SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: otazka

Židovská otázka a druhá vlna deportácií

by Michael Szatmary, Zuzana Szatmáry l Mar 15, 2013 12:00 AM
Židovská otázka a druhá vlna deportácií

Slovensko si v tichosti pripomenulo smutný dátum, ktorý znamenal pre Židov začiatok konca. Ponúkame vám exluzívny rozhovor s historičkou SAV Katarínou Hradskou o riešení židovskej otázky po vypuknutí SNP a druhej vlny deportácií.


Otázka za milión: kto bude americký prezident?

by Michael Szatmary l Aug 17, 2004 6:34 PM
Tohtoročné prezidentské voľby v Spojených štátoch ponúkajú niekedy až groteskný pohľad na zúfalú túžbu dvoch diametrálne odlišných politikov presvedčiť 293 miliónový národ o tom, že práve ON je ten, ktorý túto krajinu vytiahne zo šlamastiky.

Page 1 of 1