SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: prichode

Po príchode Mesiáša ostane len sviatok Purim

by Michael Szatmary l Mar 27, 2003 3:07 AM
Midraš (ústna tradícia) hovorí, že keď príde Mesiáš, zrušia sa všetky sviatky a ostane iba Purim. Ako je to možné? Všetky zákony Tóry sú večné – „po generácie“. Kniha Ester je jedinou biblickou knihou, v ktorej sa neuvádza Hospodin.

Page 1 of 1