánek l Feb 15, 2016 12:00 AM
Srbsko vráti židovský majetok obciam

Srbský parlament schválil zákon umožňujúci reštitúciu židovského majetku zhabaného počas holokaustu, ktorý nemá dedičov alebo sa k nemu nikto nehlási.


Page 1 of 1