SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: pochovavanie

Pochovávanie v judaizme

by Baruch Myers l May 31, 2011 12:00 AM
Pochovávanie v judaizme

Po smrti s telom zaobchádzame s veľkou úctou. Prečo? Telo bolo počas života „príbytkom“ duše.


SaS chce zrušiť 48-hodinovú lehotu na pochovanie

by J.D. l May 2, 2011 12:00 AM
SaS chce zrušiť 48-hodinovú lehotu na pochovanie

Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, bude možné pochovať hneď, a nie po 48 hodinách, ako je to v súčasnom zákone o pohrebníctve.


Page 1 of 1