SK I EN
O nás | Kontakt | Podmienky používania

Tag: elul

Mesiac Elul je mesiacom nášho pokánia

rabín Baruch Myers l Sep 28, 2014 00:00
Mesiac Elul je mesiacom nášho  pokánia

Pred pár dňami sa skončil výnimočný mesiac Elul, teda mesiac pokánia. Prináša so sebou akýsi pocit psvätnej úcty, nakoľko si uvedomujeme, že tvárou v tvár Novému roku nadchádza obdobie súdenia skutkov.


Zvyky a tradície počas mesiaca Elul

Peter Godovic l Aug 20, 2012 00:00
Zvyky a tradície počas mesiaca Elul

Posledný mesiac židovského kalendára Elul je už tradične obdobím pre sebareflexiu – čas na pripomenutie si všetkých dobrých skutkov z minulosti.


Niekoľko poznámok k mesiacu Elul

Rabín Shraga Simmons l Sep 5, 2011 00:00
Niekoľko poznámok k mesiacu Elul

Posledný mesiac židovského kalendára je zároveň aj ten najdôležitejší – slúži totiž ako obdobie prípravy na veľké sviatky.


Začína mesiac Elul - budeme čítať paršu o utrpení Ki tavo

Michael Szatmary l Aug 27, 2007 22:27
V Tóre sú dve pasáže, (číta sa tzv. tochecha – “potrestanie, pokáranie”), ktoré varujú pred kliatbami a trestami, ktoré postihnú ľud Izraela, ak nebude načúvať slovu Božiemu. Prvá v týždni je parša Bechukotaj.

Stranka 1 z 1