SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: majetok

Srbsko vráti židovský majetok obciam

by Emil Vojtánek l Feb 15, 2016 12:00 AM
Srbsko vráti židovský majetok obciam

Srbský parlament schválil zákon umožňujúci reštitúciu židovského majetku zhabaného počas holokaustu, ktorý nemá dedičov alebo sa k nemu nikto nehlási.


Arizovaný majetok Židom nikdy nevrátili

by J.D. l May 11, 2015 12:00 AM
Arizovaný majetok Židom nikdy nevrátili

Židia na Slovensku v období druhej svetovej vojny prichádzali o majetky, a to z dôvodu tzv. arizácie.


Obama by mohol vyvinúť tlak na Poľsko ohľadom židovského majetku

by Emil Vojtánek l May 26, 2011 12:00 AM
Obama by mohol vyvinúť tlak na Poľsko ohľadom židovského majetku

Židia vyzvali amerického prezidenta Obamu, aby pri návšteve Varšavy vyvinul tlak na poľskú vládu v otázke kompenzácií za skonfiškovaný židovský majetok.


Začnú vyplácať odškodné za majetok, zhabaný Židom

by Michael Szatmary l Dec 15, 2005 2:51 PM
Osobám, ktoré vlastnili na Slovensku nehnuteľný majetok a v rokoch 1938 až 1945 im bol z rasových dôvodov odňatý a nikdy im nebol vrátený ani inak kompenzovaný, sa začne postupne vyplácať odškodné.

Page 1 of 1