SK I EN
About us | Contact | Terms of Use

Tag: hasana

Chutné a sladké recepty na Roš Hašana

by Elizabeth Kurz l Sep 13, 2015 12:00 AM
Chutné a sladké recepty na Roš Hašana

Roš Hašana je tu. Skúste si tieto vynikajúce recepty na novoročné pochúťky. Každý z nich v sebe spája chutné ingrediencie so sladkými prvkami pre hĺbku chuti, a pripomína nám, že aj tento rok by mal byť sladký.


Drobné z neba: Novoročný odkaz svetu

by David Sacks l Sep 11, 2015 12:00 AM
Drobné z neba: Novoročný odkaz svetu

So svojimi rodičmi som neprehovoril už niekoľko rokov. Nie, nezanedbávam ich, oni tento svet už dávnejšie opustili.


Mesiac Elul je mesiacom nášho pokánia

by rabín Baruch Myers l Sep 28, 2014 12:00 AM
Mesiac Elul je mesiacom nášho  pokánia

Pred pár dňami sa skončil výnimočný mesiac Elul, teda mesiac pokánia. Prináša so sebou akýsi pocit psvätnej úcty, nakoľko si uvedomujeme, že tvárou v tvár Novému roku nadchádza obdobie súdenia skutkov.


Všetko dobré - vstupujeme do roku 5775

by Michael Szatmary l Sep 24, 2014 12:00 AM
Všetko dobré - vstupujeme do roku 5775

V židovských rodinách na celom svete sa dnes začína sviatok Roš hašana, ktorý je židovským Novým rokom. V židovskom kalendári sa týmto dňom začína rok 5775.


Prečo Židia nevravia Šťastný nový rok

by Rabín Benjamín Blech l Sep 24, 2014 12:00 AM
Prečo Židia nevravia Šťastný nový rok

Podľa židovskej tradície si Židia nevinšujú „šťastný nový rok“, ale „dobrý rok“ - „šana tova“. Výraz v rozpore s chybným prekladom na väčšine písomných pozdravov nemá nič spoločné s výrazom „prajeme šťastný nový rok“.


Mesiac Tišri: láska k bohu a blížnemu

by rabín Baruch Myers l Sep 18, 2013 12:00 AM
Mesiac Tišri: láska k bohu a blížnemu

Staré chasidské príslovie hovorí, že keď Tišri skončil, máme si vybaliť, čo znamená, že tešiť sa zo všetkého, čo nám sviatky duchovne aj materiálne ponúkli.


10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

by Baruch Myers l Sep 14, 2013 12:00 AM
10 dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur

Šabat medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva Tešuva. Nastáva mimoriadne preduchovnené obdobie roka. Desať dní medzi Roš Hašana a Jom Kipur sa nazýva „aseret jimej tešuva“ – dni pokánia.


Prečo si Židia neželajú Šťastný nový rok

by Rabín Benjamín Blech l Sep 4, 2013 12:00 AM
Prečo si Židia neželajú Šťastný nový rok

Všimli ste si niekedy, že Židia si navzájom neprajú tradičné "Šťastný nový rok"? Namiesto toho používame hebrejský výraz "Šana Tova", ktorý - aj napriek mylnému prekladu, sa pravidelne objavuje na takmer všetkých sviatočných pohľadniciach a nemá žiadnu súvislosť s výrazom „Šťastný nový rok."


Šana Tova, Chag Sameach s Get Lucky

by Michael Szatmary l Sep 4, 2013 12:00 AM
Šana Tova, Chag Sameach s Get Lucky

Dámy a páni, je to opäť tu, nielen, že má dnes moja krajšia polovička narodeniny, židovský svet oslavuje Nový rok. Tak nech je pozitívny, tolerantný a pokojný.


Päť spôsobov, ako si užiť Roš Hašana

by Rabín Dov Heller l Sep 2, 2013 12:00 AM
Päť spôsobov, ako si užiť Roš Hašana

Roš Hašana je židovský Deň súdu a napriek tomu, že znie hrozivo, môže sa stať jedným z najradostnejších dní v našom živote.


Page 1 of 2 1 2 »